Kamerlid Crone (PvdA) schiet een bok bij armoedeconferentie


AOV homepage . . . . . SDN homepage

de heer Crone van de PvdA was als een van de panelleden op de conferentie van de Derde Kamer aanwezig in Rotterdam op 28-11-97 om 11:49:43. Hij deed als gevolg van vragen door de heer Brockhus over zijn weigering om de kamervragen van de Milieu-commissie die door Hendriks waren gesteld, de volgende uitsprak: Hendriks liet over een wetsvoorstel de kamer hoofdelijk stemmen. We waren daarmee twintig minuten kwijt voor we weer verder konden.

Op de vraag van Brockhus "Waarom hij als enig lid van de kamercommissie voor milieuzaken de vragen die door Hendriks waren ingediend opgehouden had in plaats die direct naar de minister ter beantwoording aan te bieden"

antwoordde Crone: "De man is gek, compleet gek, hij weet kennelijk niet hoe de zaken aangepakt moeten worden, en hij wilde kennelijk met de eer gaan strijken. Ik heb de vragen opgehouden omdat wij over twee weken met hetzelfde onderwerp naar de minister willen. Had Hendriks naar mij geluisterd, dan zouden die vragen gewoon goedgekeurd zijn geweest; maar Hendriks wilde geen uitstel en trok vervolgens de vragen in en diende ze op eigen houtje als schriftelijke vragen in."


Commentaar:

Crone geeft onbewust aan dat het hier een prestigeslag betrof. Hendriks was de PvdA kennelijk een stap voor geweest door de vragen die veel voorbereiding hadden gevergd, aan de commissie voor te leggen. De basisgegevens had Hendriks overigens van ing. A. van Rooij (milieu- en veiligheidskundige, die zich al jarenlang bezighoudt met het probleem van de wolmanzouten. Crone wilde kennelijke politieke munt slaan uit het naar voren brengen van het onderwerp, waarbij zijn persoon natuurlijk ook niet onbelicht zou blijven. Hij leek daarnaast uiterst geïrriteerd over het feit dat Hendriks als lid van de Staten Generaal en met het grondwettelijk recht om altijd een hoofdelijke stemming te vragen bij een stemming.