Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA


De geplaatste reacties van Paul Senior op een artikel in Dagblad de Telegraaf,

Wachtgelden? En weet u wat het opmerkelijke is. Deze wetten en regelingen worden gemaakt door de kostbaners, (ambtenaren, volksvertegenwoordigers, politici en subsidieopmakers). Dit soort wetten en regelingen maken ze voor zichzelf, ze zijn namelijk de enigen in Nederland die wetten en regelingen kunnen maken en als het ze niet bevalt maken ze een reparatiewetje. De volksvertegenwoordigers die het moeten controleren dienen ermee in te stemmen, omdat ze gebonden zijn aan eigenbelang, partijbelang en coalitiebelang en derhalve monddood zijn.

 

Paul Quekel senior, Waalwijk

zo 9/9, 09:28

Het is zoals Hans Smolders zei; als bij democratische? meerderheid besloten is dat een en een drie is dan is het dus drie!! Hij werd met groot machtsvertoon uit zijn huis gehaald door 12 van ambtenaren, opgesloten, verhoord en uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 750 euro omdat hij op eigen kosten dit soort wantoestanden (het was vertrouwelijk en dus Tilburgs geheim volgens de rechter en zijn eerlijkheid werd bestempeld als lekken) met wachtgelden/hetze openbaarde aan de media.

 

Paul Quekel senior, Waalwijk

zo 9/9, 09:32

Ruud Vreeman, lid van de commissie KABINET WIL MEER WERK MAKEN VAN RECHTSSTAAT o.l.v.  prof. Wim van de Donk (WRR) is de PvdA regent die dit soort wantoestanden probeerde af te dekken. Ik ben benieuwd hoe de officier van justitie nu omgaat met de aangifte van Hans Smolders tegen Ruud Vreeman c.s. over het ten onrechte verstrekken van wachtgelden. Het is toch ongelofelijk dat dit soort ambtenaren zoals Vreeman nu weer zitten in het volgende commissietje uit eigen geledingen om duur betaalt te onderzoeken wat goed voor ons is, wij het stemvee, de alles betalende eenvoudige vaak aan zijn lot overgelaten burger!

 

Paul Quekel senior, Waalwijk

zo 9/9, 09:38

Wachtgelden: En beste lezers en journalisten als u echt wil weten wat er speelt met de jaarrekeningen van onze provincies/gemeenten en rijk lees dan de opzienbarende website van drs. Leo Verhoef RA, over de gelegaliseerde roof en fraude waar niemand iets aan doet, www.leoverhoef.nl want de genoemde bedragen bij deze wachtgeldaffaire zijn slechts peanuts in vergelijking met de vele verduisterde miljarden in zijn onderzoeken. De vaak gehoorde reacties van gemeenten c.s. wij hebben een goedkeurende accountantsverklaring, maar hadden Ahold, World Online, Parmalat, enz., die ook niet? In Amerika zit de top in de gevangenis en hier in Nederland???

Paul Quekel senior, Waalwijk

zo 9/9, 10:36

De Nederlandse Staat, (lees; het kostbanencircus van politici, ambtenaren, volksvertegenwoordigers en subsidieopmakers) in de carrousel van: Eigen belang, partij belang en coalitie belang staan met stip voorop bij deze opmakers van de stromen gemeenschapsgeld:"ons geld wordt gestolen, gevorderd, afgepakt, weggesluisd, verdonkeremaand, misbruikt, enz., enz." maar hun prachtige toverwoorden zijn "sociaal, sterkste schouders dragen hoogste lasten, minderbedeelden, opkomen voor de ouderen, sociale democratie, hulp aan de armen, geld voor achterstandswijken, sorry het heeft een andere naam gekregen, Vogelaar wijken?, allochtoon moet kansen krijgen, kleurpiet ipv zwarte piet, waarden en normen, generaal pardon, subsidies, milieu, PC Hooft tractoren, goede doelen, onthutst, verbijsterd, geschokt enz., enz. Je wordt er niet vrolijk van, van al deze zakkenvullers.

Paul Quekel senior, Waalwijk

zo 9/9, 11:22


Nu de ingezonden en geplaatste reacties uit het Brabants Dagblad 8 september 2007


Geachte volksvertegenwoordigers, Politieke partijen en ter info aan journalisten, hoogleraren e.a.,

Chapeau voor de journalistiek met name de journalisten van het Brabants Dagblad.
Hierbij enkele artikelen uit het Brabants Dagblad over de idioterie van wachtgelden. De redactie van het Brabants Dagblad heeft 3 jaar processen moeten voeren om de gegevens over wachtgelden op tafel te krijgen. Waarom?

