Nieuwjaarswens en de 1e CD-rom met website van St. Sociale Databank Nederland


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

  Wenst U een

  Gelukkig en gezond

  nieuw

  Millennium

  Helaas uw browser ondersteunt geen java, Wij wensen u toch een vrolijk kerstfeest en een gezond en gellukkig nieuw millenium

  Video- en TV-presentaties (alleen voor CD-rom) _ _ _ _ _ _ _

  Wij wensen u voor de toekomst een eerlijke, onafhankelijke volksvertegenwoordiging, wars van egotripperij en geldzucht, begeleid en gevolgd door een onafhankelijke Nederlandse pers die nu meer dan in het recente verleden de toenemende armoede en verrijking aan de kaak stelt. Het is verbijsterend te moeten vaststellen dat collusie - de kwaadaardigste vorm van corruptie - een zo grote invloed heeft op de politieke besluitvorming en op de verslaglegging in de media, dat van een echte "volksvertegenwoordiging" en van een "vrije pers" nauwelijks iets is terug te vinden in onze zo schatrijke natie.

  Het diep geschokte vertrouwen in leiders als oud-bondskanselier Helmut Kohl en bijv. in een aantal functionarissen bij de Nederlandse Justitie in de IRT affaire, in de verschillende milieuschandalen en in de nog lopende kwestie van de vergiftiging van het milieu met Wolmanzouten, geven alleen maar aan dat fraude, corruptie en eigenbelang de boventoon voeren bij menig "bestuurder". Het geval "Rademaker" in het programma Weerwerk van 5 jan. jl. loog er ook niet om.

  Dit is een nieuwjaarswens en zou als zodanig geen litanie van wantoestanden moeten zijn, ware het niet dat op dit moment ons rechtssysteem wordt uitgehold tot op het allerhoogste niveau, omdat ook daar blijkt dat opportunisme en belangenverstrengeling leidraad zijn voor de rechtsspraak, met een gelijktijdige opoffering van de levensvoorwaarden en gezondheid van onze bevolking als geheel en van onze kinderen in het bijzonder. Dat het nieuwe millennium het tijdperk van de "roofridders" mag afsluiten is de inhoud van deze nieuwjaarswens. Wij hopen u de komende tijd ook over positieve veranderingen te kunnen berichten.

  Wij wensen u dan ook als eerste 'eerlijkheid' toe voor de komende tijd, want pas dan kunnen we bouwen aan een wereld die niet door hebzucht, uitbuiting van de medemens en tot plundering en vergiftiging van het milieu leiden. De toekomst van onszelf en die van onze kinderen hangt af van onze wijsheid van vandaag. Wijsheid die puur egoïsme volledig uitsluit. De wereld en haar bevolking en de verdubbeling daarvan in de komende dertig jaar is een minstens zo groot gevaar als het inslaan van een grote komeet die een kosmische winter veroorzaakt. Deze Apocalyps is niet alleen volstrekt voorspelbaar en berekenbaar, maar is wanneer hij komt een gevolg van onze falende intelligentie.

  Wij wensen u wijsheid (zie de Tien geboden voor een rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem)

  Het bestuur van de stichting Sociale Databank Nederland

  
  R.M. Brockhus             W.A. Sweers
  Secr./webmaster SDN          voorzitter SDN / Grondvest
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen     Gasthuislaan 22, 6883 JD Velp
  tel. 035-5244141 (redactie)      tel/fax 026-3610689 (redactie)
  
  Stg. Sociale Databank Nederland    Stg. Grondvest
  E-mailadres: sdn@planet.nl			
  Internet site: http://www.sdnl.nl     tel./fax 026- 3610689
  Westkade 227,	1273 RJ Huizen    Postbus 60051, 6800 JB Arnhem
  Giro NL57 INGB 0000 7084 52 Velp           Giro 2446600 Arnhem
  
  E-mail aan de Sociale Databank Nederland