Het zal je kind maar zijn!
Zwartboek Kinderbescherming . . . Jeugdzorg Conferentie . . . SDN

Nooit iets mis geweest met de opvoedings- en woonsituatie bij vader en partner

Wijziging gezag

De behandeling en uitspraak hogerberoep:

Halverwege 1997 diende deze zaak. Aanwezig waren alle partijen, maar van de raad was iemand uit een ander district. Dat deze man in het geheel niet op de hoogte was van de zaak bleek tijdens de zitting wel. Hij moest voortdurend in de stukken kijken en deze eerst aandachtig doorlezen voor hij antwoord kon geven op vragen van de rechter. Maar voor aanvang van de zitting besloot de rechter eerst een gesprek met mijn Sharon te willen hebben.

Na afloop van dit gesprek deelde hij aan allen mede dat hij van Sharon niets wijzer was geworden over het feit waar ze nu eigenlijk wilde wonen! Op zich natuurlijk al vreemd, want moeder had toch altijd pertinent vol gehouden dat Sharon alleen maar bij haar wilde wonen. Nadat wij allen onze voor en tegens hadden mogen vertellen, moest de raad haar advies geven.

Volgens de medewerker van de raad was er nooit iets mis geweest met de opvoedings en woonsituatie bij vader en partner. Toch werd het advies gegeven om Sharon maar bij moeder te laten omkleed met het volgende argument. Sharon woont nu toch al een jaar bij moeder, laat deze situatie nu maar voortduren. Niets over de indoctrinatie door moeder en haar angstaanjagende verhalen en dergelijke. En dat Sharon elf jaar was opgevoed door vader en partner en geleefd had in een situatie van stabliteit zorg en continuiteit deed er blijkbaar niets toe!

In het vonnis van de rechtbank stond echter wel duidelijk dat het contact met vader herstelt moet gaan worden in het belang van Sharon. Tot op de dag van vandaag heeft de GVI zich daar niets van aangetrokken. Sterker nog volgens de gezinsvoogd R. Fernhout is het vonnis hen niet bekend!

Ten eerste moet natuurlijk de raad er voor zorgen dat de GVI dit vonnis gekregen had. En ten tweede hebben wij door de jaren heen diverse aangetekende brieven geschreven aan de GVI waarin wij hen wezen op de uitspraak van de rechter. Ook is duidelijk te horen op een geluidsopname van een gesprek met Fernhout dat hij wel op de hoogte is van de uitspraak van de rechtbank! Hierover voerde hij namelijk nog een hele discussie met mij.

Waarom dit gelieg? Omdat de GVI een uitspraak van de rechter negeert? En in al die jaren geen enkele poging heeft ondernomen om het contact te herstellen. Dus een uitspraak van het Hof negeert! Maar de GVI vezwijgt nog veel en veel meer. Helaas kan ik daar op dit moment nog geen mededelingen over doen i.v.m. komende zaken. Maar geloof mij er zal een beerput open gaan. Wordt vervolgd............

Naar homepage: Het zal je kind maar wezen

papa oma

Lees alles over misstanden en verkoop van illusies bij de Kinderbescherming en de sector Jeugd en Familierecht:

HET ZWARTBOEK OVER DE KINDERBSCHERMING, door John Hop