Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer

Nederlandse Staat aangeklaagd bij Verenigde Naties door drie Nederlandse
burgers, namelijk: Joop van den Hemel, Frans Verlinden en John Sanders

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, May 06, 2008 9:41 AM
Subject: Brief uit 2002 over woekerpolissen / De echte waarheid of is het P(ra)VDA en CDA (Christus Deed Anders) Liegen als geloofsovertuiging?

Geachte heer Paul Jansen, e.a.ter info,
 
Hartelijk dank voor uw artikel vandaag 6 mei 2008. De toekomst en waarheid die Pim Fortuyn voorspelde is gebundeld in uw artikel. Vandaag is het 6 jaar geleden dat deze profeet vermoord werd, ( lees ook de ingezonden brief in TG van heden en www.sdnl.nl/pimpernel.htm ) en onze toekomst voor een betere samenleving bewust van ons werd afgenomen door het kostbanencircus van politiek correcten met hun eigenbelang, partijbelang en coalitiebelang.
 
Ook ik heb voorspellingen gedaan, lees www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en de brief over ONS? aardgas aan Wim Kok en dan vooral punt 7.
 
Ook wij schrijven bijna  dagelijks aan de verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén enkel resultaat en daarom is het verheugend dat journalisten zoals u steeds meer artikelen schrijven die duidelijk het falen van dit soort bestuurders openbaar maken.
 
Ik heb me overigens enorm gestoord aan het concert 'Vrijheid maken we met zijn allen' (welke vrijheid?) en dat de heer prof. Wim van de Donk, de huidige WRR voorzitter, pontificaal naast de Koningin zat. Een zinnetje van de verzekeraars enigszins aangepast door mij kwam bij mij op;  behaalde resultaten zijn wel een garantie voor beloningen in de toekomst. Waarom? Het rapport van de WRR 'Identificatie met Nederland' is schijnbaar zo goed gevallen bij de Koninklijke familie en hotemetoten Balkenende c.s. dat de beloning voor de heer prof. van de Donk duidelijk zichtbaar was, een plaats naast HKH.  Ook het slecht verhaaltje 'Uitdragen kernwaarden van de rechtstaat' heeft waarschijnlijk de algemene goedkeuring van HKH en Balkenende c.s. gekregen.

 

Lees ons antwoord hierop:
 
Nu wachten we op een meerderheid van mevrouw R. Verdonk opdat jury-rechtspraak ingevoerd kan worden! En lees mijn opzienbarende brief onder aan deze e-mail aan de heer Hillen, de toenmalige regering en Kamerleden d.d. 13 juli 2002!
 
Citaat hieruit:
Als deze nieuwe regering niet snel en vlug de rechtelijke macht op orde stelt en zoals de huidige verwachting is dat een economische teruggang de financiële problemen van vele burgers ernstig zal versterken dan vrees ik voor zeer zware tijden in Nederland en zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel een gevolgd kunnen worden door een echte revolutie. Ik lees hierover op websites en in de ingezonden brieven in Nederlandse Dagbladen. Als voorbeeld zou via het Ministerie van Justitie en Financiën nu reeds een parlementaire enquête gestart kunnen worden naar de beleggingsproducten van Verzekeraars en Banken. Nu nog kan een en ander hersteld worden zonder vele miljarden euro's aan kosten en claims.
 
Men kan dus nooit zeggen 'Dat hebben we niet geweten' over de woekerpolissen.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior   

=========================================================================

TER VERDERE INFORMATIE:

----- Original Message ----- 

From: P. Quekel sr.
To:
Voorzitter@tweedekamer.nl
Sent: Monday, May 05, 2008 11:29 AM

Subject: De echte waarheid of is het P(ra)VDA en CDA (Christus Deed Anders) Liegen als geloofsovertuiging?

 

Geachte Tweede Kamerleden, Statenleden van Noord-Brabant, Tilburgse Raadsleden, Spokespersonen Regering, EU Leden, journalisten, e.a.,
 
TER INFORMATIE;

 

Leugenkabinet

Dit kabinet zal de geschiedenis in gaan als de leugenaars van Balkenende. Niet alleen over de economie of het generaal-pardon, maar ook over de woningbouw, de achterstandswijken, de Europese grondwet, de 'noodzaak' van immigratie, de milieuprojecten, het openbaar vervoer, de vliegbelasting, de controle op banken, de ambtenarenreductie, de belastingverlaging, de bestrijding van de bureaucratie en de graaicultuur, de staatsschuld,(de kosten van) het koningshuis, de terreurdreiging, de misdragingen van Herfkens, Ter Horst en Bos, de woekerpolissen, de vermiste miljarden (BuZa, ABP, Parmalat, hogescholen, universiteiten, gemeenten), de energie- en autokosten, de resultaten in Afghanistan en vooral over de oncontroleerbare ontwikkelingshulp. Die kost ons namelijk geen 5 miljard maar 15 miljard per jaar, inbegrepen de rente over de voorgaande decennia, de geldstromen van lagere overheden en particuliere/gesubsidieerde organisaties, evenals de miljardenkosten van het asiel- en humanitaire beleid.

 

Waalwijk, L.J.J. Dorrestijn

 
en ik voeg er aan toe wie loog G. Wilders of Hirsch Ballin over Fitna? Lees wie vermoorde van Traa? Overigens heeft Rutte ongelijk. W. Bos is een excellent opvolger van Wim Kok en Gerrit Zalm, de slechtste ministers aller tijden. Waarom? Lees http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm m.vr.gr. Paul Quekel senior
 
PvdA, VVD en CDA regenten die nooit geleerd hebben in de spiegel te kijken van het eigen ongelijk omdat deze spiegels meestal reflecties weerkaatsten van onkunde en een mistig en vertroebeld beeld teruggaven over de eigen kunde, lees www.sdnl.nl/buitenhof.htm en over wat dit soort bestuurders verder allemaal veroorzaakt hebben het navolgende:
 
 en www.courtwatch.nl en www.leoverhoef.nl over fraude en de vele misstanden veroorzaakt door het kostbanencircus van Nederland www.sdnl.nl/wachtgelden.htm

DEN HAAG -  Het argument van het kabinet dat belastingverhogingen op verpakking, diesel en vliegreizen goed zijn voor het milieu, zijn 'een leugen'. VVD-leider Mark Rutte zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

Volgens het kabinet zouden de hogere belastingen leiden tot minder milieu-onvriendelijk gedrag bij consumenten. Maar tegelijk boekt het kabinet de opbrengt van de lastenstijgingen in. Dat bewijst voor Rutte dat die alleen maar bedoeld zijn om de schatkist te spekken. Wanneer zou dit zijn vastgesteld? Ik bedoel dat hogere verpakkingslasten de mensen bewegen tot milieu vriendelijker gedrag?...............  Dus, als ik het goed heb, moet een duurder blikje rond mijn biertje mij er toe brengen dat ik het licht in mijn huis eerder uitknip, of zo? Gek, maar ik zie het verband niet zo gauw.

Rutte verwacht dat de hogere lasten de belastingmoraal van de burger zullen aantasten. 'Burgers gaan zoeken naar gaten om de belastingdruk te ontduiken.'    Dit is dus wat ik al tijden beweer, de Nederlandse overheid criminaliseert zijn eigen burgers op grote schaal! Door de belastingdruk  zo krankzinnig hoog op te schroeven, is belastingontduiking in Nederland Volkssport nummer 1 geworden. Let op ik heb het over witte boordencriminaliteit bedrijven. Daar krijg je in Nederland uitsluitend bewonderende vragen over, op bruiloften en partijen! De Nederlandse overheid corrumpeert de morele standaard van de bevolking! Daarnaast wakkeren de extra lasten de inflatie aan, wat slecht is voor de economie, aldus de VVD-leider.

