De oplossing om het ziekenfonds naar oude snit weer terug te krijgen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Brandbrief van R.M. Brockhus aan alle Tweede Kamerleden persoonlijk (en vervolg)

Huizen, 29 september 2005

Na het telefoongesprek met CDA-kamerlid Pieter Omtzigt zond hij mij de onderstaande wetstekst toe, waaruit blijkt dat de zorgtoeslag en de huurtoeslag niet door beslaglegging kunnen worden getroffen. De politiek in Den Haag vergeet hierbij wel de dagelijkse praktijk dat de bankiers telkens en per geval moeten gaan beoordelen of een dergelijke ontvangst van subsidie van de overheid op de betaalrekening van de armen wel of niet voor doorbetaling aan de verhuurder of zorgverzekeraar kan, mag, of moet worden overgemaakt.

Voorspelling:

Dit wordt een gigantische chaos, omdat de banken daar helemaal geen capaciteit voor hebben, of willen controleren. De betalingsopdracht - los van enig beslag - wordt eenvoudigweg niet uitgevoerd. Daarnaast heeft de ontvanger het recht om het betreffende bedrag in contanten op te nemen, hoewel door roodstand de bank geen fiat zal willen geven aan de baliemederwerker om uit te betalen en hoeveel. Ook bij het pinnen wordt het een chaos, omdat niet duidelijk is welke euro's op de roodstaande rekening in aanmerking komen voor geldopname. Kortom een echte VVD-jungle aangevuld met een volstrekt asociale VVD-cultuur. Het kamerdebat van 28 september 2005 was een toonbeeld van onverantwoordelijk en asociaal gedrag; ook van de CDA-fractie. Mensen die het gevolgd hebben vielen van verbazing in verbijstering.

De oplossing om het ziekenfonds naar oude snit weer terug te krijgen is vindt u hier


Voedselbanken: schandvlek voor CDA


Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen

Artikel 45. Beslagverbod


  1. Een tegemoetkoming is niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag, waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tenzij het betreft beslag wegens:
    • een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting wegens een geleverde prestatie waarbij de betalingsverplichting ter zake van die prestatie oorzaak is voor de tegemoetkoming;
    • een door de belanghebbende verschuldigd bedrag aan terugvordering dat betrekking heeft op dezelfde inkomensafhankelijke regeling.

  2. Elk beding dat strijdt met het eerste lid is nietig.
Wetten kunt u vinden op www.overheid.nl

De Wet Inkomensafhankelijke Regelingen is een wet waaronder de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag vallen.

Hartelijke groet,

Pieter Omtzigt

dr. P.H. Omtzigt
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA 's Gravenhage
tel: +31 70 318 2524
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
www.pieteromtzigt.nl
_______________________________________

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nl If you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and https://www.houseofrepresentatives.nl/