Vleesfraude, steak omkatten, beetje liegen over subsidies. Och wat, da's peanuts

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De koopman wint het altijd van de dominee

Huizen, 16 maart 1998

Hmmm...., lekker dat gif......!!

Vleesfraude, steak omkatten, beetje liegen over subsidies. Och wat, da's peanuts. Een beetje creatief boetseren en masseren van wat regels en wetten. De koopman wint het altijd van de dominee. En met dat vlees was feitelijk niets mis, wat betreft de risico's voor de volksgezondheid. Het belang van de export, dat telt.

Maar wat dacht je dan van de export van fenol-tomaten en andere tuinbouwgewassen die wel degelijk een hoge graad van giftigheid hadden en nog hebben. En dat dan met de goedkeuring van VROM, die zegt dat schone paardenmest niet mag worden uitgestrooid over het land. Maar na het gebruik van deze eerst nog schone mest als voedingsbodem voor de kweek van heerlijke champignons is deze zo giftig geworden, dat er helemaal niks meer op wil groeien. Dan, en alleen dan mag de met trichloorfenol vergiftigde biomassa aan tuinderijen worden aangeboden als GRONDVERBETERAAR.

Misvormde en verkleurde tuinbouwproducten, boeren die failliet gingen omdat ze praktisch niets meer konden verkopen, mensen die leukemie en kanker kregen van het werken met gif doortrokken planten en producten; och dat is vast geen echt nieuws voor de landelijke media. Weliswaar stonden er paginagrote artikelen in de regionale bladen, maar ECHT NIEUWS kan je dat toch niet noemen. Of wel soms?

Zelfs de getekende verklaring van een aantal boeren die dringend verzocht werden te zwijgen (tegen een ruimhartige schadevergoeding) om de Nederlandse export van tuinbouwgewassen niet te schaden, is toch niet echt interessant. En natuurlijk werden die tuinders net als de burgers belazerd. Bij het vlees gaat het om enkele tientallen miljoenen guldens aan handel, terwijl het bij de agrarisch export om miljarden gaat. Maar ja, wat is nieuws ??

En dan te bedenken dat dit nog maar mineure affaires zijn, want het echte vuurwerk gaat pas spetteren rond de vergiftiging van ons land van noord tot zuid en van oost tot west met door VROM gesubsidieerd gewolmaniseerd hout. De metallurgische industrie moet zijn dodelijke afval kwijt; en waar gaat dat beter dan in geïmpregneerd hout en rechtop bij u in de tuin? Chroomtrioxide en arseenzuur als twee niet werkzame hulpstoffen bijmengen bij het wel werkzame koperoxide als conserveringsmiddel en je bent de zooi kwijt. Je krijgt nog subsidie bovendien. Dat is nog eens 'Kassa...!'

Ik ga maar niet verder met het uitspinnen van het verhaal. U zoekt het maar uit op internet bij de Sociale Databank Nederland op site adres sdnl.nl/milieu.htm

Zo, dat was het dan voor even. De groe(n)ten...!!


 R.M. Brockhus
Westkade 227
127 RJ Huizen
035-5244141P.s., Onlangs nog een lekker scholletje gegeten? Of een tong? Hmm...! Weet u wat daar in zit? Uw levensverzekeringsmaatschappij heeft u nog niet gevraagd of u een visliefhebber bent? Komt heus wel. Echt...!