Gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Hierbij mijn visie op uw soort met kostbanen van het kostbanencircus.

HERHALING: De Nederlandse Staat, (lees: het kostbanencircus van politici, ambtenaren, volksvertegenwoordigers en subsidieopmakers) in de carrousel van: eigen belang, partijbelang en coalitiebelang staan met 'stip' voorop bij deze opmakers van de stromen gemeensschapsgeld: "ons geld wordt gestolen, gevorderd, afgepakt, weggesluisd, verdonkeremaand, misbruikt, enzovoorts," maar hun prachtige toverwoorden zijn: "sociaal, sterkste schouders dragen hoogste lasten, minderbedeelden, opkomen voor de ouderen, sociale democratie, hulp aan de armen, geld voor achterstandswijken - sorry het heeft een andere naam gekregen - Vogelaar wijken?, allochtoon moet kansen krijgen, kleurpiet in plaats van zwarte piet, waarden en normen, generaal pardon, subsidies, milieu, PC Hooft-tractoren, goede doelen, onthutst, verbijsterd, geschokt enzovoorts. Je wordt er niet vrolijk van, van al deze zakkenvullers.

DE ECHTE DISCRIMINATIE: Weet u wat het grootste waangevolg in Nederland is? Dit is de zogenaamde discriminatie en tweedeling tussen allochtoon en autochtoon. Grote nonsens, want hiermede wordt bewust de aandacht afgeleid door onze bestuurders, TV 1,2,3, Volkskrant, Parool, Trouw, enzovoorts. Ik verzeker u dat dit een gecreëerd waangevolg is door het kostbanencircus, want de echte discriminatie en werkelijke tweedeling in Nederland is het verschil tussen de kostbaners (politiek, ambtenaren en subsidieopmakers zijnde de kostbanen) en opbrengstbaners (hardwerkende mensen van MKB bedrijven, ondernemingen, boeren, tuinders, journalisten, winkeliers, vrije beroepen enzovoorts), die alle onzin moeten verdienen en betalen. DUS U en IK en je hoeft zeker geen professor economie te zijn en al helemaal geen Wouter Bos/Gerrit Zalm, om te voorspellen dat het helemaal mis gaat.

De onvoorstelbare kosten van deze kostbanen zijn niet meer te verdienen door de opbrengstbanen. Dit was het wat Pim Fortuyn wilde aanpakken, al deze "banen" en een doorgeslagen onzinnige regelgeving gecontroleerd door een ambtenarenapparaat, dat zichzelf in stand houdt en daarom zei hij: "Vergis u niet, dit land wordt aan het volk teruggeven." Zou men daarvoor niet eens de straat op moeten gaan? Met vriendelijke groet, Paul Quekel senior.


AAN IEDEREEN IN NEDERLAND! Stuur door a.u.b.

Hans Smolders werd veroordeeld wegens het lekken van eenzelfde soort wanpraktijken in Tilburg met 750 euro boete. Het is de wereld op zijn kop waarbij de rechter zijn integriteit prijsgaf om de zittende elite ten dienste te zijn. Wat gaat hier gebeuren? Vrijspraak voor de Provincie? Vast wel !! Zie het NOS-journaal van 8-9-07

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in die bedrijven en het MKB welke daadwerkelijk produceren en geld verdienen.

KOSTBANERS/KOSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in de nu al zo'n 2,7 miljoen banen van het bestuurlijke, publieke en politieke apparaat bekend als de "De Nederlandse Staat" (Overheid, Provincies en Gemeentes) en betaald worden uit de Staatsruif oftewel het koffertje van Zalm en alle andere wettelijke en onwerkelijke heffingen van Overheid, Provincies en Gemeentes. Natuurlijk zijn daar ook vele goede banen bij, zoals handen aan het bed, leerkrachten voor de klas, echte goede hulpverleners zoals huisartsen, enz., enz.

Bovenop deze KOSTBANERS/KOSTBANEN komen nog de Banken (maken winst met geld van anderen), Verzekeraars (verkopen angst en blijven fuseren, www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm de ziektekosten zijn in een paar jaar tijd met meer dan 300% gestegen en per 1-1-2006 wordt het voor velen nogmaals verdubbeld), Energiebedrijven, de NS, KPN en de vele Pensioenfondsen en Raden van Toezicht of onduidelijke adviesclubjes, subsidieclubjes, enz., enz., met slechts het ultieme doel, het spekken van de eigen portemonnee en/of het geven van goed betaalde baantjes aan de toppers van het KOSTBANENCIRCUS met de zogenaamde marktconforme salarissen!

Toppers of wat daar voor door mag gaan, die nog nooit wakker gelegen hebben zoals zoveel MKB ondernemers en hun medewerkers over het feit; 'hoe de volgende maand de salarissen van het personeel en alle wettelijke heffingen betaald moeten/kunnen worden en of er dan nog iets overblijft voor de echte ondernemer'. Legio voorbeelden te over in de diverse Dagbladen, dag in dag uit en op www.sdnl.nl.

We hebben gezamenlijk een ongekend gedrocht gecreëerd, een kind met een waterhoofd, een draak met vele onverzadigbare vuurspugende koppen, onze Nederlandse Staat is zo kostbaar en duur geworden door allerlei regel en wetgeving (lees mijn berusting op www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm) en overtrokken bureaucratie met deze vele KOSTBANERS/KOSTBANEN, dat de OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN het niet meer kunnen verdienen.

Daar kunnen we heel kort over zijn want de kaasschaaf komt alleen in Nederland voor en is een naar begrip geworden. Met name het ontstaan van massale schreinende armoede zoals die in Amsterdam Zuid-oost. Een mars van honderden armen tegen de honger werd via de lokale Radio RAZO als multiculturele omroepkoepelorganisatie bekendgemaakt. Het toont een schril contrast tussen de behandeling van (ex-)bestuurders en gewone burgers, vooral de op voedselbanken aangewezen armen !!

Zie enige reacties van Paul Quekel over wachtgelden die geplaatst zijn in de Telegraaf en het Brabants Dagblad


CITAAT van www.lijstsmolders.nl

en alle artikelen over wachtgelden uit het Brabants Dagblad van 8 september 2007 klik op: Lees meer Wanneer je als controlerend volksvertegenwoordiger je werk goed probeert te doen, word je dat niet in dank afgenomen door de gevestigde politiek, ondanks dat de controle volstrekt tekort schiet. Sla de kranten maar open en je leest wekelijks dat binnen de politiek nauwelijks gecontroleerd wordt en alles met de mantel der liefde wordt afgedekt. Lees meer Burgers en ondernemers moeten zich aan ontelbare en de meest belachelijke regels houden, maar de wet en normale regels blijken niet te gelden voor de politiek en bestuurlijk Nederland!!

De gevolgen zien we dagelijks in de kranten, zoals onlangs weer bij de Europese aanbestedingswet die volstrekt niet wordt nageleefd door de boven ons gestelden!! Ook weet men nu nog steeds niet waaraan 5,7 miljard euro Ontwikkelingssamenwerking is besteed en denk ook nog maar eens aan de Bouwfraude, HBO-fraude, Ceteco-affaire en zo kun je wel een hele pagina vullen.