Twee miljoen ouderen creëren werk met hun spaargeld en willen meebeslissen in de politiek. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Zijn de gepensioneerde senioren vanaf 65 jaar uitgerangeerd?

Verenigde Senioren Partij . . . SDN <====> Kiesraadoverzicht . . . Voorstellen

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52
Klik op de logo's

Een Partij die kiest voor iedere burger,
maar vooral oog heeft voor senioren

Door: Anton Braat

Zijn de gepensioneerde senioren vanaf 65 jaar uitgerangeerd?

Wanneer ik alle geschriften lees die over dit onderwerp in alle facetten zijn gepubliceerd wordt het mij angstig te moede. Wie er ook maar iets over denkt te kunnen schrijven of zeggen doet dan ook.

In januari 2005 is een rapport in boekvorm verschenen dat in mijn ogen de toepasselijke titel "65 JAAR DE UITERSTE HOUDBAARHEIDSDATUM" draagt. Het is geschreven door mevrouw Ellie Smolenaars. Zij geeft een heldere kijk op de situatie van vandaag. Het lezen hiervan is echt de moeite waard. Het houdt de senioren en ook jongeren een spiegel voor die zijn weerga niet kent. Het maakt gedachten los waar menigeen zich absoluut niet druk over maakt. Maar toch! Wanneer u namelijk de leeftijd van 65 jaar bereikt, worden er zeker 500 regels en wetten voor u van toepassing. Veel zaken waar u van wordt uitgesloten. Keuringen die voor u van toepassing zijn. Verzekeringen die u niet meer kunt afsluiten. Etc.etc.

Overal lees je dat de senior te duur wordt. Helemaal met betrekking tot de gezondheidszorg. Het heeft mij persoonlijk een dag of twee gekost om dat te kunnen begrijpen. Heeft u echter een computer en kunt internet gebruiken dan zijn er mogelijkheden zoals u die waarschijnlijk nog nooit heeft gezien of gemerkt. Weet u bv. hoe hoog de kosten van de gezondheidszorg in 2005 zijn. Schrikt u niet: 60 miljard. Op teletekst lees ik vandaag (26-2-2005) dat dure medicijnen niet meer worden verstrekt om de kosten te drukken. Dat er goedkopere worden verstrekt waarvan maar moet worden afgewacht of deze echt de ziekte bestrijden. Zeker de senioren zijn verstoken van deze dure middelen. Zij doen het maar met goedkopere. Het lijkt net of de senior de oorzaak is van de hoge kosten?

Ik heb mij verdiept in de kosten van nu en in het verleden, van 1990 - 2004. Wat blijkt ? Het zijn niet de kosten van de medische verstrekkingen en ingrepen, maar de personeels- en overheadkosten die het overgrote deel van de kosten uitmaken. De laatste jaren is het niet meer te zien in de tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot 1999 was nog duidelijk te zien hoe deze kosten waren opgebouwd. Heeft de nieuwe wijze van weergave een verbetering in het inzicht van de kosten voor de gezondheidszorg gegeven? Neen. Het maakt het ondoorzichtig en dat is misschien wel de bedoeling voor de buitenstaander. Gaat u echter verder graven dan blijkt dat de kosten zijn opgebouwd uit de totale personeels- en overheadkosten en de totale medische kosten over de gehele gezondheidssector.

Rekenen leert, dat 65% bestaat uit personeelskosten plus overhead en 35% uit echte medische kosten. Dat wil zeggen dat van de bovengenoemde 60 miljard euro, 39 miljard euro aan personeelskosten en overheadkosten wordt uitgegeven en 21 miljard euro aan echte medische kosten. Vorige week ontstond er veel commotie over de salarissen van de managers in verpleegtehuizen. Er werd het getal van 300 verpleegtehuizen genoemd. Er werden echter zo'n 1200 tot 1400 verzorgingstehuizen vergeten waar n.m.m. het zelfde speelt. En dan hebben wij het alleen maar over de managers. Wat te denken van alle specialisten en artsen die ook een aardig graantje meepikken uit de grote ruif? Wat te denken van de apothekers? Wat te denken van alle andere aanverwante beroepen?

Let wel, dat personeelskosten erbij horen staat buiten kijf en dat ieder een goed salaris mag hebben ook, maar het springt een beetje (veel) de pan uit, waarbij overhead ook niet vergeten mag worden. Als de overheid op de departementen te grote personeelskosten heeft, moet er op het personeelsbestand bezuinigd worden en af te slanken? Daarnaast wordt het privatiseringssysteem gehanteerd. Dat laatste wil de overheid bij de gezondheidszorg niet toe passen omdat gedacht wordt dat particuliere gezondheidszorg duurder wordt. Is dat wel zo? Zou privatisering en marktwerking hier misschien een zuiverende werking kunnen hebben?

Neem als voorbeeld de verzorgingskosten in een ziekenhuis t.a.v. liggeld. Ieder bed moet ongeveer zo'n 500 euro per dag opleveren. Een gewoon normaal hotel ligt in de orde van grootte van 100 euro per dag met alles erop en eraan. Het hoeft toch geen super de luxe uitvoering te zijn? Let wel, hier geldt alles voor iedereen en niet specifiek voor senioren. Dat er verhoudingsgewijs iets meer senioren zijn die een beroep doen op de gezondheidszorg is niet relevant. Zie maar eens de grote leeftijdscategorie van 25 - 45 jaar. Die kunnen er ook wat van. En de jongeren niet te vergeten tussen de 15 - 24 met de sportblessures etc.

Er valt heel veel te schrijven en te publiceren over het onderwerp "gezondheidszorg" maar kunnen wij hier niet eens proberen ons gezond verstand gebruiken. Er moet iets gebeuren want anders is het over 10 tot 15 jaar gebeurd en niet meer op te brengen. Op dit moment komt er gemiddeld meer dan 3 miljard euro per jaar bij. Sla de tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek er maar op na onder "kosten gezondheidszorg". Waar houdt het op? In 2020 kost de gezondheidszorg dan dik 100 miljard euro. Dit kan zo niet langer.

Anton Braat
Secretaris VSP.
Terpmeent 60, 1357 HC Almere
Tel: 036 - 531 53 59
Fax: 036 - 531 19 45
e-mail: secretariat@vsp2001.nl

Bronnen: