Centraal Planbureau (CPB) van Prof. Drs. G. Zalm had berekend
dat de koopkracht van de minima met 0,1% vóóruit zou gaan in 1991

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Zalm . . Euroramp . . CBS

Koopkracht wordt nog niet gezien als een product voor distributie

Centraal Planbureau (CPB)
Van Stolkweg 14
2585 JR 's-Gravenhage

t.a.v. Prof. drs. G. Zalm

Koopkracht omhoog ??

In de krant van eergisteren stond dat het Centraal Planbureau (CPB) van Prof. Drs. G. Zalm berekend had dat de koopkracht van de minima met 0,1% vóóruit zou gaan in 1991. Een boude bewering die, vanuit 'n zo eerbiedwaardig instituut als het CPB, door de goegemeente als volstrekt "WAAR" zal worden beschouwd. Bovendien, waarom zou men al twijfelen aan de voorspelling van een zo deskundig instituut ?? Het antwoord daarop op is erg eenvoudig: de portemonnee van de minima.

Gaan we na dat per 1 januari de uitkeringen verhoogd worden (voor gezinnen) van fl. 1611,- naar fl. 1640,- per maand, dan blijkt uit wat eenvoudig rekenwerk dat ze, die minima, er fl. 29,- per maand bij krijgen. Heel sociaalvoelend Nederland haalt weer opgelucht adem. Ze - de minima - delen nu toch maar weer mee in de welvaart.

Bekijken we de verhoging van de lasten t.o.v. de verhoging van de uitkeringen, dan zien we iets anders. Los van de inflatie daalt de koopkracht voor een gezin uiteindelijk door slechts drie elementen met minimaal fl. 16,- per maand.

 • Door de huurverhoging van fl. 18,- per maand,
 • door een hogere eigen ziekenfondsbijdrage met fl. 10,- per maand en
 • door de gasprijsverhoging met fl. 17,- per maand.

Dat is ondanks de vooruitgang van fl. 29,- toch een forse achteruitgang in koopkracht van fl. 16,- per maand, ofwel een vol procent. Nemen we de inflatie van dit jaar voor de overige producten en diensten daar bij, naast bestaande en nieuwe belastingen, dan betekent dat simpel dat de koopkracht van die en - hier gezinnen van gemiddeld drie personen - met minimaal 2,5%, en mogelijk zelfs met 3,5% achteruitgaat; ondanks de verhoging.

De kinderbijslag werd in 1990 verhoogd met fl. 9,- per kwartaal (twee kinderen) ofwel fl. 36,- per jaar. De bedoeling van die verhoging was om de 'eigen' bijdrage voor het ziekenfonds enigszins op te vangen. Maar dat was bij lange na niet voldoende, want die ging van fl. 39,00 naar fl. 46,50 per maand in 1990. Een achteruitgang van 12 x fl. 7,50 = fl. 90,00 per jaar. Daarnaast is het beleid t.a.v. de kwijtschelding van belasting verhard, wat ook niet terug te vinden is in de koopkrachtstatistieken. Reeds eerder heb ik daarom gepleit voor een wat meer genuanceerde definitie van het prijsindexcijfer van het CBS.

CPB leer mij toch eens rekenen, want ik kan er blijkbaar niets van. U kennelijk wel. Volgens mij wordt het ook voor de ambtenaren van de sociale dienst er niet leuker op. De verkiezingen in maart komen er nu aan. Laten de kiezers dáárvoor ook 'ns aan het rekenen slaan.


  5 februari 1991

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141

Correspondentie met ambtenaar G. Zalm (Economische Zaken)