Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd en zijn weblog

  Het College van Procureurs-generaal manipuleert, verduistert en verkracht bewijsbaar
  het recht met valselijk opgemaakte besluiten om de overheid af te schermen tegen haar
  schadeplicht wegens 68-voudige meineed gepleegd door vakbondsbestuurders van FNV
  en CNV. Deze zaak loopt al 27 jaar. Geen struc is te dol om de rechthebbende burgers
  het bos in te sturen, wanneer 't om schadevergoeding, prestige en politieke macht gaat.

  Zie de video en klik op de foto van Karel de Werd.

  Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
  Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
  De aanleiding tot het conflict in beeld gebracht door TROS-Aktua
  Het vervolg op deze reportage van TROS-Aktua zeven jaren later
  Lees over het conflict met het College van Procureurs-generaal
  En bekijk de video met een klik op de foto van Karel de Werd
  Een van de laatste brieven om de waarheid eindelijk af te dwingen
  Keiharde confrontatie tussen de Wijkerslooth en Karel de Werd
  Dupliek van De Werd op het antwoord van de minister van Justitie Donner aan de Nationale ombudsman
  Transcript van het telefoongesprek met de vriendin van rechter van Schaardenburg


  Eveliene van Schaardenburg. Piet Hein Donner de Wijkerslooth van Weerdenstein.

  Foto´s : Drie motiveringscriminelen in beeld.

  Eveline van Schaardenburg ontkrachte de bevelen van het Gerechtshof ex.art. 12i Sv gegeven tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed, door als Voorzitter van de Meervoudige Strafkamer veelvuldig meineed te laten plegen en op grond daarvan ter aanranding van Vrouwe Justitia opzettelijk een Gerechtelijke Dwaling uit te spreken.

  Donner en de Wijkerslooth, hebben vervolgens getracht het wettigovertuigende bewijs van haar criminele activiteiten te verduisteren middels motivering op arglistig bedrieglijk juridisch vrijwel achterlijk niveau.

  De Werd heeft hen aansprakelijk gesteld voor de schade voortvloeiende uit de door hen gepleegde Onrechtmatige Overheidsdaden, zowel in persoon als hoofdelijk met hun gehele vermogen.

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens Het betreft hier niets ontziend gewetenloos juridisch geboefte, dat is geboren uit gebrek aan Journalistiek politieke controle. Zij staan volgens hun ziekelijke geest volkomen boven de Formele Wet en gaan er daarbij vanuit, dat hun pakkans gelet op de ernstige leemtes in de Formele Wet en hun Maatschappelijke positie vrijwel nihil zal zijn.

  Blijkens art. 11 lidc juncto 12 Ro heeft de Formele Wetgever ter bescherming van de samenleving tegen deze Togacriminelen het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld. Zij vertegenwoordigen de Hitlers van de huidige samenleving een volk wat dit soort juridisch uitschot bij Vrouwe Justitia accepteert heeft geen recht van klagen indien het door hen wordt geknecht en onteert!

  Ik heb gezegd.

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam
  Tel. 06-52294249
  SDN-rubrieken
  Statusoverzicht van het conflict tussen De Werd en overheid
  Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij Justitie
  Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
  Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
  Openbaar antecedentenregister Rechterlijke Macht
  Kort geding tegen de directie van de Bijlmerbajes
  Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht
  Het proces-verbaal van Hendrik Oud en Pieter Keesman, rechercheurs gemeentepolitie Amsterdam
  Corrupte rechters herkent men feilloos aan hun motivering als 'n inbreker aan zijn vingerafdrukken
  Mr. R.W. Asser: De zeer gedetailleerde aangifte van De Werd terzake meineed is zinvol geweest
  Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert schadeclaim van de Werd tegen Staat der Nederlanden
  Brief van de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over College Procureurs-generaal
  Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier binnen het OM openbaar te berechten
  Ambtelijk corrupte Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn slikt elke belediging
  Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie
  De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman en strijd tegen het OM
  Brief met prangende vragen aan de Minister van Justitie zijne excellentie J.H. Donner
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag
  Interview met Karel de Werd met 'n verslag over onwettige manipulatie van Openbaar Ministerie
  Nationale Ombudsman behandelt de klacht van Karel de Werd tegen het Openbaar Ministerie
  Brief met een rekening van 12 miljoen euro van Karel de Werd aan minister Donner
  Brief van Karel de Werd aan minister Donner met uitdagende belediging als nazi

  Verklaring van de vriendin van rechter Eveline van Schaardenburg over de macht van de vakbonden.
  Zij sprak corrupt uit onder druk van de vakbeweging om die af te schermen voor juridische gevolgen

  Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
  Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
  Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
  De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht