De staatsschuld, die helemaal niet afgelost behoeft te worden

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??


EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Minister zal leent alleen om rente te betalen

Het couponrentemysterie

door: R.M. Brockhus

Minister Zalm heeft voor de begroting van 1997 ongeveer 33,5 miljard nodig om die sluitend te krijgen. Zoals iedereen die zich met de staatsfinanciën bezighoudt kan weten, zal dit jaar alleen al aan rente over de staatsschuld ca. 38 miljard gulden betaald moeten worden (zie de miljardennota). De aflossing van de staatsschuld, die feitelijke helemaal niet afgelost behoeft te worden, laten we hier maar buiten beschouwing; al was het maar dat de pensioenfondsen die stabiele spaarmogelijkheid niet zouden willen missen. Wat we evenwel niet buiten beschouwing kunnen laten is het feit dat de minister een financieringsvorm kiest die duurder uitpakt dan nodig is. Lees en analyseer daarom de volgende tekst.

de Volkskrant van 31 december 1996

Zalm begint tekort 1997 al te financieren


Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM - Minister Zalm van Financiën is al begonnen met de dekking van de financieringsbehoefte van 1997. Deze week heropende het Agentschap van het ministerie van Financiën twee bestaande leningen en volgende maand maakt de minister de voorwaarden voor een nieuwe lening bekend. Volgend jaar hoeft de minister maar 33,5 miljard gulden in nieuwe leningen uit te zetten. Vergeleken met de financieringsbehoeftes van afgelopen jaren is dat een bescheiden bedrag. Daarom heeft de minister ook minder haast.

Door twee bestaande leningen uit te breiden haalt het ministerie zes miljard gulden binnen. Het betreft een tienjarige lening uit 1991 met een couponrente van 9 procent en de dertigjarige 7,5 procentlening uit 1993 die elk met drie miljard gulden worden vergroot. Hierop kunnen slechts banken en commissionairs inschrijven. Particulieren kunnen op deze leningen niet inschrijven. Op de eerste nieuwe lening die dient ter dekking van de behoefte van 1997 kunnen particulieren wel inschrijven. 17 januari maakt het Agentschap de inschrijvingsvoorwaarden voor deze obligatie bekend. De inschrijving begint op 20 januari en de uitgifte vindt plaats volgens het toonbanksysteem.

Er staan in dit artikel enkele beleggersvriendelijke beslissingen vermeld die VVD-minister Zalm in zijn ultieme wijsheid heeft genomen. In plaats van een nieuwe staatslening aan te bieden tegen een rentepercentage van 5,8 procent - het huidige kapitaalmarkttarief - besluit hij om enkele hoogrenderende obligatieleningen te heropenen. De rente van deze staatsobligaties bedraagt respectievelijk 9 en 7 procent. Ofwel 2,1 en 1,1 procent hoger dan die van de huidige kapitaalmarktrente. De vraag is dus: Waarom doet hij dat? Nog merkwaardiger wordt zijn beslissing, wanneer bedacht wordt dat de rente voor de komende vijf jaar een fors dalende tendens te zien zal geven, omdat door de voorspelbare liquiditeitseffecten van de EMU zoveel kapitaal vrijkomt uit het internationale betalingsverkeer, dat van een overaanbod van kapitaal sprake zal zijn; en dus van een voorspelbaar dalende rente

Het lijkt er op dat de minister de particuliere belangen van de bankiers en commissionairs bevoordeelt ten kost van de belastingbetalende burgers; want de rente die Zalm betaalt over de staatsschuld wordt gefinancierd met belastinggeld van burgers die niet kunnen vluchten naar België of een ander belastingparadijs. Maar misschien is er toch een redelijk antwoord te krijgen op het op het eerste oog wat merkwaardige handelen van de Minister van Financiën Het is aan een ieder die dit leest om vragen te stellen over datgene wat de meeste mensen zo hevig boeit (in alle betekenissen): GELD .........!!!!