Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 24 september 2004 16:42
Aan: 'info@nmanet.nl'
CC: 2e Kamer Staten Gen. (F.Weisglas@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie CDA (M.Verhagen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie Chr. Unie (A.Rouvoet@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie D'66 (B.Dittrich@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie G-L (F.Halsema@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie PvdA (mailto:W.Bos@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SGP (B.vdVlies@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie SP (J.Marijnissen@tk.parlement.nl); 2e Kamerfractie VVD (J.vAartsen@tk.parlement.nl); ANP (nieuwsdienst@anp.nl); Buitenhof (redactie@buitenhoftv.nl); (dcz-cm@minbuza.nl)
Onderwerp: Het ongrondwettelijke kartel rond het procesmonopolie


OPEN BRIEF

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
tav de voorzitter de heer F. Weisglas,
Postbus 20018,
2500 EA DEN HAAG

Ook per Email /datum 24 september 2004

Geachte Tweede-Kamerleden

Op ons schrijven van 10 september 2004, waarin verzocht werd om op te treden tegen het geen uitvoering geven aan de grondwet (artikel 17, het recht op recht en toegang tot de rechtbank) is het in de Tweede kamer oorverdovend stil gebleven. Wel was er in de Tweede-Kamer de afgelopen week alle tijd voor geneuzel over "verdachte" toeristen die aan het filmen waren in het attractiepark "de Efteling". Van een dreiging was echter geen sprake maar wist de AIVD demagogische te vertellen dit wel eens terroristen konden zijn.

Het blijft onbegrijpelijk, dat afgezien van de grote schade voor de Efteling, die deze berichtgeving veroorzaakt, de Tweede kamer dit allemaal klakkeloos van justitie/terroristen minister Jan Piet Hein Donner accepteert. In de praktijk was al gebleken dat door welke (wettelijke) maatregel ook echte terroristische aanvallen niet zijn te stoppen. Kinderlijk eenvoudig bleek zelfs al het plaatsen van emmers springstof door pseudo schilders op het dak van het parlement. Zo ook konden journalisten verbluffend eenvoudig, ondanks zware Amerikaanse bewaking, voldoende bommen in vliegtuigen plaatsen voor vele Lockerbee rampen.

De terroristenwet blijkt er alleen maar te zijn om burgers te bespieden, aan te houden en willekeurig te fouilleren. Zelfs al te arresteren als er een onschuldige toeristische film in de Efteling wordt gemaakt ! Justitie maakt misbruik van haar bevoegdheden en is sprake van ernstige privacy schending van burgers. Sprake is van een totaal doorgeslagen terroristenwetgeving, waar minister Donner voor de uitvoering alleen zijn eigen geweten maar hoeft te raadplegen. Verdere controle is er niet !

Nu blijkbaar ook de constitutionele rechten van de burger zoals het recht op recht en toegang tot de rechtbank (artikel 17 van de grondwet) door Justitie aan de laars wordt gelapt, kan men zich afvragen of Nederland nog wel een rechtsstaat is. Bij niet uitvoeren van de grondwet is de Staat een schertsvertoning en kan ook Prinsjesdag meteen worden afgeschaft. Dagvaardingen, vonnissen van rechters, die al door belangenverstrengelingen en lucratieve bijbaantjes (zie antecedentenregister 2004) van de rechtspraak een corrupte vertoning maken, kunnen linea recta de prullenbak in. Nederland is verworden nog minder dan een 3e wereldland. Daar kan elke inboorling nog zijn/haar geschillen bij het stamhoofd beslechten. Hier wordt, zoals prof. M. Barendrecht van de faculteit der rechtsgeleerdheid (KU-Tilburg) met niet zoveel woorden vaststelde, de toegang tot de rechtbank geblokkeerd als niet aan de verplichte nering van duizenden euro's aan advocaten, die al inkomens hebben van 300.000 plus, wordt voldaan.

De Tweede (SLAAP) kamer zit erbij, kijkt ernaar maar doet verder niets, wetend dat monopolies door de NMa al niet zijn toegestaan en Artikel 17 van de grondwet wordt overtreden. Ook het Hof van Discipline wenst geen uitvoering te geven aan hun eigen artikel 67 van de advocatenwet (procureur toewijzing) en blijken zelfs rechtbanken met artikel Ro24 hun volledige medewerking te geven aan het onwettige procesmonopolie.

Zolang de toegang tot de rechtbank geblokkeerd wordt en rechters en advocaten lak hebben aan de grondrechten van rechtzoekenden kan iedere Nederlander met dit schrijven in de hand de wet naast zich neerleggen. Slechts de wet van de jungle regeert.

Nu Nederland geen rechtsstaat blijkt te zijn kan eenieder voor eigen rechter spelen. Voor het niet uitvoeren van de wet en de hieruit voortvloeiende schade kunnen rechtzoekenden de kamerleden, waarvan velen al jarenlang stilzwijgend aan genoemde grondwettelijke overtredingen hebben meegewerkt, hiervoor aansprakelijk stellen. De overbekende en in de Tweede kamer veel gebezigde dooddoener als "wij waren niet volledig geïnformeerd" is met dit herhaald schrijven geen excuus meer.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)