Brief aan minister mevr. M. de Boer van VROM
met kopie aan alle fracties in de Tweede kamer


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Brief aan minister De Boer van VROM over "arseenhoudende wolmanzouten"

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               AANTEKENEN
     
't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 30 november 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386
  Aan:

  • Drs. F.J.M. Crone, 2e kamerlid van de PvdA.
  • Mevr. M. Vos, 2e kamerlid van Groen Links.
  • Mw. dr. J.G.M. Assen, 2e kamerlid van de CDA.
  • Mw. M.J. Augusteijn-Esser, 2e kamerlid van D66.
  • J.H. Klein Molekamp, 2e kamerlid van de VVD.
  • R.J.L. Poppe, 2e kamerlid van de SP.
  • Mw. H.M. Nijpels-Hezemans, 2e kamerlid Groep Nijpels.
  • D.J. Stellingwerf, 2e kamerlid RPF.
  • G.J. Schutte, 2e kamerlid GPV.
  • W.J. Verkerk, 2e kamerlid AOV.
  • Th.J.M. Hendriks, 2e kamerlid Hendriks.
  • Mr.dr. J.T. van den Berg, 2e kamerlid SGP.
  • H.A. Leerkes, 2e kamerlid Unie 55+.
  • Mw. G. Meerten, Statenlid Unie 55+ provincie Limburg.
  • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen.
  • Prof. L. Reijnders, Stichting Natuur en Milieu te Utrecht.
  • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
  • J. Juffermans, Kleine Aarde te Boxtel.
  • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
  • C. Tissen, directeur houtimpregneerbedrijf "Carl Tissen Import Export B.V."
   Postbus 5, 5575 ZG te Luyksgestel.
  • Ir. L.M.M. Nevels, directeur "Edelchemie Panheel B.V."
   Postbus 5008, 6097 ZG Heel.
  • H. van Oers, "Bedrijven Kurstjens B.V."
   De Steegen 6, 5321 JZ te Hedel.


  Geachte Mevrouw / Mijnheer,

Bijgevoegd vindt U mijn brief van 30 november 1997 aan minister De Boer van VROM over "arseenhoudende wolmanzouten" en "gewolmaniseerd hout". Uit die inhoud kunt U opmaken dat onze minister van VROM ten voordele van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) en belanghebbenden, waaronder het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, de lucht, het water en de bodem van ons leefmilieu - en als gevolg daarvan ons voedsel en drinkwater - laat vergiftigen met gigantische hoeveelheden arseenzuur (jaarlijks 300.000 kg.) en chroomtrioxide (jaarlijks 700.000 kg.).

Dit betreft de meest gevaarlijke niet afbreekbare kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval

Mij is intussen duidelijk geworden dat in deze affaire de belangenverstrengeling binnen het ministerie van VROM zodanig ernstige vormen heeft aangenomen dat de verantwoordelijke minister van VROM niet in staat is c.q. gesteld wordt om op eigen titel deze vergiftiging van onszelf en de genetische beschadiging van onze kinderen en kleinkinderen te beëindigen.

Zo weigert zij inhoudelijk te reageren op mijn brieven onder de punten 1, 3, 5 en 7 in mijn bijgevoegde brief van 30 november 1997. Dit geldt volgens haar antwoord ook voor mijn toekomstige brieven aan de verantwoordelijk minister van VROM.

Om bovengenoemde redenen stel ik aan U, als volksvertegenwoordigers (politieke partijen, hoewel de grondwet die niet kent), milieuorganisaties en deskundige bedrijven voor om gezamenlijk deze levensbedreiging voor ons en voor ons nageslacht af te wenden. Er zijn vandaag de dag afdoende oplossingen om dergelijke grote milieuproblemen technisch aan te kunnen pakken en op te kunnen lossen. Vanzelfsprekend sta ik tot uw beschikking voor nadere toelichting.

In afwachting van Uw standpunt teken ik,


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

Mijn brief van 30 november 1997, kenmerk VRO/30117 aan minister M. de Boer van VROM (5 pagina's).