Zaterdag werd bekend dat Albert Heijn de verpakkingsbelasting zal doorberekenen aan de consument. Andere supermarktketens zullen dat voorbeeld waarschijnlijk volgen. Consumenten zijn daardoor naar schatting 1 procent meer kwijt voor hun boodschappen. De opbrengst van 240 miljoen wil de kabinet voor bijna de helft doorsluizen naar het gemeentelijke afvalfonds. Maar Rutte constateert dat dat niet gepaard gaat met een verlaging van de gemeentelijke afvalstoffenheffingen. Nee, natuurlijk niet. Naar goed Nederlands gebruik gaan ook die heffingen omhoog! Terwijl er van  het gros van de bestaande heffingen al geen ros klopt op Gemeentelijk niveau!

De VVD-leider vindt dat het kabinet de lasten niet moet verhogen, maar juist fors verlagen, zoals ook in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat. Hij noemde PvdA'er Wouter Bos 'een van de slechtste ministers van Financiën in jaren'.

Zaterdag bleek dat de SP ook moeite heeft met de verpakkingsbelasting. Tweede Kamerlid Ronald van Raak zei in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat het kabinet beter regels kan stellen om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. PvdA-kamerlid Diederik Samsom noemt dit 'een mooi staaltje van opportunisme', omdat de SP de verpakkingsbelasting eerder steunde.  

Eigenlijk heb ik wel een beetje te doen met die Rutte. Moet je eens zien met wat voor Harde Uitspraken hij nu ineens durft te komen!....... Zou dit misschien iets te maken kunnen hebben, dat anders Verdonk of Wilders er wel mee zullen komen?  Ik denk dus van wel! Rutte, die eerst deze lieden liet vertrekken en vervolgens zag Hoe zij de VVD vanaf rechts begonnen op te eten, heeft daarna hals over kop en Conservatief petje opgezet. Te laat eikel! Je snapte er niets van. En nu geef je dat nog openlijk toe ook! Ga maar in het zonnetje op een bankje zitten pruimen met die andere softie van een VVDer, Dijkstal.

 

Bron Dagblad de Telegraaf:

 

'Niet kránsen, maar túíg 's nachts binnenhalen!'

Ik woon al mijn hele leven in Amsterdam (stad van de Februaristaking) en ik was daar altijd trots op. Maar dat wordt minder. Ik heb namelijk begrepen dat de kransen waarmee de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden geëerd - zowel die van de Dam als van de stadsdelen - 's nachts binnen worden gehaald om te voorkomen dat ze worden vernield. Ik geneer me voor mijn stad en voor de bestuurders die op deze manier menen om te moeten gaan met dit soort 'gevoelige kwesties'. Zou het niet beter zijn om dat 'respectloze tuig' waarvoor men 'in de Stopera' zo bang is 's nachts binnen te halen?!

Amsterdam, D. Bosch

Vermoord

Alweer zes jaar geleden werd de man (Fortuyn, AP) die premier van dit land had moeten worden, vermoord door een kraker uit de kringen van GroenLinks en van milieuterroristen. De figuur die dit op zijn geweten heeft en nooit berouw toonde, heeft de helft van zijn straf erop zitten. Binnen een paar jaar is hij vrij, wegens 'goed gedrag'. Minstens even frustrerend vind ik dat 'onze echte premier' voor niets is gestorven: de spelletjes van de regenten in Den Haag zijn dezelfde gebleven; aan het gevaar van de extreme islam wordt niets gedaan (erger, men komt er steeds meer aan tegemoet). Rond Geert Wilders heerst een 'cordon sanitaire' en Verdonk speelt te veel het 'u vraagt, wij draaien'-spel. Oude wijn in nieuwe vaten derhalve. Vanavond zal ik denken aan de man die dit alles had kunnen veranderen als 'links' verdraagzamer en vredelievend zou zijn geweest.

Eindhoven, A.H.J. van Gool

 

 

Dagobert Koenders

 
       Een slordige 4,7 miljard euro! Dat geeft Nederland dit jaar aan ontwikkelingshulp weg. Dat is meer dan de hulp van Finland, Griekenland, Nieuw-Zeeland, Portugal, Luxemburg, België en Zwitserland bij elkaar. Het is ook ruim twee keer het totale budget voor de kinderopvang - inclusief overschrijdingen - en tweeëntwintig keer de kosten van gratis schoolboeken.
        Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) was dan ook een van de weinige bewindslieden die bij de voorjaarsnota niet met een verlanglijstje kwamen. De PvdA-bewindsman heeft immers niks te wensen, hij zwemt in het geld. Jaar in, jaar uit groeit de geldpot voor ontwikkelingshulp met enorme bedragen, zonder dat het publiek er eigenlijk erg in heeft. Het budget is namelijk gekoppeld aan de economische groei van ons land en stijgt dus automatisch mee.
              Tot zo'n koppeling P is ooit door het kabinet-Den Uyl besloten. In de jaren negentig, bij de zogeheten herijking van het buitenlands beleid onder een andere sociaaldemocraat, Wim Kok, werd het budget voor ontwikkelingshulp jaarlijks op de huidige 0,8 procent van het bruto nationaal product (bnp) gezet. Nederland overtreft daarmee de norm van 0,7 procent die door de Verenigde Naties wordt geadviseerd. Ter vergelijking, de EU-landen geven gemiddeld nog niet eens 0,4 procent, de VS en Japan blijven steken op ongeveer 0,15 procent. Den Haag wil overduidelijk het sociaalste jongetje van de klas zijn.
        Het is terecht dat een rijk land anderen laat delen in zijn welvaart. De Nederlandse uitgaven voor ontwikkelingshulp zijn echter op hol geslagen. De afgelopen vijftien jaar is het budget met meer dan honderd procent gestegen van 2,2 miljard euro in 1992 naar 4,7 miljard nu. Dit jaar klimt het budget door de koppeling aan de economische groei alleen al automatisch met een dikke 100 miljoen euro. Dat is geld dat minister Wouter Bos (Financiën) maar één keer kan uitgeven. En waar Koenders niks voor hoeft te doen.
        
Prioriteiten
        Ondanks deze enorme stille aanwas heeft dit kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie ook nog eens 200 miljoen euro extra in het regeerakkoord gereserveerd voor ontwikkelingshulp. Dat is werkelijk te gek voor woorden, want het komt boven op de automatische stijgingen. Let wel, voor wegen en infrastructuur is deze hele kabinetsperiode slechts 100 miljoen extra beschikbaar! Het onderstreept nog eens de verkeerde prioriteiten van Balkenende IV.
       Geen wonder dus dat politici als Rita Verdonk en Geert Wilders scoren met hun roep om de botte bijl te hanteren voor ontwikkelingshulp. Verdonk - die als minister het ruimhartige beleid wél steunde - wil twee derde van het budget schrappen en PVV-leider Wilders wil op noodhulp na helemaal niets geven. Het zijn populistische oplossingen die eigenlijk niet passen bij een weldenkend en welvarend land.
       Maar tegelijkertijd is het een logische tegenreactie op de huidige praktijk, die grenst aan spilzucht met belastinggeld.
 
 

              Dat de term spilzucht hier niet overtrokken is, bewijst een recent rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het eigen ontwikkelingsbeleid. Uit die evaluatie blijkt dat ons land jarenlang honderden miljoenen in corrupte, dictatoriale Afrikaanse landen heeft gepompt, zonder dat duidelijk was wat ermee gebeurde. De allerarmsten die de hulp het meest nodig hadden, bleken er het minst van te hebben geprofiteerd, aldus het rapport. Dat is stuitend.
        
Sinterklaas
        Koenders moet zich realiseren dat hij niet straffeloos Sinterklaas kan blijven spelen in Afrika, waar hij zo graag de wereldverbeteraar uithangt. De goedkope linkse retoriek over arme hongerige kindertjes waar de PvdA'er - maar ook iemand als GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik - zich van bedient als rechtse politici volkomen terecht kanttekeningen plaatsen bij het beleid, zal vroeg of laat als een boemerang terugkomen. Ontwikkelingshulp is vaak hulp van de lange adem. Daarom moet er ook in eigen land draagvlak blijven bestaan, wil die succesvol zijn.
       In Nederland smelt dat draagvlak als sneeuw voor de zon. Het gemak waarmee miljarden aan de derde wereld worden weggegeven staat in geen verhouding tot het beleid in eigen land, waar de burger wordt uitgeknepen. Natuurlijk hebben wij het in Nederland ontiegelijk veel beter, maar dat mag geen vrijbrief zijn voor de overheid om met gemeenschapsgeld te smijten. Als Koenders oprecht begaan is met het lot van de armen in de wereld, dan moet hij de burger niet langer overvragen. Alleen zo herwint hij brede steun voor ontwikkelingshulp.
        
Oeroezgan
              De PvdA'er moet zich derhalve in het kabinet minder als een Dagobert Duck gedragen en fors mee gaan betalen aan de kosten van de militaire missie in Oeroezgan. Zonder veiligheid immers geen ontwikkeling. Minstens zo verstandig is het om het budget voor ontwikkelingshulp terug te brengen naar de VN-norm van 0,7 procent. Nederland blijft dan keurig koploper, maar bespaart jaarlijks wel bijna 600 miljoen euro. Het zou zelfs verdedigbaar zijn om de hulp te verlagen naar het Europese gemiddelde. Met de opbrengst kan het financiële gat, dat zou ontstaan als de geplande btw-verhoging wordt geschrapt, dan in één klap worden gedicht.
       

 

t.a.v. Drs. J.S.J. Hillen

's-Gravenlandseweg 170

 

1217 GB Hilversum

 

Referentie HILLEN-003

 

Betreft:Eerlijke samenleving

Pagina's:7

Telefoon:035 621 1326

Fax:035 621 8749

E-mail:geen

 

Waalwijk,  13 juli 2002.

 

Geachte Heer Hillen,

 

Bij deze verzoek ik u om een afspraak. Het is erg belangrijk voor mij om u over een aantal zeer onverkwikkelijke zaken op de hoogte te stellen. Wederom heb ik ervaren dat wat het CDA zo voorstaat als een fatsoenlijke, eerlijke en christelijke samenleving door velen van ons etablissement met voeten getreden wordt.

 

Als bijlage twee kleine kranten artikelen en een brief van mijn advocaat.

 

Begin dit jaar heb ik Pim Fortuyn gesproken, hij zei tegen mij 'dat de gehele rechtelijke macht alsook de Verzekeraars en Banken op de schop zouden moeten'.

 

Nu de heer Balkenende Minister President wordt en Piet Hein Donner minister van Justitie, waarbij de laatste de roem heeft om zeer snel en goed nieuwe wetgeving te  maken, die maar voor een uitleg vatbaar is, kan nu misschien een begin worden gemaakt met het afbreken van het protectionisme in en om de rechtelijke macht.

 

1e. Geen rechter en raadsheer plaatsvervangers meer in het eigen arrondissement.

 

2e. Alleen nog maar rechters in de Raden en het Hof van Discipline, mijn voorstel aan mevrouw Timmerman-Buck is geweest om hiervoor gepensioneerde rechters te gebruiken en hun verdiensten onbelast en zonder korting op hun pensioenen te betalen. Terwijl de uitspraak kennelijk ongegrond niet meer mogelijk zou moeten zijn. Deze uitspraak wordt zeer vaak gedaan, maar er wordt niet bijgehouden, waarom en hoe vaak. Ik heb hier brieven over van de NOVA. Zelfs die weten het niet. Na deze uitspraak houdt de democratie op te bestaan.

 

3e. De Raad van Toezicht moet een wettelijke door de overheid gecontroleerde en uitgevoerde taak worden. Bijvoorbeeld door ambtenaren van EZ, Justitie en BZ aangevuld met een of twee topjournalisten.

