Nederland meer en meer een provincie van de Verenigde Staten


SDN bulletin board . . . . . SDN homepage

De Gelderlander

    29 januari 1998

Willem Eppink is niet verbaasd dat het merendeel van de Nederlanders het Wilhelmus niet kan meezingen (Voorpagina De Gelderlander, 5 januari). Ons land Is volgens hem al lang door de VS overgenomen. Een tirade tegen de Amerikaanse Cultuur.

    Door WILLEM EPPINK

Dat 86 procent van de Nederlanders het Wilhelmus niet kan meezingen, verbaast geenszins. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dit in meer opzichten geluidsarme land immers volledig ingelijfd door de Verenigde Staten van Amerika. En dat door middel van een hersenspoeling die zijn weerga in de West-Europese geschiedenis niet kent. Het virus kruipt als het hardnekkig nonsens door de Europese aders, tot met name de sociale en culturele waarden van naties volledig zijn weggevreten. Soortenrijkdom heet aan de basis van leven te staan, van overleven. Welnu, de Europese soortenrijkdom werd en wordt effectief en in snel tempo volledig geofferd aan afgod Amerika, het land van de rijzen de dollar.

De nieuwe 'Europeaan' komt dan ook geheel uit de Amerikaanse gehaktmolen. Samengesteld uit de bagger van fast-foodketens, de drek van taalbarbarisme, de mist van een weerzinwekkende hoeveelheid reclame-uitingen tot consumptiedwang, de uitzichtloze jungle van het individualisme en de dictatuur van een onmenselijk ritme. We leven in een door grootkapitaal geleide economie met tentakels in alle geledingen van de maatschappij. 'Democratie' is de wassen neus om deze dictatuur een menselijk aanzien te verschaffen, om de illusie van keuzevrijheid hoog te houden. Links en rechts zijn in die pot allang versmolten, wat resteert is een visieloos en dus uitzichtloos machtsdenken. Een sluipend proces, ooit versneld door de no-nonsens politiek van het kabinet-Lubbers en geruisloos overgenomen door het huidige kabinet van Wim Kok, die in de toekomst net zo goed VVD-voorzitter zou kunnen zijn.

    Onzekerheid

Niks poldermodel in Nederland, maar puur Amerikaans gedachtegoed. Ontmantel overheidsbemoeienis en stimuleer privatisering, de markt regelt het zelf wel. En inderdaad, nog nooit was de onzekerheid onder mensen zo groot, de criminaliteit zo toegenomen, de graaimentaliteit zulk gemeengoed en de morele waarden tot zo'n laag niveau gedaald. 'Beschaving' heet zoiets. Maar het is een beschaving van primair denken en handelen, zoals dat ook 2.000 jaar geleden gold.

Inhoudelijk zijn we in de tussentijd dus niet veel opgeschoten, op de verpakking na. En de gevolgen zijn er dan ook naar. Neem nu de televisie, toch hét medium bij uitstek om over wezenlijke zaken te informeren. Deze wordt overstelpt door een aaneenschakeling van rotzooi, want wegwerpartikelen. De vier reclamezenders RTL4 en 5, SBS en Veronica staan bol van op Amerikaanse leest geschoeid entertainment. Bladvulling om de consumptiedrift te kunnen activeren, niet anders. Een wegwerpcultuur, boordevol hol, plastic, mensonterend en mensonwaardig vermaak.

Als klap op de vuurpijl zijn er de talkshows. Asociaal en risicoloos worden hierin tot norm verhieven en al even gretig geconsumeerd. Mensen worden tot op het bot uitgekleed en geëxploiteerd, waar ze juist in bescherming zouden moeten worden genomen. En dan praat ik nog maar niet over de verregaande Amerikaanse horizon, taal- en mentaliteitsvervuiling in dit land. De billboards bepalen een stadsgezicht, winkels worden shops, doelen worden targets, de boekhouder wordt accountmanager, voetbal wordt booming business en de eveneens overgewaaide Ratelbanden vreten zich suf aan managers die niet op hun taak zijn berekend. Maar ja, ik hoor het u al zeggen, die ontwikkelingen hou je toch niet tegen.

had je enige tientallen jaren geleden een dergelijke maatschappij als toekomstbeeld geschetst, je toehoorders zouden zich brakend in golven hebben afgewend. Inmiddels is het de realiteit van alledag. Zonder het te herkennen, lopen we allang onder de stars en stripes het The star spangled banner voluit mee te zingen. Hoezo vrijheid? Hoezo Wilhelmus?

    Willem Eppink is schrijver/publicist