Politieke doofpot kent geen grenzen m.b.t. wolmanzouten in hout

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De integriteit van de overheid is ver te zoeken

      Politieke doofpot kent geen grenzen m.b.t. wolmanzouten in hout

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezensPOLITIEKE DOOFPOT KENT GEEN GRENZEN

Hickson Garantor B.V. te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection B.V. te Wijchen) mag van verantwoordelijk minister drs. K.M.H. Peijs van Verkeer en Waterstaat (CDA) tot de zomer van dit jaar doorgaan met het vervoeren van het foutief geëtiketteerde bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co naar o.a. houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode. Heeft Arch Timber Protection B.V. deze CDA-minister volledig aan de leiband?

Door Ad van Rooij

In mijn vorige artikel "Justitie helpt georganiseerde misdaad" uit Kleintje Muurkrant van 23 januari 2004 heb ik kenbaar gemaakt dat op de vaten Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) waarmee het houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. zijn hout impregneert, staat geschreven dat daarin 304 g/l arseenpentoxide zit, terwijl onderzoek dat is uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren in Groningen heeft uitgewezen dat dit 374 g/l arseenzuur is.

Ook staat daarin geschreven dat ik van deze foutieve etikettering al op 21 januari 1996 aangifte heb gedaan bij politiebeambte H. Valkis van de politie Brabant Zuid-Oost. Bij brief van 23 januari 1996 heeft de heer Valkis deze aangifte ter afhandeling doorgestuurd naar mr. A.M. Fransen milieuofficier van Justitie te Amsterdam. Deze mr. A.M. Fransen heeft, ondanks mijn continue aandringen daartoe, steeds geweigerd om op deze aangifte een beslissing te nemen waarmee ik al acht jaar lang ben geblokkeerd in mijn beklagmogelijkheden bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Wanneer officier van Justitie mr. A.M. Fransen mij toen niet had geblokkeerd in mijn beklagmogelijkheden bij het Gerechtshof te Amsterdam dan was het in 1996 in geheel Nederland al afgelopen geweest met de massale dumping van arseenzuur in geïmpregneerde tuinhuisjes, schuttingen, pergola's en zelfs kinderspeeltoestellen. Daarmee had de Nederlandse politiek een op komst zijnde kankerexplosie, die al flink op gang is, voor miljoenen mensen (kinderen) kunnen voorkomen.

Op dezelfde dag als dat Kleintje Muurkrant dit schandaal naar buiten bracht meldde ook het televisieprogramma Twee Vandaag dat, met toestemming van het ministerie van VROM, deze houtimpregneermiddelen al vanaf 6 april 1992 foutief zijn geëtiketteerd. Het ministerie van VROM heeft volgens voormalig minister Magaretha de Boer besloten de benaming arseenzuur te vervangen door arseenpentoxide om daarin meer eenduidigheid te krijgen, zonder dat de samenstelling van het houtimpregneermiddel superwolmanzout-Co is veranderd.

Arseenpentoxide is al geen lekker goedje, maar bij arseenzuur moeten alle seinen ogenblikkelijk op rood, aldus deskundigen in Twee Vandaag. Na deze openbaring via de landelijke televisie zou men toch verwachten: nu gaat Justitie in Amsterdam mijn aangifte van 23 januari 1996 hierover tegen Hickson Garantor B.V. (thans: Arch Timber Protection B.V.) na acht jaar toch echt in behandeling nemen. Nee dus; dit door Hickson Garantor B.V. gepleegde strafbare feit wordt door Justitie van Amsterdam nog steeds toegedekt. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat ons Openbaar Ministerie, (onder politieke verantwoordelijkheid van CDA-minister Donner van Justitie) aan het hoofd staat van dit georganiseerd misdaadnetwerk. Daarmee heb ik tevens een verklaring gevonden voor de honderden verloren gerechtelijke procedures tegen deze wolmanzouten-misdaad; mede onder voorzitterschap van voormalig staatsraad J.P.H. Donner als voormalig rechter bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vandaag 11 februari 2004 las ik bij Omroep Brabant op teletekst dat de Gebr. van Aarle B.V. van staatssecretaris P. van Geel van VROM (CDA) nog tot de zomer mag doorgaan met het impregneren van hout met het Superwolmanzout-Co van Arch Timber Protection B.V.


