Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten

Overzicht gesloten vuilstorten in de provincie Noord-Brabant

Gesloten stortplaatsen . . . Toelichting en aansprakelijkheid <====> Ecologisch Kennis Centrum . . . Milieu

en de _ Gemeente Waalwijk internet


CLUSTER  IBS-code  Gemeente    Naam stortplaats  Oppervlak  Diepte    Volume
07BS-1998  600/018  Waalwijk    Zanddonk Sportpark 7.5 ha.  2,0 mtr. 150.000 m3

Stoffen     Concentratie     Gedaan onderzoek  Kosten provincie Aandeel gemeente    
Zink      groter dan B-waarde oriënterend ????  f.     -.-  f.    -,- 
Benzeen     groter dan B-waarde                            
Alif.Chloorkw. groter dan B-waarde            
Arseen     groter dan B-waarde            Nog niet onderzocht

   CLUSTER Midden-Brabant

  CLUSTER   GL-CODE  GEMEENTE 1998    NAAM STORTPLAATS
  
  05BS-1998  520004  Waalwijk       Dullaerhweg
  05BS-1998  600008  Waalwijk       Buitenpolder Besoye
  05BS-1998  600012  Waalwijk       Blanke Wiel
  05BS-1998  600013  Waalwijk       Winterdijk
  05BS-1998  600014  Waalwijk       Besoyen
  05BS-1998  600015  Waalwijk       Sloten langs akkerland
  05BS-1998  600016  Waalwijk       Gansoyensestreeg 20
  05BS-1998  600017  Waalwijk       Sluisweg 36
  05BS-1998  600040  Waalwijk       Kloosterheulweg (VM)
  05BS-1998  600041  Waalwijk       Veldsteeg (VM)
  05BS-1998  600042  Waalwijk       Veldsteeg
  05BS-1998  600053  Waalwijk       Sluisweg
  05BS-1998  600063  Waalwijk       RWZI
  05BS-1998  600075  Waalwijk       Mannenbeemdweg 2
  05BS-1998  600123  Waalwijk       Lage Eind
  05BS-1998  610001  Waalwijk       Achterste Dijk
  05BS-1998  610018  Waalwijk       't Vaartje
  05BS-1998  610020  Waalwijk       Stadhoudersdijk
  
  • Is een oriënterend onderzoek boven B-waarde dan is nader onderzoek wettelijk verplicht
  • Is nader onderzoek boven C-waarde, dan is saneringsonderzoek en sanering wettelijk verplicht


Disclaimer