Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

-----Original Message-----
From: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Sent: donderdag 6 juni 2007
To: Mw. mr. E. Unger - unger@ungerhielkema.nl

Justitie - voorlichting@minjus.nl


Organisatie Nederlandse Orde van Advocaten
t.a.v. mevrouw mr. Els Unger, Unger Hielkema advocaten
Neuhuyskade 94
Postbus 30851
2500 GW Den Haag

Ook per fax 070-3353531, d.d. 6 juni. 2006 en email info@advocatenorde.nl, unger@ungerhielkema.nl

BETREFT : onwettig procesmonopolie advocaten BNR radio uitzending dd 24 mei 2007

Geachte mevrouw Unger,

Wederom namen wij kennis van uw nonsens verhaal over het procesmonopolie in BNR radio d.d.24 mei 2007. Met gekunstel werd voorgerekend dat 10% van alle rechtbankprocedures slechts civiele (COMMERCIëLE) procedures zouden zijn en voor deze ingewikkelde zaken 'deskundige hulp' van advocaten nodig is. De contradictie dat ingewikkelde bestuurszaken, strafzaken, kantonprocedures met geen eenvoudige arbeidszaken, (ver)huurzaken, complexe belastingprocedures bij de Hoge Raad en zelfs procedures bij het Hof in Straatsburg buiten 'deskundigen' advocaten om door rechtzoekenden zelf gevoerd mogen worden bleef onvermeld. Bewust werd door u ook verzwegen dat de 10% civiele procedures net de miljarden business is waarmee vele advocaten, naast al overheidssubsidies van 300 miljoen via de Raden van Rechtsbijstand voor (pro Deo) toevoegingszaken, hun zakken vullen. Inkomens van 500.000 en meer (3x JP) zijn geen uitzondering.

Helemaal verbazingwekkend was na onze recente brief van 25 mei 2007 naar Antoinette Hertzenberg van het consumenten programma TROS Radar het een week later uitgegeven persbericht van 1 juni 2007. Wat met een lawine van brieven in de afgelopen 5 jaar naar de 2e SLAAPkamer, Justitie, Commissie van Wijnen , hoogleraren, advocaten en rechters in hun ivoren torens etcera niet is gelukt werd in dit persbericht een 'NO WIN NO FEE' aangekondigd. Rechtzoekenden zijn bij het verliezen van de procedure geen advocaatkosten meer verschuldigd. De lijst van advocaten die hun medewerking aan de 'NO WIN NO FEE' regeling geven zien wij dan ook gaarne tegemoet. Wat het verschil met het 'NO CURE NO PAY' systeem is, wat merkwaardig een jaar geleden nog verboden werd door ex-justitie minister Jan Piet Hein Donner, ontgaat ons. In ieder geval is met deze 180 graden draai de 'NO WIN NO FEE' regeling een stap in de goede richting. Logisch geredeneerd zou het procesmonopolie meteen ook kunnen worden afgeschaft.

Met spanning wachten wij af of de advocatuur toch niet in achterkamertjes minister Ernst Hirsch Ballin zal instrueren om net als bij de NO CURE NO PAY regeling het 'NO WIN NO FEE' experiment te verbieden, als zijnde mislukt! De advocatuur heeft zich dan weer de 'good guy' getoond. Het geldgraaien door de H.H. advocaten kan dan ongegeneerd weer van start gaan. Voorshands houden wij, hetzij herhaald voor het niet uitvoeren van artikel 17 van de grondwet, alle betrokkenen, specifiek u als landelijke deken voor de miljarden schade, die rechtzoekenden door het onrechtmatige procesmonopolie ondervonden en ondervinden, persoonlijk aansprakelijk, waarvan akte.

Hoogachtend

Namens gedupeerde rechtzoekenden

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen
Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

C.c.: belangstellendenOok hier is de consument in 2 jaar tijd voor € 100.000.000 benadeeld
en blijkt de NMa, net als bij het procesMONOPOLIE wat wettelijk is
verboden zich passief te hebben opgesteld, (bewust) heeft zitten slapen


Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)