De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Leger langdurig werklozen in EU groeit gestaag

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Euro . . Discussie

Ieder jaar komen er in de EU twee miljoen mensen bij die langer dan een jaar geen betaalde baan hebben


12 november 1997

Van onze verslaggever

AMSTERDAM - De Europese Unie telt nog een zestiende lidstaat: die van de werklozen met 18 miljoen inwoners. Voorzitter Jacques Santer van de Europese Commissie maakte deze opmerking kort geleden om de ernst van het Europese werkgelegenheidsprobleem te schetsen. In deze fictieve lidstaat zijn twee groepen in het bijzonder de klos: de jongeren en degenen die al langer dan een jaar werkloos zijn.

Ieder jaar komen er in de EU twee miljoen mensen bij die langer dan een jaar geen betaalde baan hebben. De groep langdurig werklozen telt in Europa inmiddels bijna negen miljoen mensen. Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de EU in Luxemburg, kampt Italië met de meest omvangrijke langdurige werkloosheid. Ruim 65 procent van de Italiaanse werklozen heeft al meer dan een jaar geen baan.

Maar het probleem van de langdurige 'werkloosheid is over de hele vijftien lidstaten in de totale werkloosheid boven de 30 procent. Alleen in Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk en Zweden is het lager. Het Europese gemiddelde voor de jeugdwerkloosheid ligt op 15,5 procent, maar de onderlinge verschillen tussen de lidstaten zijn groot. In Spanje bestaat bijna 42 procent van het totale aantal werklozen uit jongeren, maar in Oostenrijk slechts 6 procent.