Wet Boeten in Harderwijk goeddeels geneutraliseerd


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


Tegoedbon voorkomt strafkorting

Harderwijk 'creatief' met bijstand


Door onze verslaggever

HARDERWIJK - Uitkeringsgerechtigden in de gemeente Harderwijk kunnen een strafkorting afkopen met een tegoedbon. De bon, ter waarde van 5 procent van de maandelijkse bijstandsuitkering, kan gedurende een jaar worden verzilverd als de uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld het maandelijkse inkomstenformulier te laat inlevert.

Dat heeft beleidsambtenaar G. van Manen van de afdeling sociale zaken van de gemeente Harderwijk gisteren bevestigd. De tegoedbon is met ingang van 1 juli jongstleden ingevoerd. De 'waardecheque' is, aldus Van Manen, alleen te gebruiken voor de eenmalige afkoop van een strafkorting (5 procent) op de maandelijkse uitkering.

Met de introductie van de tegoedbon wil Harderwijk 'creatief' omgaan met de nieuwe wet voor boetemaatregelen in die sociale zekerheid. Deze wet legt gemeenten en bedrijfsvereniging de verplichting op, uitkeringsgerechtigden die hun inkomstenformulier te laat inleveren of foutief invullen, onvoldoende solliciteren of geen alimentatie aanvragen, te korten op uitkering.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft na onderzoek de Harderwijkse variant van de boetemaatregel goedgekeurd. Ruim vijftig gemeenten hebben zich inmiddels laten informeren over de invoering van de tegoedbon voor de afkoop van een strafkorting op een sociale zekerheidsuitkering.

    Risico's


De gemeente Harderwijk heeft met haar initiatief de uitkeringsgerechtigden willen wijzen op de financiële risico's die ze lopen indien ze hun plichten verzaken. "De tegoedbon is een middel om de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren", aldus de gemeente Harderwijk. Ze heeft al in april de 690 cliënten erop gewezen dat het te laat inleveren van het inkomstenbriefje eveneens betekent dat ze later dan gepland hun uitkering kunnen verwachten. Deze boodschap heeft volgens beleidsambtenaar Van Manen zijn effect niet gemist. Het aantal mensen in Harderwijk dat te laat een inkomstenformulier heeft ingeleverd, is gedaald van 25 naar 3 procent. Het aantal mensen dat het inkomstenformulier per ongeluk niet goed heeft ingevuld, is eveneens flink afgenomen, namelijk van 35 naar 2 procent. Dit resultaat heeft, aldus Van Manen, veel te maken met de verbeterde begeleiding van de uitkeringsgerechtigden. (Gelderlander van 15 juli)

Zie ook het armoedebeleid in de gemeente Huizen


Aan het gemeentebestuur van Harderwijk


Namens de uitkeringsgerechtigden en armen in Nederland danken wij de Gemeente Harderwijk voor dit sociale initiatief. Het met verpaupering en sancties disciplineren van de economisch zwakkeren in de samenleving met de Wet Boeten (die vaak buiten hun schuld in 'n afhankelijke situatie zijn geraakt) is volstrekt verwerpelijk. We appreciëren eveneens de goedkeuring van het Ministerie van Sociale Zaken en hebben deze brief met krantenbericht op het internet gezet.

Ons welgemeend compliment,

      R.M. Brockhus
      (secretaris SDN)

Stichting Sociale Databank Nederland
Site-adres: sdnl.nl

E-mailadres: sdn@planet.nl

Westkade 227, 1273 RJ Huizen NL
Tel.: (31)-35-5244141