Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!


INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

-----Original Message-----
From: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Sent: maandag 3 januari 2005 2:36
To: M.dePater@tweedekamer.nl: a.c.kant@tk.parlement.nl; A.HirsiAli@tk.parlement.nl; A.Rouvoet@tweedekamer.nl; A.Timmer@tweedekamer.nl; A.Wolfsen@tweedekamer.nl; b.dittrich@tk.parlement.nl; b.j.vandervlies@tk.parlement.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; communicatie@tk.parlement.nl; d66@tk.parlement.nl; E.Kalsbeek@tweedekamer.nl; F.Halsema@tweedekamer.nl; F.Joldersma@tweedekamer.nl; F.Vergeer-Mudde@tweedekamer.nl; f.weekers@tweedekamer.nl; g.oplaat@tk.parlement; G.Verbeet@tweedekamer.nl; G.Wilders@tweedekamer.nl; H.Jager@tweedekamer.nl; H.Ormel@tweedekamer.nl; I.Aasted@tweedekamer.nl; J.deWit@tk.parlement.nl; J.Eerdmans@tweedekamer.nl; j.marijnissen@tk.parlement.nl; J.Varela@tweedekamer.nl; JandeVries@tweedekamer.nl; K.dVries@tweedekamer.nl; KvanVelzen@sp.nl; L.Griffith@tweedekamer.nl; L.vdLaan@tweedekamer.nl; m.herben@tk.parlement.nl; M.Hermans@tweedekamer.nl; M.Sterk@tweedekamer.nl; M.vDijken@tweedekamer.nl; M.Vos@tk.parlement.nl; N.Albayrak@tweedekamer.nl; N.Azough@tweedekamer.nl; N.vVroonhoven@tweedekamer.nl;Novamail; P.vHeemst@tweedekamer.nl; pvda@tk.parlement.nl; quote@quotemedia.nl; R.Luchtenveld@tweedekamer.nl; Rijpstra@tweedekamer.nl; S.Blok@tweedekamer.nl; s.campert@tk.parlement.nl; s.dijksma@tk.parlement.nl; S.Haersma@tweedekamer.nl; sgp@tk.parlement.nl; U.Lambrechts@tweedekamer.nl; V.Tjon-A-Ten@tweedekamer.nl; vbaalen@tk.parlement.nl; voorlichting@minjus.nl; voorlichting@raadvanstate.nl; voorlichting@tk.parlement.nl; voorzitter@eerstekamer.nl; W.Fessem@tweedekamer.nl; W.vandeCamp@tweedekamer.nl


OPEN BRIEF

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de voorzitter de heer F.W. Weisglas,
Postbus 20018,
2500 EA DEN HAAG

Ook per email /datum 3 jan. 2005

Geachte Tweede-Kamerleden,

Voor allereerst wens ik alle leden van de Tweede Kamer een gelukkig en voorspoedig 2005 en dat het politiek ook een gezegend jaar moge worden.

Het wordt tijd dat in 2005 onze klacht daadwerkelijk wordt opgelost. Al jaren ben ik voor rechtzoekenden bezig om een verbod te krijgen op het onwettige procesmonopolie van advocaten. De eerste klacht hierover werd door het Hof van Discipline afgedaan met 'Wij laten ons de kaas niet van het het brood eten' en lapte daarmee hun eigen advocatenwet aan de laars (artikel 67, toewijzing procureur). Rechters gaven vervolgens hun fiat voor deze bedenkelijke handelwijze en bleken bovendien lak te hebbcen aan de grondwet (artikel 17, het recht op recht en toegang tot rechtbank).

In strijd werd en wordt daarbij gehandeld met de NMa-wetgeving, die expliciet monopolies verbiedt. Onthutsend negeerde ook de Hoge Raad de grondwet en werd artikel 17 naïef afgedaan met de van lagere orde zijnde wetsartikelen 437 en 438 uit het strafrecht. Dat rechtzoekende zelf zijn zaak kan bepleiten bij het Europese Hof, die met artikel 34 uit het Statuut van de Rechten van de Mens het grondrecht op recht voor iedere burger erkent, bleek voor de Hoge Raad niet relevant. Evenals dat rechtzoekende in strafzaken, bestuurszaken en kantonprocedures tot 5000 (hoe ingewikkeld ook) hier zelf zijn zaak kan bepleiten.

