De staatsschuld is bewijsbaar geen probleem, de fuik van Zalm zeker wel
Topics . . . . . . CBS staatsschuld . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De onwil van de politiek zoals nu ook weer van de heer Winsemius is hemelschrijnend

Van  "P. Quekel sr." <queke002@planet.nl> 
Verstuurd op  dinsdag, januari 2, 2007 9:38 am
Aan  sdn@planet.nl 
Cc   
Bcc   
Onderwerp  Oplossingen? Utopie?

 

Beste Rob,  een gelukkig en bovenal gezond 2007, wil jij van onderstaande tekst een webpagina maken , www.sdnl.nl/zondvloed.htm en linken aan dam in www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm  
 
 
----- Original Message ----- From: P. Quekel sr. To: ping@west8.nl Sent: Sunday, December 31, 2006 1:50 PM Subject: Oplossingen? Utopie?
Geachte heer  Adriaan Geuze, e.a.,
 
Met belangstelling heb ik geleken naar de uitzending van Buitenhof, d.d. 31 december 2006.
 
 
Hierbij mijn e-mail correspondentie met de redactie van Buitenhof. Al jaren geleden heb ik mijn idee (ook uw idee) gemaild naar vele bestuurders en Tweede en Eerste Kamerleden, nog nooit een reactie op gehad. De onwil van de politiek zoals nu ook weer van de heer Winsemius is hemelschrijnend. Als je van Nederland houdt dan bescherm je het, ongeacht wat het kost, m.vr.gr.  Paul Quekel, senior  
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: P. Quekel sr. [mailto:queke002@planet.nl]
Verzonden: do 28-12-2006 17:48 Aan: redactie@buitenhoftv.nl 
CC: Onderwerp: Oplossingen? Utopie?

Geachte mevrouw Corinne Hegeman,

Na vele e-mails aan u gestuurd te hebben waarop nog nooit enig antwoord gekomen is, probeer ik het nogmaals inzake de uitzending van 31 december 2006 over de stijging van de zeespiegel. Regelmatig heb ik verteld en gemaild dat Nederland een dam zou moeten bouwen van 50 meter hoog zo'n 15 tot 20 kilometer uit de kust. Wij kunnen dat en hebben het geld ervoor.

Achter deze dam een kunstmatige delta aanleggen, met eilanden waarop bijvoorbeeld een vliegveld gebouwd kan worden, chemische industrie, olieopslag en veredeling van olie (benzine) kan plaatsvinden. Verder alle vervuilende industrie met goede afzuiging/schoning van schadelijke stoffen.

Een stuk of 5 kerncentrales bouwen. Windmolenparken en zonnecollectorparken hier aanleggen, en daarmee watersof maken voor schone en duurzame energie. Maar bovenal het opvangen van rivierwater, dit rivierwater schonen en via pijpleidingen naar Zuid Frankrijk, Spanje en Portugal transporteren. Er liggen al diverse geheime? pijpleidingen van de NAVO die bij  oorlog in West Europa voor olietransport bedoeld zijn. Ga die gebruiken want oorlog in West Europa zal hoop ik nooit meer plaatsvinden.

Zeg niet dat het niet kan, Dubai bewijst het dat zo'n omvangrijk project wel kan. Geld is er voldoende, laat de staatsschuld maar stijgen, maar laat alleen Nederlandse pensioenfondsen deze staatsschuld financieren tegen een rekenrente die voldoende is voor de vergrijzing. Laat alle pensioenfondsen hiervoor hun aandelen verkopen. De gewezen ramp van het ineenstorten van de beurzen is genoeg geweest voor de pensioenfondsen.

Lees op
www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm  wat ik van staatsschuld vind. Dit wordt dan namelijk schuld aan onszelf, dus we betalen ook rente aan onszelf.

Dan een mogelijke oplossing voor de vele rampen die de wereld teisteren. Tweede Kerstdag is er een terugblik geweest op de vreselijke tsunamie, deze oplossing gaat ook over water, lees
www.sdnl.nl/quekel-8.htm en begin met oplossingen die er toe doen en niet met speeches watermanagement bedrijven.

Speeches hebben nog nooit oplossingen gebracht. Vergelijk de kosten van zo'n dam met het verlies van Noord en Zuid Holland en een gedeelte van Zeeland en een gedeelte van Noord Brabant. Ook wateroverlast van de rivieren kan vanuit spaarbekkens via pijpleidingen naar dorre gebieden afgevoerd worden. We kunnen ons daarvoor zelfs laten betalen!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

 
----- Original Message -----
From: "Marijntje Denters" <M.Denters@vpro.nl>
To: "P. Quekel sr." <queke002@planet.nl>
Sent: Thursday, December 28, 2006 7:07 PM
Subject: RE: Oplossingen? Utopie?
 
Beste Paul Quekel,

Hartelijk dank voor uw reactie op Buitenhof. De reacties op het programma stuur ik altijd door naar de redacteur die het betreffende onderwerp heeft voorbereid of nog behandelt. Zij hebben helaas niet altijd tijd om op alle mails te antwoorden. Daarvoor mijn excuses.