OMDAT er bij de provincie geen HANS SMOLDERS was die het misbruik van publiek geld openbaarde. Maar beste mensen die dit lezen, het is niet alleen in Tilburg zo, het is een kankergezwel door het gehele Nederlandse kostbanencircus. De kostbaners maken wetgeving en als het ze niet uitkomt reparatiewetgeving. Iedereen die dit machtsblok aanvalt of er over schrijft is de klos en wordt met de hulp van de Nederlandse onafhankelijke? rechter monddood gemaakt, veroordeelt, en financieel belast. De klokkenluider is de paria geworden van de eerlijkheid, lees hierover op www.leoverhoef.nl en www.lijstsmolders.nl en www.sdnl.nl/buitenhof.htm

JP Balkenende heeft het over zesjes. Ik heb het over dikke onvoldoendes die al decennia lang in Nederland de dienst uitmaken. De kostbaners uit het kostbanen circus. Hans Smolders is de eerste volksvertegenwoordiger die lak heeft/had aan de Ruud Vreemannen van het politieke bestel, de baantjesjagers en zakkenvullers, die alles goed voor zichzelf regelen over de ruggen van de mensen waarvoor ze zogenaamd opkomen. Voorbeelden teveel om hier te herhalen.

Paul Quekel senior - 08/09/07 - 09:29:36

JP Balkenende heeft het over zesjes. Ik heb het over bestuurders en ambtenaren met dikke onvoldoendes die al decennia lang in Nederland de dienst uitmaken. De kostbaners (politici, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en subsidieopmakers) uit het kostbanen circus. Hans Smolders is de eerste volksvertegenwoordiger in Nederland die lak heeft/had aan de Ruud Vreemannen van het politieke regentenbestel, de baantjesjagers en zakkenvullers, die alles heel goed voor zichzelf regelen over de ruggen van de mensen waarvoor ze zogenaamd opkomen. Voorbeelden teveel om hier te herhalen.

Paul Quekel senior - 08/09/07 - 12:55:11

Er moet een parlementaire enquête komen (met niet ambtenaren/politici als leden maar hoogleraren zoals mevrouw Margriet Overkleeft-Verburg en de heren Syp Wynia, Paul Cliteur, Paul Scheffers, Bob Smalhout, Twan Tak, en natuurlijk Hans Smolders) om alle wachtgeldregelingen en alle verstrekte wachtgelden (aan een ieder die wachtgeld gehad heeft) te controleren en bij misbruik direct terug te vorderen met zoals gebruikelijk is als er fouten bij opbrengstbaners worden geconstateerd, 100% boete, pluk ze wetgeving en ontslag zonder verder inkomen dan de sociale dienst. Kunnen ze ook eens de honderden vragen invullen van de vele pagina's boekwerken die het kostbanencircus wil hebben.

Paul Quekel senior - 08/09/07 - 12:56:34

Als je dit zo allemaal leest dan zou Hans Smolders in hoger beroep moeten gaan om de steeds verdergaande collusie binnen het politieke domein aan te pakken, want laten we wel wezen ook de rechters behoren tot het ambtenarengilde en zijn hoger dan GOD volgens Zembla van 7 september 2007 en dit machtsblok dient vooral gesloten te blijven zoals de heer? rechter van Delden, Den Haag dat verwoorde!

Paul Quekel senior - 08/09/07 - 12:58:25

Wat moeten we met feiten van jaren geleden? En dat de oppositiepartijen nu moord en brand schreeuwen, heeft wel echt wilders-trekjes. Heerlijk om iets te roepen, zonder dat de huidige verantwoordelijke bestuurders en managers er ook iets maar iets mee te maken hebben. Bah, wat een ongelooflijk effectbejag.
En heeft het Brabants Dagblad werkelijk niets actuelers en dus nuttigers te onderzoeken?

W. van Eegeren - 08/09/07 - 16:23:40

Paul Quekel senior schreef - Geachte heer van Egeren, ja ze zouden kunnen onderzoeken waarom banken en verzekeraars via de grote advocatenkantoren en de overheden (gemeentes, provincies en het rijk) via de landsadvocaat nagenoeg altijd winnen van ons het pleps, het gepeupel. Wij hebben géén onbeperkte zak met geld. Als wij ons recht willen halen of ons moeten verweren is het namelijk ons eigen geld waar we mee moeten rechten zoals ook Hans Smolders die gewoon duizenden euro's aan zijn advocaat moet betalen en Vreeman? die heeft persvoorlichters, juristen en gratis advocaten tot zijn beschikking. Hoezo gelijkheidsbeginsel?

Chic wordt in het openbaar gezegd, het is aan de onafhankelijke rechter voorgelegd, bij de borrel is het minder chic want daar wordt gezegd, we procederen ze gewoon kapot en de ombudsmannen zoals Mr. Wabeke hebben meer dan 50 nevenfuncties en wat deze aan geld opleveren is dus weer geheim zoals ook bij vele commissarissen/burgemeesters/bestuurders en ja hoor ook rechters. Een vice president van Amsterdam Mr. Mares is adviseur bij een grote verzekeringsmaatschappij.

