De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Arme Kant van Nederland/EVA

home

Eis vooraf voor compensatie koopkrachtverlies door euro
Stop de uitverkoop van de beschaving

Discussieforum

Huizen, 6 mei 2001

Jeltje van Nieuwenhoven in Buitenhof

Politieke eis

Ik - R.M. Brockhus - verlang en eis van de regering en van het parlement dat zij op voorhand de te verwachten inflatie compenseren voor de laagste inkomens; en tenminste op dezelfde wijze als dat staatssecretaris Bos van Financiën dat deed die beloofde dat iedereen er op vooruit zou gaan in koopkracht met de heffingskorting. Dat die belofte binnen een maand teniet werd gedaan heeft de acute vergroting van de armoede vanwege de inflatie nipt verhinderd.

Hetzelfde eis ik nu al voor de zeker te verwachten prijseffecten vanaf 1 januari a.s. als gevolg van de invoering van de euro. Om zeker te zijn dat dit brisante politieke onderwerp niet onder het Tweede Kamertapijt verdwijnt wens ik dat vanaf Prinsjesdag in de Tweede Kamer een "zeepkist" wordt geregeld - ja zelfs wettelijk - waarop drie Nederlanders zowel de regering als het parlement vijf minuten bij de les kunnen houden; en dat dan tijdens het vragenuurtje met televisieverslaglegging.

De kijkcijfers schieten gegarandeerd steil omhoog en de kloof tussen de burgerij en de politiek wordt dan drastisch verkleind. Ik stuur dit commentaar naar alle leden van de Tweede Kamer, waarvan ik het E-mailadres heb. Dat pleit overigens de anderen niet vrij. Duidelijk is dat ze het allemaal weten ....!!!

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141