Brief aan Minister Sorgdrager van Justitie
met de eis om acute maatregelen te treffen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Verzoek om de ivoren toren van het "RECHT" te renoveren

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            7 januari 1998
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387       
Fax. 0413-490386        

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
070-3707900 op 7 januari 1998.

  Mijn kenmerk: minjus-1/28127.

  Betreft:

Verzoek om de ivoren toren van het "RECHT" te renoveren met assistentie van Desi Bouterse


  Aan : de minister van Justitie

   mr. W. Sorgdrager
   Schedeldoekshaven 100
   Postadres Postbus 20301
   2500 EH Den Haag


  Geachte mevrouw Sorgdrager,

Het is mij na tien jaar vechten tegen de bierkaai wat betreft uw ministerie en dat van VROM niet gelukt om onrecht, belangenverstrengeling en corruptie op hoog niveau aan de orde gesteld te krijgen. Evenmin is het mij gelukt om die kwesties op een fatsoenlijke en integere wijze in de media aan de orde gesteld te zien. Grof onrecht heeft er inmiddels toe geleid dat dankzij de collusie tussen overheidsinstellingen van hoog tot laag, rechtbanken en het bedrijfsleven een diffuse vergiftiging van ons leefmilieu heeft plaatsgevonden met schrikbarende consequenties. (Zie de bijlagen)

Deze brief aan u is, gezien de ervaringen, niet zozeer bedoeld om uw hulp in te roepen om deze justitiële Augiasstal uit te mesten, maar om uw ministerie ronduit in de schijnwerpers te zetten en daarvoor de assistentie van een door uw Procureur-generaal belaagde buitenlandse prominente politicus in te roepen, i.c. de heer Desi Bouterse. Die zal naar alle waarschijnlijkheid wel in staat zijn om de openbaarheid over wantoestanden bij Justitie in Nederland en de Rechterlijke Macht, de Hoge Raad inbegrepen, af te dwingen. Aan zijn advocaat, mr. A.M. Moszkowicz, zal ik daarom afschrift van deze brief met bijlagen toevertrouwen, opdat het recht ook in Nederland eindelijk weer zijn loop zal kunnen krijgen.

Tevens wordt aan de Europese commissie, aan het Europese parlement en aan het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg een kopie toegezonden. Ik accepteer het niet meer dat ikzelf en mijn familie met doodsbedreigingen, brandstichting, fysiek en ambtelijk geweld worden geterroriseerd; en dat daarnaast de gehele Nederlandse bevolking door belangenverstrengeling, fraude, bedrog, misleiding, collusie en censuur verder vergiftigd wordt met kankerverwekkende stoffen van de zwarte lijst. Want jaarlijks worden vele tonnen zwaar giftig afval in ons milieu gedumpt; zelfs met subsidie van de overheid. Ik meen duidelijk te zijn. Basta !

Ik eis van u maatregelen. Nu….!

In afwachting van uw spoedige reactie,


ing. A.M.L. van Rooij


Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Mr. A.M. Moszkowicz t.b.v. de heer Desie Bouterse
 • Drs. O. Hendriks, medewerker Tweede Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA, 's-Gravenhage.
 • A.J. Loijkens, Speciale juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD Tilburg.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo, E-mail johnhop@hetnet.nl
 • drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden.
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
 • J. Juffermans, de Kleine Aarde te Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) te Huizen.
 • prof. Brief van Prof. dr. F. Bovenkerk (criminoloog) aan het Pompe Instituut Utrecht
 • president mr. S.K. Martens van de Hoge Raad der Nederlanden. fax 070-3617484