Een protestbrief van de vrouw van Evert-Jan Wallenburg


Sprekershoek . . . . . SDN homepage


(Evert-Jan is ambulance-chauffeur in de Bijlmer-chaos)

Hoezo niet ziek van de Bijlmer mijnheer Rengeling ????