Dit betekent dat Gebr. van Aarle B.V. van verantwoordelijk minister Peijs van Verkeer en Waterstaat (CDA) nog een half jaar lang deze foutief geëtiketteerde vaten Superwolmanzout-Co over de weg mag (laten) vervoeren.

Dit verklaart de opzettelijke onjuiste voorlichting over de inhoud van die vaten door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Naar de inhoud van de recent door een Ethiopishe schip verloren vaten in de Noordzee heeft TNO onderzoek verricht. TNO heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de uitkomst van dat onderzoek geïnformeerd met de berichtgeving dat die vaten inderdaad arseenzuur bevatten. Ondanks deze wetenschap laat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een persbericht uitgaan dat onderzoek bij TNO heeft uitgewezen dat in die vaten alleen arseenpentoxide is gevonden. Dat is een aperte leugen.

Het ANP neemt dit leugenachtige persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat klakkeloos over in hun ANP-bericht dat naar alle Nederlandse kranten werd verstuurd. Op deze wijze worden alle kranten door het ministerie van Verkeer en Waterstaat opzettelijk voorgelogen over de inhoud van die gifvaten en werken de Nederlandse media, zonder dat te beseffen, mee aan deze vernietigende misdaad tegen de mensheid.

In de Twee Vandaag uitzending op 23 januari 2004 heeft Marijke Vos van Groen Links tegenover 16 miljoen Nederlanders verklaard dat die foutieve etikettering op de vaten bij haar niet bekend was. Dit terwijl ik al drie jaar geleden bij brief van 13 april 2001 alle 150 Tweede Kamerleden en alle 75 Eerste Kamerleden daarover heb geïnformeerd. (Zie de video van die uitzending op televisie op www.sdnl.nl/video/wolmanzouten-2.wmv).

Er zijn dus twee mogelijkheden, te weten:
  1. of voorzitter mr. J. van Nieuwenhoven van de Tweede Kamer heeft mijn brief van 13 april 2001 voor alle 150 kamerleden, waaronder Marijke Vos van Groen Links, achtergehouden of
  2. Marijke Vos is niet zo eerlijk als ik dacht en heeft zij hierover 16 miljoen Nederlanders bewust onjuist voorgelicht.
In beide gevallen hebben wij een politiek schandaal waarbij 16 miljoen Nederlanders eisen om hierover juist te worden voorgelicht. Het gaat namelijk om hun eigen gezondheid en dat van hun nageslacht. Van wat ik hierboven over Marijke Vos van Groen Links heb geschreven heb ik haar per e-mail al op 5 februari 2004 op de hoogte gebracht. Omdat zij weigert daarop te antwoorden heb ik haar in meerdere e-mails daarna gevraagd om daarop te reageren. Tot op heden zwijgt zij nog als het graf.

Mocht ondanks dit artikel in Kleintje Muurkrant reactie daarop van Marijke Vos toch nog uitblijven, dan is voor mij duidelijk geworden dat "Groen Links" haar naam Groen heeft ontleend aan dit gifgroene hout en de gesubsidieerde gifgroene stroom die ermee wordt opgewekt.

In het geval dat Tweede Kamerlid Marijke Vos van Groen Links de verantwoordelijke minister Peijs van het ministerie van Verkeer en Waterstaat niet dwingt om het vervoer over de weg van het foutief geëtiketteerde superwolamzout-Co in opdracht van Arch Timber Protection B.V. naar o.a. houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. te Sint Oedenrode onmiddellijk te laten beëindigen, dan is voor mij daarmee het ware gezicht van Marijke Vos en van geheel Groen Links duidelijk geworden. Over een maand komt hierover in het volgende Kleintje Muurkrant de onthulling.

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl/ekc.htm) bij Polie (www.biomassa.polie.nl) en in iedere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op (www.stelling.nl/kleintje)Dit artikel verscheen in Kleintje Muurkrant nr 387, 23 januari 2004


De columns van Ad van Rooij