De thema-uitzending over het stijgende water is niet live zoals normaal, maar al afgelopen zondag opgenomen. De gasten zijn minister Winsemius, Frans Klijn, verbonden aan WL/Delft Hydraulics en Adriaan Geuze, van West 8 en hoogleraar landschapsarchitectuur aan Harvard University.

Een speciaal plan om de kust te beschermen (u noemt een dam) is inderdaad een van de thema's die ter sprake komen, evenals de projecten die Nederlandse ingenieurs in o.a. Dubai uitvoeren. Over de problemen met het wassende water van rivieren spreekt vooral dhr Klijn. Winsemius zit aan tafel zodat er inderdaad ook over kosten de rol van de overheid gesproken kan worden.

Met vriendelijke groet,

en natuurlijk de beste wensen voor 2007 namens de (eind)redactie van Buitenhof,

Marijntje Denters
www.buitenhoftv.nl
 

 
----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: H.C.M.deSwart@uvt.nl
Cc: S.C.W.Eijffinger@uvt.nl ; joab@heertje.nl
sent: Friday, December 29, 2006 12:07 AM
Subject: Fw: Oplossingen? Utopie?
 
Beste Harrie,
 
ter info en een gezond en gelukkig 2007, m.vr.gr. Paul Quekel senior
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, December 28, 2006 11:48 PM
Subject: Re: Oplossingen? Utopie?
 
Geachte mevrouw Marijntje Denters,
 
hartelijk dank voor uw antwoord, jammer dat het geen live uitzending is. Nog een wetenswaardigheid. In 1986 liep ik tijdens de verkiezingen met Gerd Leers -ik was toen nog lid van het CDA- over de markt in den Bosch.  Een van mijn toenmalige stokpaardjes die ik aan hem, Wim van Velzen en Gerrit Braks vertelde, was het idee om de wegen te overkappen. De vrachtwagens onder -hier grote afzuigers plaatsen die de lucht zouden moeten zuiveren-  en luxe auto's boven. Later heeft Westerterp dit idee overgenomen.
 
Het resultaat kennen we nu, na 5 vrouwelijke ministers van verkeer en waterstaat, Nelie Kroes, Hanja May-Weggen, Annemarie Jorritsma, Tineke -tolpoort- Netelenbos en Carla Peijs staan we met zijn allen stil. Tegenwoordig al dagelijks. Is het geld van benzine accijns, wegenbelasting, BPM en alle andere belastingen voor de auto grotendeels opgegaan aan de kostbanen  van Nederland. Dat we stil staan is logisch zou Johan Cruijf zeggen, vrouwen kunnen niet met autootjes spelen. Dat hebben ze in hun jeugd niet geleerd.
 
Toch werden deze vrouwen rijkelijk beloond, Mevrouw Kroes: Topfunctie bij de EU staat op de zesde plaats van de 50 belangrijkste personen in de Wereld, Mevrouw May-Weggen commissaris van de Koningin in Noord Brabant, mevrouw Jorritsma burgemeester van Almere, mevrouw Netelenbos burgemeester van Haarlemmermeer, mevrouw Peijs binnenkort commissaris van en laat ik dat nou vergeten zijn.
 
Nog meer ideeën van mij kunt u lezen op voorspelling1996.htm en let vooral op de brief aan Wim Kok uit 1996 over ons aardgas (punt 7) inzake de AOW en de vergrijzing.
 
Met vriendelijke groet en een gelukkig en gezond 2007,
 
Paul Quekel senior
 
----- Original Message -----
From: "Marijntje Denters" <M.Denters@vpro.nl>
To: "P. Quekel sr." <queke002@planet.nl>

Sent: Saturday, December 30, 2006 12:22
PM Subject: RE: Oplossingen? Utopie?
 
Beste Paul Quekel,

Ik vroeg me af of ik uw reactie (een beetje ingekort aan het begin en einde) op de aankondiging van Buitenhof misschien met een aantal andere reacties op onze website mocht plaatsen.

Met vriendelijke groet,
en natuurlijk de beste wensen voor 2007 namens de redactie van Buitenhof,

Marijntje Denters

www.buitenhoftv.nl
 
 

 
----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: Marijntje Denters
Sent: Saturday, December 30, 2006 8:55 PM
Subject: Re: Oplossingen? Utopie?
 
Geachte mevrouw Marijntje Denters,
 
Natuurlijk mag u dat. Zoals ik al schreef praten over oplossingen (speeches) geven geen resultaat. Het gaat vaak over de gevolgen en waardoor onze Tweede Kamer Leden zich keer op keer onthutst, verbijsterd en geschokt tonen. Om de oorzaken niet aan te pakken geven deze telkenmale nieuwe kwalijke gevolgen. Vaak wordt er door bestuurders en politiek slechts gereageerd op het waangevolg van de dag.
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior
 
NB, toch heb ik ooit iets bereikt, (lees gerd-leers.htm Gerd Leers is een vriend van mij) en de Nederlandse bevolking 75 miljoen gulden per jaar bespaard. Slechts een schijntje als je naar TROS Radar kijkt en gewag wordt dat er 6,5 miljard euro elk jaar door verzekeraars wordt afgeroomd van de door gewone Nederlanders ingelegde premie's voor hun oude dag voorziening. Schandalig dat Niek Hoek durft te zeggen dat hij zich niet herkent in het rapport van Job de Ruiter.