Mijn klacht (just041031 ) bij de vaste commissie voor Justitie werd door voorzitter mevrouw M.L. de Pater - van der Meer afgedaan met de bekende standaard 5 regelige afpoeierbrief, die veelal ook door andere DCO commisies gebruikt worden als wantoestanden blijkbaar moeten worden 'gedoogd'. De klacht was weer terug bij de Kamer en is de vicieuze cirkel van afschuiven en doofpot politiek overduidelijk.Opmerkelijk mag heten dat bijna de hele Tweede Kamer wakker werd geschud toen artikel 1 discriminatie, (Pim Fortuyn) en artikel 23 vrijheid van onderwijs (Ayaan Hirsi Ali) ter discussie werd gesteld.

Oorverdovend stil blijft het nu wanneer het meest funamentele recht uit de grondwet, het recht op recht en toegang tot de rechtbank wordt genegeerd en door de advocatuur en de rechterlijke macht al 50 jaar wordt verkracht. Expliciet zijn kamerleden mr. drs. Atzo Nicolaï, ex-rechters Boris O. Dittrich en Aleid Wolfsen en kamervoorzitter F.W. Weisglas op de hoogte gesteld, maar steken als struisvogels hun kop in het zand. Zo ook voorzitter M.A.de Pater - van der Meer, die het blijkbaar te druk heeft met nog meer wetsregeltjes invoeren over opgevoerde scooters/bromfietsen van 16 jarigen. Om de wet door de Kamer te krijgen werd statistieken "bijgewerkt" en met cijfers gegoocheld.over het werkelijke aantal (dodelijke) bromfietsongelukken. Niets wordt echter gedaan aan de meest grove overtreding van het de grondwet: 'het recht op recht en toegang tot de rechtbank'.

Nog steeds worden rechtzoekenden in civiele procedures gedwongen mee te doen aan de verplichte nering van advocaten, die al veelal inkomens hebben van 300.000 (en meer). Extra schnabbels van honderden miljoenen euro's uit de gemeenschapspot voor PRO DEO zaken.worden jaarlijks door de Raden van Rechtsbijstand nog eens aan advocaten uitbetaald. Invoering van het 'no cure, no pay' systeem zou deze subsidie vorm kunnen vervallen en de rechtspraak voor eenieder toegankelijker worden. Overigens zouden veel procedures buiten de rechtbank om door verplichte geschillencommissies, mediation etc. afgehandeld kunnen worden. Een bijkomend voordeel zou zijn dat de Raden van Rechtsbijstand kunnen worden afgeschaft, hetgeen een besparing van wel honderden miljoenen euro's aan gemeenschapsgelden zou opleveren.

Nu de constitutionele rechten van de burger het recht op recht en toegang tot de rechtbank (artikel 17 van de grondwet) door advocaten, rechters, vaste Kamercommissie voor Justitie aan de laars worden gelapt en klachtbrieven aan de Tweede Kamer hierover onbeantwoord blijven, is de "rechtsstaat" Nederland een schertsvertoning

Met het onwettig blokkeren van de rechtsgang zijn dagvaardingen, vonnissen, (verkeers)boetes etc. nietig en kunnen linea recta de prullenmand in. Rechtzoekenden kunnen met deze brief in de hand, die ook op de website www.sdnl.nl wordt geplaatst, voor eigen rechter gaan spelen. Slechts de wet van de jungle regeert. Hiervoor zijn Kamerleden, waarvan velen ook jarenlang stilzwijgend aan genoemde grondwettelijke overtredingen hebben meegewerkt en grote schade berokkend hebben voor rechtzoekenden, direct aansprakelijk. De overbekende en in de Tweede (SLAAP) Kamer veel gebezigde dooddoener als "wij waren niet volledig geïnformeerd" is met dit 3e herhaald schrijven geen excuus meer.

Welk Kamerlid / fractie heeft het lef om het al 50 jaar lang niet uitvoeren van de grondwet aan te pakken. Met belangstelling zie ik, naar ik toch hoop, de vele reacties tegemoet.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)