Wraking van staatsraad Leyten de Wijkerslooth


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Belangen van de overheden prevaleren boven de (internationale) wetten

----- Original Message -----
From: sdn
Sent: Wednesday, January 16, 2002 3:56 PM
Subject: Re: RvS

Folkert,

Nee, het ging niet naar wens. Na de wraking van staatsraad Leyten de Wijkerslooth was er een wrakingszitting met drie rechters. De bezwaren die Ad van Rooij over haar onafhankelijkheid naar voren bracht (puur CDA en tientallen zaken waarbij zij de milieumaffia kennelijk zonder kennis van zaken een handje hielp) werden terzijde geschoven. Men vond dat Leyten de Wijkerslooth gewoon de zitting kon voortzetten.

Op een kritische opmerking van Van Rooij over het volgen van de wetten antwoordde de staatsraad: dat zij juist heel secuur de grondwet, de wetboeken en verdragen volgde. Nog geen tien minuten later liet ze blijken geen belang te hechten aan de Wet milieubeheer, waarbij niet alleen het versnipperen als handeling werd beoordeeld - want dat lijkt de zaak - maar met name het gevolg daarvan. Te weten het produceren van giftige houtsnippers.

Tegen het shredderen van wat dan ook - mogelijk inclusief foute staatsraden - is op zich geen enkel bezwaar. Mijn bezwaar in de procedures tegen de provincies is gericht op de beoordeling van de totale milieubelasting zoals de Wet milieubeheer voorschrijft. Staatsraad mevr. Leyten de Wijkerslooth meende de zaak te kunnen beperken tot in de oude Hinderwet gehanteerde beoordeling van gevaar, schade en hinder aan de directe omgeving van een bedrijf. De uitspraak van staatsraad mr. J.H.B. Hulshof (nu met pensioen) in 1998, werd daarbij losjes anders geïnterpreteerd dan dat de uitspraak luidde. Namelijk: bouw- en sloopafval in de afvalfase is visueel niet te onderscheiden van schoon hout en geïmpregneerd hout; en derhalve moet het shredderen van alle afvalhout worden gestopt. Voor het verwerken van dat hout op een milieuverantwoorde wijze is de technologie overigens aanwezig.

Het voorstel van VROM om in de Eemscentrale een unit te bouwen voor het speciaal opstoken van arseen en chroom bevattend geïmpregneerd hout, staat haaks op de Wet milieubeheer en Europese wetten, verordeningen en voorschriften, naast arresten van het Europese Hof. Dit alles doet er niet toe, want men heeft ooit een besluit genomen om de zaken pragmatisch te regelen. Dat nu al blijkt dat het opstoken van geïmpregneerd hout in de Epon-centrale vrijwel zeker heeft geleid tot een tweemaal zo hoog aantal kankergevallen rond Nijmegen is kennelijk niet relevant. De grote gezondheidsschade komt namelijk 10 tot 20 jaar na de eerste blootstelling tot uiting. Ik vrees het ergste.

De vertegenwoordiger van de provincie stelde dan ook doodleuk dat men in Limburg deze uitspraak van staatsraad Hulshof ANDERS interpreteerde dan dat deze op schrift was gesteld. Ofwel: we leggen die naast ons neer. Het bekende Pikmeerarrest beschermt de ambtenaar in functie voor strafvervolging en het Volkelarrest de overheid voor financiële consequenties bij het toebrengen van schade aan de burger of 'n bedrijf. Het lijkt er op dat procederen tegen een overheid die fout zit vrijwel zeker nutteloos is. De politieke kleur van de rechterlijke macht geeft meestal de doorslag.

De IKON heeft rond de zitting wat opnamen gemaakt en van de schrijvende pers was Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad aanwezig. Ik zou wensen dat ook jullie er breed aandacht aan besteden want de klachten over de rechtsgang in Nederland die wij op ons bord krijgen zijn legio. De sleutel om een verder afglijden van de integriteit van de rechterlijke macht, de politiek en de overheid te stoppen ligt per definitie bij de media.

Hieronder nog even de kernvragen:

16 miljoen Nederlanders worden slachtoffer van politiek-chemische vergiftiging

Dinsdag 15 januari 2002 werd bij de Raad van State geprocedeerd over het versnipperen van
3,2 miljoen kubieke meter giftig afvalhout vol arseen en chroom en of dat mag blijven doorgaan.

DE WAANZIN TEN TOP

In ons land staat 12 miljoen kuub hout met zwaar kankerverwekkend gif dat nooit verdwijnt.
Daarin zit minimaal 300 maal de dodelijke dosis voor alle 16 miljoen Nederlanders als gif.
Als kankerverwekkende chemische stof is het nog duizend keer gevaarlijker. Weet u dat niet?
Waarom kiest VROM voor kolencentrales om gifhout en afval te verbranden voor groene stroom?
Weet men dan niet dat je de metalen in dat hout niet kunt verbranden, maar hooguit verspreiden?
Waarom schenden de Raad van State, het parlement en de overheid specifieke (Europese) wetten?
Waarom dan toch die georkestreerde tegenwerking van de (politieke) Raad van State?
Waarom manipulatie van procedures om de klager te laten verliezen t.o.v. de overheid?
Waarom wegen financiële belangen zwaarder dan gezondheidsrisico's voor de hele bevolking?
Wie heeft er belang bij om de zaken te laten doorgaan, wetend dat het fout gaat aflopen?
Waar blijven het arseenzuur en chroomtrioxide uiteindelijk? Geef 'ns antwoord op die vraag!!
Waarom toch niet kiezen voor de technische oplossingen die er allang zijn?
Waarom zwijgt de Tweede Kamer en laat ze de controle helemaal schieten?
Waarom zwijgt de pers, het zogenaamde geweten van de natie? Koudwatervrees?
Hebt u zelf kinderen? Ja ?? Bent u niet 'n ietsepietsje benauwd voor hun genetische toekomst?
Hoe en wie denkt u zal de medische kosten moeten betalen als het waar is wat hier staat?
Dan mag u straks bij de verkiezingsretoriek met muntjes gaan schuiven voor de begroting.

Maar bekijk eerst de diapresentatie over het VROM-beleid: nvvk.htm

R.M. Brockhus (webmaster SDN)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Site: http://www.sdnl.nl


----- Original Message -----
From:
Folkert Poort
To: sdn@wxs.nl
Sent: Wednesday, January 16, 2002 7:41 AM Subject: RvS

Beste Rob,

Verliep de zitting naar wens? Of slechts naar verwachting?

Met een vriendelijke groet

Folkert Poort

fjpoort@ncrvnet.nl

Zie het bericht dat is verzonden naar een aantal leden van de Belgische Partij
van de Arbeid. Daarop werd met een heel nieuwsgierige verbazing gereageerd.
Het lijkt mij de moeite waard wat reacties weer te geven, die het gevolg waren.


Vuilbelten in Brabant
Ecologisch Kennis Centrum
Rubrieken Sociale Databank Nederland