Raad van State geeft houtimpregneerder ruim baan


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Sint-Oedenrode hoeft niet op te treden tegen houtbewerker R. van den Biggelaar

Eindhovens Dagblad

van 8 augustus 1998

Houtbewerker verder zonder vergunning

Den Haag/Sint-Oedenrode - Op grond van de milieuwetgeving hoeft de gemeente Sint-Oedenrode niet op te treden tegen de aan het Achterom gevestigde houtbewerker R. van den Biggelaar.

Dat is uitgemaakt door rechter E. Berg van de Raad van State in Den Haag. Bij Berg was door A. van Rooij - eveneens woonachtig aan het Achterom en alom ten strijde strekkend tegen houtbewerkers - aangevoerd dat de gemeente van Van de Biggelaar zou moeten eisen dat hij een milieuvergunning aanvraagt. De gemeente ontkent dat omdat de activiteiten van Van de Biggelaar onder een algemeen geldend besluit zouden vallen waarin precies staat wat de zelfstandige wel en niet mag in milieutechnisch opzicht,

Van Rooij heeft tevens aangevoerd dat de gemeente zou moeten optreden tegen Van de Biggelaar wegens werken zonder geldige milieuvergunning. Dat betoog is nu door rechter Berg verworpen. De gemeente heeft wel aangekondigd tegen Van de Biggelaar te zullen optreden omdat zijn activiteiten strijdig zouden zijn met de regels uit het ter plaatse geldend bestemmingsplan.