Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd en zijn weblog

    Het College van Procureurs-generaal manipuleert, verduistert en verkracht bewijsbaar
    het recht met valselijk opgemaakte besluiten om de overheid af te schermen tegen haar
    schadeplicht wegens 68-voudige meineed gepleegd door vakbondsbestuurders van FNV
    en CNV. Deze zaak loopt al 27 jaar. Geen struc is te dol om de rechthebbende burgers
    het bos in te sturen, wanneer 't om schadevergoeding, prestige en politieke macht gaat.

    Zie de video en klik op de foto van Karel de Werd.

    Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
    Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
    De aanleiding tot het conflict in beeld gebracht door TROS-Aktua
    Het vervolg op deze reportage van TROS-Aktua zeven jaren later
    Lees over het conflict met het College van Procureurs-generaal
    En bekijk de video met een klik op de foto van Karel de Werd
    Een van de laatste brieven om de waarheid eindelijk af te dwingen
    Keiharde confrontatie tussen de Wijkerslooth en Karel de Werd
    Dupliek van De Werd op het antwoord van de minister van Justitie Donner aan de Nationale ombudsman
    Transcript van het telefoongesprek met de vriendin van rechter van Schaardenburg


    Eveliene van Schaardenburg. Piet Hein Donner de Wijkerslooth van Weerdenstein.

    Foto´s : Drie motiveringscriminelen in beeld.

    Eveline van Schaardenburg ontkrachte de bevelen van het Gerechtshof ex.art. 12i Sv gegeven tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed, door als Voorzitter van de Meervoudige Strafkamer veelvuldig meineed te laten plegen en op grond daarvan ter aanranding van Vrouwe Justitia opzettelijk een Gerechtelijke Dwaling uit te spreken.

    Donner en de Wijkerslooth, hebben vervolgens getracht het wettigovertuigende bewijs van haar criminele activiteiten te verduisteren middels motivering op arglistig bedrieglijk juridisch vrijwel achterlijk niveau.

    De Werd heeft hen aansprakelijk gesteld voor de schade voortvloeiende uit de door hen gepleegde Onrechtmatige Overheidsdaden, zowel in persoon als hoofdelijk met hun gehele vermogen.

    Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens Het betreft hier niets ontziend gewetenloos juridisch geboefte, dat is geboren uit gebrek aan Journalistiek politieke controle. Zij staan volgens hun ziekelijke geest volkomen boven de Formele Wet en gaan er daarbij vanuit, dat hun pakkans gelet op de ernstige leemtes in de Formele Wet en hun Maatschappelijke positie vrijwel nihil zal zijn.

    Blijkens art. 11 lidc juncto 12 Ro heeft de Formele Wetgever ter bescherming van de samenleving tegen deze Togacriminelen het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld. Zij vertegenwoordigen de Hitlers van de huidige samenleving een volk wat dit soort juridisch uitschot bij Vrouwe Justitia accepteert heeft geen recht van klagen indien het door hen wordt geknecht en onteert!

    Ik heb gezegd.

    K.H. de Werd
    Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam
    Tel. 06-52294249
    SDN-rubrieken
    Statusoverzicht van het conflict tussen De Werd en overheid
    Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij Justitie
    Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
    Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
    Openbaar antecedentenregister Rechterlijke Macht
    Kort geding tegen de directie van de Bijlmerbajes
    Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht
    Het proces-verbaal van Hendrik Oud en Pieter Keesman, rechercheurs gemeentepolitie Amsterdam
    Corrupte rechters herkent men feilloos aan hun motivering als 'n inbreker aan zijn vingerafdrukken
    Mr. R.W. Asser: De zeer gedetailleerde aangifte van De Werd terzake meineed is zinvol geweest
    Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert schadeclaim van de Werd tegen Staat der Nederlanden
    Brief van de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over College Procureurs-generaal
    Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier binnen het OM openbaar te berechten
    Ambtelijk corrupte Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn slikt elke belediging
    Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie
    De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd
    Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
    Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman en strijd tegen het OM
    Brief met prangende vragen aan de Minister van Justitie zijne excellentie J.H. Donner
    Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
    Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag
    Interview met Karel de Werd met 'n verslag over onwettige manipulatie van Openbaar Ministerie
    Nationale Ombudsman behandelt de klacht van Karel de Werd tegen het Openbaar Ministerie
    Brief met een rekening van 12 miljoen euro van Karel de Werd aan minister Donner
    Brief van Karel de Werd aan minister Donner met uitdagende belediging als nazi

    Verklaring van de vriendin van rechter Eveline van Schaardenburg over de macht van de vakbonden.
    Zij sprak corrupt uit onder druk van de vakbeweging om die af te schermen voor juridische gevolgen

    Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
    Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
    Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
    De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht