Werk en Werkloosheid

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

HET JEUGDWERK-GARANTIEPLAN LOOPT UIT DE HAND

Ook bij het JWG toont het ministerie van Sociale Zaken geen begrip voor de realiteit. En trouwens de Tweede Kamer ook niet. Want bij de Eerste Kamer ligt een wijzigingsvoorstel voor de JWG-wet. Een gedeelte daarvan is desastreus voor jongeren en schiet zijn doel volkomen voorbij. Het is algemeen bekend dat met name in grote steden veel JWG- ers in het wachtbestand zitten. Dat is nu in de 4 grote steden al zo'n 45%. In Utrecht zijn dat er nu zo'n 250. Die jongeren hebben wel een contract, maar geen werk. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de uitvoeringsinstanties geen geld meer te geven voor jongeren die langer dan 3 maanden in het wachtbestand zitten. Verwacht wordt dat deze wet per 1 augustus of 1 september ingaat.

    DE GEVOLGEN ZIJN MISDADIG

Als deze wet ingaat hebben de uitvoeringsorganisaties onvoldoende geld om het loon van deze jongeren uit te betalen. Jongeren die zich netjes aan alle afspraken hebben gehouden kunnen niet ontslagen worden. Maar niet alle jongeren zijn al in staat zich keurig aan alle afspraken te houden. Door deze dreigende wetgeving worden jongeren om het minste of geringste ontslagen. Niet alleen jongeren in het wachtbestand maar ook jongeren op de werkplek. Een paar keer te laat op 't werk of afspraak, dan volgt al gauw ontslag. Zelfs studeren tijdens het wachtbestand, eigen initiatief en zelf betaald, kan reden zijn voor ontslag. Die jongeren worden verwijtbaar werkloos, en kunnen tegen het ontslag geen beroep aantekenen. En daarom krijgen ze drie maanden helemaal geen rooie rotcent uitkering. Waar deze jongeren dan van moeten leven bekijken ze zelf maar. Want het is eigen schuld dikke bult.

    GEEN GELD, GEEN BED, GEEN ETEN, WEL HONGER

Ook in Utrecht lopen er nu jongeren rond met honger. Die zwerven van bed naar bed, van tafel naar tafel. Jongeren die niet weten hoelang ze het nog volhouden om niet te stelen. Jongeren die maar gaan stelen. En dat zullen er in de toekomst hoe langer hoe meer worden als deze wetgeving wordt aangenomen....*****

WERKLOZENBOND
Oudegracht 42
3511 NR Utrecht