Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Een van de incidenten is het opduiken van pikante foto's van meisjes die in Alexandra verblijven
Kinderbescherming . . . Jeugdzorg . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Ernstige misstanden bij de justitiële jeugdinrichtingen Alexandra en Harreveld

Artikel uit De Twentsche Courant Tubantia van 21-05-2001

'Ernstige incidenten'
Onderzoek integriteit personeel Alexandra

Door Lucien Baard

ALMELO - Er komt een integriteitsonderzoek bij de justitiële jeugdinrichtingen Alexandra en Harreveld. De directie heeft dat besloten na 'een serie ernstige incidenten' in het afgelopen half jaar. Zij constateert tevens dat er in toenemende mate sprake is van 'niet integer handelen.'

Een van de incidenten is het opduiken van pikante foto's van meisjes die in Alexandra verblijven. Ze doken op internet op in een zwartboek van een ex-medewerker van de instelling. Welke andere incidenten er zijn geweest wil directeur V. Maas niet zeggen 'in verband met de privacy van betrokkenen.' Evenmin doet hij mededelingen over hoeveel incidenten het gaat. Mogelijk hebben de andere incidenten betrekking op klachten over (seksuele) intimidatie van een of meer pupillen en lichamelijk ingrijpen door het personeel tijdens conflicten met pupillen. Dat valt op te maken uit een schrijven van de directie aan het personeel. Daarin geeft de directie aan zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de situatie.

'Ons beleid is niet altijd even zorgvuldig geformuleerd. Voorbeelden daarvan zijn de protocollen rond seksueel misbruiken fysiek ingrijpen. In de demonstratievideo over fysieke en mentale training zeggen we gebruik te maken van pijnprikkels. Maar ons beleid verbiedt dit', aldus directeur V. Maas.

Volgens Maas had men in eerste instantie slechts de direct betrokken afdeling(en) willen onderzoeken. Hij meent echter dat het probleem breder in kaart moet worden gebracht. Er zou een cultuurprobleem zijn. Niet de incidenten op zich zijn daarom onderwerp van onderzoek ('Dat heeft in deze fase geen zin'), maar hoe die konden gebeuren en op welke manier ze voorkomen kunnen worden. In Harreveld en meisjesinternaat Alexandra verblijven in totaal 267 jongeren.

Maas stelt in zijn verklaring dat professioneel handelen hoog in het vaandel moet staan. 'We werken met de moeilijkste jeugdigen in een situatie die heel complex is. Er is sprake van een grote machtsongelijkheid. Integriteit moet daarom ook instellingsbreed onderdeel zijn van ons waardepatroon. Onze cultuurmoet uitblinken in elkaar aanspreken op gedrag, op het elkaar controlerenen ondersteunen in de professionele relatie.' De directeur stelt vast dat daarvan nu in elk geval geen sprake is en dat die cultuur de incidenten waarschijnlijk mede mogelijk heeft gemaakt.

Feedback

'Na de incidenten bleek dat er te weinig feedback is geweest op gedrag. Dat wijst op een probleem dat in de hele organisatie speelt. Op dit moment is professioneel handelen en integriteit geen voortdurend onderwerp van gesprek. Sectormanagers en afdelingshoofden wisselen geen informatie uit op dit gebied. Er bestaan ook geen heldere afspraken over wat moet worden gemeld.'

Maas constateert in zijn brief tevens dat de instelling nu ook geen mogelijkheden heeft om niet integer handelen te corrigeren. In een reactie zegt hij dat het onderzoek zeker niet alleen is ingegeven door de incidenten. 'Het past in het beleid van het ministerie van Justitie die een integriteitscode wil voor al haar instellingen.'