Maar vooralsnog ben ik enorm tevreden met deze artikelen en vind het een groot compliment voor het Brabants Dagblad dat deze artikelen vandaag zo uitvoerig in het NOS journaal om 18.00 uur besproken en getoond werden. Het is schijnbaar toch wel enorm relevant op dit moment. Ook Paul Rüp nog even gezien, wat ging die af met ik weet het niet en ben er niet verantwoordelijk voor. Effectbejag, hoe durft u!!! Ik heb een aantal prachtige vragen voor U en ik hoop dat de redactie deze wil plaatsen.

 

ploet schreef - zeker zelf ook een riante handdruk gehad !!
laat gvd die zakkenvullers ophoepelen.

Ik hoop dat u het plaatst voor de heer/mevrouw W. van Eegeren.

Geachte heren Koolhoven en Mos, Prof. Franses en Eijffinger, hierbij te uwer informatie en mede n.a.v. van een aantal artikelen zoals in Dagblad de Telegraaf.

Een onderzoek door de krant en uw universiteiten naar:
privé en staatsschuld in 1990, vergelijken met 1994, 1998, 2002 en hoe zijn de bedragen en verhoudingen momenteel nu we in een recessie belanden?
Hoe groot waren het aantal "kostbanen" in 1990, te vergelijken met 1994, 1998, 2002 en hoe zijn de aantallen nu? Lees www.sdnl.nl/iedereen.htm voor de definitie van kostbanen mijn column?
Hoeveel "kostbanen" zijn overgeheveld van publieke sector naar de zakelijke markt, onder de dooddoender 'privatiseren' zoals van de energiesector, de NS, de PTT, het GAK en nog vele meer?
Hoeveel controlerende door de overheid opgelegde dienstverlening is er zoals advocaten, accountants, boekhouders, KVK, fiscalisten enz., enz.?
Hoe groot was het inwoner aantal in Nederland in 1990, 1994, 1998, 2002, en zijn er nu in verhouding tot de bovengenoemde schulden, rekening houdend met de inflatie vanaf 1990?
Het mooiste zou zijn een onderzoek per jaar en wie de verantwoordelijke ministers zijn geweest.
lees mijn visies op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm (hier staan ook diverse CBS-getallen inzake kostbanen op) en www.sdnl.nl/vangnet.htm
Mijn oplossing is de sociale woningbouwcorporaties te ontmantelen. De 27 miljard euro van hun vermogens daarmee vrijmaken voor grootschalige woningbouw om de kunstmatig gehandhaafde woningnood op te lossen, maar bovenal de gewone huis- tuin en keukenburger een stukje grond tegen een redelijke prijs laten kopen, en eigen bouw zoals in de 70-tiger jaren stimuleren.
Een nieuwe woning geeft behoefte aan nieuwe meubelen, nieuwe keukens, nieuwe gordijnen, nieuwe vloerbedekking enz., enz. Mensen hebben vertrouwen in hun (toekomstige?) huis en hebben daarvoor wel de moed om te investeren, mits er waar voor hun geld geboden wordt en niet zoals bij de VINEX-locaties, www.sdnl.nl/nma.htm dat er 25 tot 50 duizend euro teveel werd betaald!

Laat Zalm met Balkenende het heen en weer krijgen en stuur ze met pensioen, dat pensioen is namelijk voor dit soort lui in kostbanen uitstekend verzekerd! Ontneem ook Wim Kok zijn rechten en eretekens en verbiedt hem nog ooit in Nederland te komen. De uitkomsten zullen verbazingwekkend zijn en de politiek zal zich wel weer onthutst, verbijsterd en geschokt tonen.

Met vriendelijke groet
Paul Quekel senior

De gemeenten en sociale woningbouwcorporaties in collusie met projectontwikkelaars en aannemers hebben de bouwgrond zo duur gemaakt en ontoegankelijk voor "eigenbouwers" dat drie onverantwoorde zaken hebben plaats gevonden:

Opdrijving van de prijzen van huizen, een heuse vulkaan volgens Wim Kok in 1999 www.sdnl.nl/quekel-40.htm maar hij liet alles op zijn beloop.
Géén sociale woningbouw aangezien de sociale woningbouwcorporaties hun investeringen veelal deden in dure verkoopwoningen met hoge winsten voor zichzelf.
Een bijna onmogelijkheid om via gemeenten een bouwvergunning te krijgen als particulier omdat gemeenten (geheime?) afspraken hebben met projectontwikkelaars en de winsten in de zakken komen van deze projectontwikkelaars c.q. van de gemeenten. Ik ken er een die 150.000 gulden winst per woning maakte in Oisterwijk met een project van 284 woningen waarvoor hij van zijn vriendje Pieter van Geel de contingenten had gekregen.
Zo zijn er nog vele tientallen oorzaken te noemen, lees www.sdnl.nl/grondbank.htm ook www.sdnl.nl/nma.htm en www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en u weet de vele onthutsende, verbijsterde en geschokte antwoorden!

Quekel senior - 08/09/07 - 18:42:05

Zie een aantal reacties van anderen zoals die zijn geplaatst in de Telegraaf en het Brabants Dagblad