Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig bij Het Klankbord & de Sociale Databank Nederland...!!

Verslagen en commentaar op de verhoren van de Bijlmer-enquête

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Enquêtedag 27 januari 1999

De heer K.E.D. Mohamed, Bijlmerbewoner Groeneveen

Geboren 05-08-1962

De heer Mohamed is Egyptenaar van geboorte. Hij werd als eerste ondervraagd door de parlementaire commissie over zijn waarnemingen en belevingen van de Bijlmerramp. Het was duidelijk dat de heer Mohamed nog steeds diep onder de indruk was van het gebeurd. Met name de dood van zijn vriend had heb diep getroffen.

Met moeite kwam zijn verhaal op gang, met name over de verwerking van het drama later en het gebrek aan gehoor bij de officiële instanties. Zijn ervaringen komen sterk overeen met veel van de overlevende slachtoffers in de Bijlmer die tegen bureaucratie en ontkenning van wat zij werkelijk meegemaakt hadden moesten opboksen. De taalbarrière maakte het nog extra moeilijk om te verwoorden wat als realiteit was ervaren.
Pierre Heijboer reageert op de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.
Hij meent dat de volgende prangende vragen ontbraken of onwaarheden werden verteld.