Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Gemeenten jagen op de verdwenen 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Overzicht van gemeenten waarvan de raadsleden allen een oproep hebben gekregen

Miljoenennota blijkt al jaren vervalst met boekhoudkundige fraude

Dag allemaal, ik reageer meestal niet openlijk naar alle ontvangers van Ad van Rooij zijn mail. Zie: www.sdnl.nl/ekc-philips.htm

Wat ik weet en gezien heb is dat de politiek, de gemeentelijke besturen van Sint-Oedenrode en Hasselt er alles aan doen om Ad van Rooij, zijn vrouw en ook zijn moeder totaal kapot te maken. Ad maakt de giga-vergissing dat wanneer je het wettelijk recht en het grootste gelijk van de wereld aan je kant hebt, dat je dan in de pseudorechtstaat ook het gelijk en het recht zult krijgen. Mis Ad, de bierkaai en corruptie zijn sterker dan alle wetten en feitelijke omstandigheden bij elkaar. Jij wordt samen met je familie compleet kapot gemaakt. Dit omdat je niet wilt buigen voor machtsmisbruik, collusie en hebzucht van bestuurders in zowel Nederland als in België. Alles hangt af van openbare evaluatie van wat jullie is overkomen. Elke vorm van fraude en machtsmisbruik wordt tegen je gebruikt om jouw kennis over milieucriminaliteit van overheden te smoren. Het gaat over miljarden aan schade en winsten.

De enige mogelijkheid om de gigantische corruptie in Nederland en BelgiŽ te ontmaskeren ligt bij de media en de besturen in de gemeenten. Justitie doet niks zonder opdracht om de waarheid te achterhalen. In tegendeel, ze werken braaf mee om je te killen. Ik geef hier de lijst van mailadressen van de gemeenteraden van Sint-Oedenrode en van Hasselt in de hoop dat er toch nog enkele raadsleden zijn die hun integriteit niet aan de duivel hebben uitgeleverd.  Ik raad je overigens aan om het college uit te nodigen voor een voorlichtingsavond over dat wat je hebt meegemaakt met het gemeentebestuur, de politie en de rechterlijke macht, gekoppeld aan dat wat de gemeente Sint-Oedenrode gaat overkomen met de bezuinigingen en gedumpte zorgtaken van ouderenzorg, jeugdzorg, WMO en thuishulp. Geen enkele bestuurder kan daar omheen, omdat zelfs ieders eigenbelang geraakt wordt met inperking van het recht op een AOW-uitkering voor vooral (ex)functionarissen met een hoog pensioen. Echt waar Ad, het raakt direct en in volle kracht hun eigen portemonnee. Niets is zo affectief als het aantasten van hun eigen koopkracht. Zie daarvoor mijn uitnodiging aan alle gemeenten om in het eigenbelang die voorlichting in de raadszaal te organiseren.

Zie het voorstel om schade voor gemeenten te voorkomen: https://www.youtube.com/watch?v=y_fW1CqdGos&feature=youtu.be

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?
Het lukt ons niet die vragen in de journalistieke en politieke discussie te krijgen.

Miljoenennota: reacties worden traditionele klaagzang i.p.v. stellen van  juiste vragen
Verstaat u Duits ?? Stel vragen aan uw volksvertegenwoordiger over 700 miljard euro

Eigenlijk heel eenvoudig: door het NIET stellen van de juiste vragen. Zoals: Sharia Bankieren

 1. Gaan door de bezuinigingen meer dan 100.000 mensen hun baan verliezen?
 2. Hoeveel is effectief uitbetaald van de 200 miljard aan garantie voor staatssteun?
 3. Hoeveel rente en de percentages moeten de banken betalen aan ECB, DNB en Financiën?
 4. Waar komen al de miljarden vandaan die de staatsschuld met 130 miljard lieten stijgen?
 5. En vooral: waar zijn al die miljarden naar toe gegaan en wie is de schuldeiser?
 6. De bezuinigingspsychose leidt tot dramatische verpaupering van veel zaken. Welke?
 7. Hebben Wouter Bos en Nout Wellink iets goeds gedaan met het bijdrukken van € 130 miljard?
 8. Weten de spaarders niet dat daarmee hun spaarpot is veiliggesteld? Staatschuld-demagogie?
 9. Is het nodig dat een land met overschotten behalve op de begroting toch moet bezuinigen?
 10. Kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt? Ga dan bezuinigen op de cirkel!
 11. Zijn christenen (CDA enz.) en liberalen (VVD) voor of tegen dwangarbeid voor werklozen?
 12. Gelooft u de retoriek van de campagneleiders? Gaat u zelf nadenken, of blijft u geloven?
 13. Is bijv. het Bijbelse scheppingsverhaal geloofwaardig toen de 'dag' nog niet kon bestaan?
 14. Is Job Cohen bereid aandacht te vragen voor aan passing van de Advocatenwet?
 15. Is Emile Roemer bereid om aandacht te vragen voor ons inspreekrecht in de Tweede Kamer?
 16. Zijn er ook al vragen gesteld over seksueel misbruik in de seculiere jeugdzorginstellingen?

Kortom: het land met de slechtste sociale voorzieningen wint het op de globaliserende wereldmarkt van de beschaving en het welzijn van de bevolking. Zorg dus dat onze concurrentiepositie zo sterk mogelijk wordt door een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer mogelijk te maken met uw stem op de VVD, PVV of het CDA. De winsten van de multinationals gaan dan omhoog, de loonkosten per eenheid product door bevriezing omlaag, mede door meer goedkope arbeidskrachten uit het Oosten en N-Afrika, met als gevolg dat de leegstand in onze gevangenissen drastisch zal verminderen.

Het heeft dus geen enkele zin om met spandoeken, T-shirts en petjes rond te stampen op het Malieveld. Want de bonussen stijgen gewoon door tot ongekende hoogte, ondanks het 100% aandelenbezit van de Staat de Nederlanden met de Tweede Kamer aan het roer. De tweedeling van de maatschappij krijgt scherpere scheidslijnen. Terug naar de 19e eeuw toen de vakbeweging opkwam en de sociale kwestie in Rerum Novarum van de nu in opspraak zijnde rooms-katholieke kerk aandacht vroeg voor het armoedeprobleem van de werkende bevolking. Dat is de keerzijde van het kapitalisme, zonder kapitaal als economische kracht te willen veroordelen, maar gelet moet worden op de uitwassen daarvan. Maar ja, wat hebben we aan politieke ZZP'ers ?

Parlement verkwanselt de democratie en buigt voor de dictatuur.

Twan Tak stapt op !! Nederland mag zich geen rechtsstaat noemen (Zie: interview met de Raad van State).

Of het een sociaal of liberaal kabinet wordt, hangt af van welke partijen de inspraak van de burger in de Tweede Kamer als speerpunt in het verkiezingsprogramma zetten. Dat de staatsschuld geen last is voor onze kinderen vraagt niemand en aan wie die schuld bestaat! Ook vraagt niemand waaraan de miljarden zijn besteed, ook niet waar die vandaan zijn gekomen. Voor besteding of investering in banken, enz. ?

Leuk dat men zwijgt over de Job Cohen in Bussum aangeboden miljardenbesparingen. Niemand stelt DNB vragen over de geldpers met miljarden nieuw geld in de economie!