 

4e. De wettelijke toezichthouders moeten veel grotere bevoegdheden krijgen.

 

5e Alle wettelijke toezichthouders moeten controleerbaar zijn door een overkoepelde toezichthouder waar personen van de regering, universiteiten, media en twee burgers in zitten. Er dient voor deze twee burgers en de uitgekozen media een rouleringssysteem te komen.

 

6e. De burger moet met een klacht naar een onafhankelijke toezichthouder kunnen, die boven alle partijen staat. In ieder geval een toezichthouder met een veel grotere werkgebied, bevoegdheid en invloed heeft dan de Nationale Ombudsman. Die te pas en te onpas wordt aangehaald. (zie het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag). Nooit heeft deze over mijn zaak geoordeeld, het was Prof. Mr. J. de Ruiter, als Ombudsman Levensverzekering, die maar voor een heel klein gedeelte over mijn klacht heeft geoordeeld. Deze uitspraak achtervolgt mij al vele jaren en wordt door Delta Lloyd gebruikt om mij steeds verder monddood te maken.

 

Het slachtoffer moet beschermd worden, als is het zelfs ten koste van de dader!

 

Als deze nieuwe regering niet snel en vlug de rechtelijke macht op orde stelt en zoals de huidige verwachting is dat een economische teruggang de financiële problemen van vele burgers ernstig zal versterken dan vrees ik voor zeer zware tijden in Nederland en zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel een gevolgd kunnen worden door een echte revolutie. Ik lees hierover op websites en in de ingezonden brieven in Nederlandse Dagbladen. Als voorbeeld zou via het Ministerie van Justitie en Financiën nu reeds een parlementaire enquête gestart kunnen worden naar de beleggingsproducten van Verzekeraars en Banken. Nu nog kan een en ander hersteld worden zonder vele miljarden euro's aan kosten en claims.

 

Als men nu van overheidswege niet ingrijpt en paal en perk stelt aan de roofridders die de Nederlandse Burgers hebben opgezadeld met vele ondoorzichtige, veel te dure en onzinnige financiële beleggingsproducten waarvan nu nog steeds geen fatsoenlijke financiële bijsluiter voorhanden is dan zal dit letterlijke dood gaan betekenen voor vele mensen in onze samenleving. Ze zullen ten onder gaan aan de financiële malaise van de meer dan 700 miljard gulden schuld aan hypotheken met vaak woekerpolissen. 'Maar vergis u niet meneer, dit zijn er tienduizenden en tienduizenden, it's a bloody shame and a hell of a job'.

 

Het zijn maar weinigen die de moed en durf hebben om zich te verzetten. Waarbij komt dat de tegenwoordige jeugd niet geleerd heeft met tegenslagen om te gaan. Ik kan u nog veel meer vertellen, maar ik zou u graag eens ontmoeten. Ook de heer Balkenende. (toegevoegd: toen had ik nog vertrouwen in de heer Balkenende). 

  

Lees in ieder geval voor u eigen inzicht de artikelen over Verzekeraars: (toegevoegd: Woekerpolissen ) en BELASTINGRAMP 21e EEUW:  www.sdnl.nl/flipse-1.htm  

 

Wilt u deze informatie doorsturen naar de heren Balkenende en Donner en naar iedereen waarvan u vindt dat hij deze informatie kan gebruiken.    

Geef mij in ieder geval een antwoord.

 

Er waait in dit opzicht zelfs een nieuwe wind door Nederland, op mijn brief over Minister Borst krijg ik nu zelfs antwoord van de SP en D66, verbazingwekkend! Mevrouw Goes, beleidsmedewerker Gezondheidszorg van D66 is het zelfs met mijn zienswijze eens. Alleen jammer dat mijn zienswijze al van 1985/1986 was.

 

Als u hierover meer wilt weten, stuurt u dan uw e-mail adres.

 

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

 

 

P.L.G. Quekel een CDA-er in hart en nieren die op Pim Fortuyn heeft gestemd.