Verbazing over de reactie van Mr. H.F.M. Hofhuis,
President van de Arrondissementsrechtbank


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Excuus voor het wegblijven bij de wraking van mr. Schoemaker

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            20 december 1997
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       073 - 6816371  
Fax. 0413-490386       op 21 december 1997 

Afgegeven met bewijs van ontvangst.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.


Mijn kenmerk: WRA/20127.

Uw kenmerk: MI/24165.


Aan:
  Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
  President van de Arrondissementsrechtbank,
  sector bestuursrecht, Postbus 90155,
  5200 MH 's-Hertogenbosch.


Geachte Heer Hofhuis.

Uw brief van 8 december 1997 (kenmerk MI/24165) heb ik in goede orde ontvangen.

Daarin maakt U mij kenbaar dat mr. Schoemaker en U op vrijdag 5 december 1997, vergeefs op mij hebben gewacht. Dit verbaast mij omdat ik mij, in mijn brief van 11 november 1997 (kenmerk WRA/11117) aan U persoonlijk, keurig heb afgemeld.

Hieruit leid ik af dat U mijn brief van 11 november 1997 nog niet heeft gelezen. Ik betreur dat in erge mate; vooral omdat het ook een wraking van mr. Schoemaker betreft. Om die reden verzoek ik U binnen Uw rechtbank uit te zoeken waar mijn brief van 11 november 1997 (kenmerk: WRA/11117) gebleven is en mij dat vóór 1 januari 1998 schriftelijk kenbaar te maken.

Tevens verzoek ik U mij vóór 1 januari 1998 kenbaar te maken waarom U mijn verzoek om wraking van 11 november 1997 (welke kennelijk is zoek geraakt) na ruim een maand nog niet in behandeling heeft laten nemen door een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht geen zitting heeft. Dit vanwege het feit U daarmee artikel 8:18 Awb in ernstige mate overtreedt. Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland.


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • Drs. O. Hendriks, medewerker bij Tweede Kamerlid Hendriks, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • A.J. Loijkens, Speciale juridische hulpverlening, Ringbaan Oost 219, 5014 GD Tilburg.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo, E-mail j.hop3@chello.nl
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN) Westkade 227, 1273 RJ te Huizen.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden.
 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.