• Aangifte van vermoedelijk strafbare feiten
 • Verzoek om handhavend optreden politie
 • Openbrief aan alle Kamerfracties
 • Nijgmeegse volkstuinen zwaar vervuild
 • Teletekst over meineed van Justitie
 • Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu
 • Kleintje Muurkrant uit 's-Hertogenbosch
 • Sociale Databank Nederland
 • Ecologisch Kennis Centrum
 • Dossier over de Bijlmerramp
 • Gezondheidsraad voor de overheid
 • Vereniging (stedelijk) Leefmilieu
 • Milieujaarverslagen
 • Oproep aan de jeugd
 • Bijbanen en corruptie Rechterlijke Macht
 • Bijbanen en netwerk van juristen
 • Ministerie VROM
 • Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
 • Vereniging Das en Boom
 • Greenpeace
 • Nederlands Platform Gentechnologie
 • Algemene jurisprudentie
 • Essent fraudeert en misleidt de bevolking
 • Brief aan de Hoofdofficier van Justitie
 • Strafbaar feit van Essent aangegeven
 • Raad van State zwaar in de fout
 • Hof bekijkt vervolging officier Leeman
 • Essent belazert gemeenteraad van Borne
 • Groen Stroom gevaar voor Waddenzee
 • Raad van State opnieuw in de fout
 • Privatisering belast het milieu
 • Brief aan Stichting Natuur en Milieu
 • Truc van het Arrondissementsparket Zwolle
 • Repliek op e-mail van SNM
 • Raad van State in diskrediet
 • Verbranding kippenmest is gevaarlijk
 • Greenpeace ook al in de fout
 • Exit niet-onafhankelijke Raad van State
 • Verbranding kippenmest is gevaarlijk
 • Verbod EPON op verbranden afvalhout
 • Aangifte tegen EPON-kolencentrale
 • Milieucriminaliteit neemt sterk toe
 • EPON stopt met stoken afvalhout
 • Foto's van ziekenhuisafval
 • Tegenargumenten kortgeding
 • Weerwoord van Zavin CV
 • Publicatie Zavin-mail volgens afspraak
 • Toelichting ontslagname
 • Standpunt van Zavin CV over klacht
 • Reactie Inspecteur Volksgezondheid
 • GS gedoogt biomassastook Electrabel
 • Bedenkingen in procedures naar prullenbak
 • Spoorwegtalud: dumpplaats chemisch afval
 • De zwendelende, Gelderse overheid!
 • Immuniteit overheid leidt tot overtredingen
 • Nijmegen liet Hickson Garantor ongemoeid
 • Gedeputeerde Aaldrink doet goede dingen
 • Brief aan GS over Electrabel Nijmegen
 • Justitie-minister Donner in illegale dubbelrol
 • Verzoek handhaving aan B&W Wijchen
 • Aanzegging advocatenkantoor Mul/Zegger
 • Even rekenen en schrikken m.b.t. Nuon     Interview met Toine van Bergen
     over de ruzie met Commissaris
     van de Koningin Jan Kamminga

 •  

  Vrijwillige Milieurecherche  Welkom op de geheel vernieuwde website van de Vrijwillige Milieurecherche. Mijn naam is Toine van Bergen. Ik speur samen met mijn contactpersonen elders in Nederland naar overheden, bedrijven en witte boordencriminelen die uw en onze toekomst, en de toekomst van uw kinderen op het spel zetten. Door zelf het milieu te vergiftigen, of het mogelijk te maken dat anderen dat doen.

  Enkele successen die de Vrijwillige milieurecherche al heeft behaald:

  • Het stoken van zwaar vervuild afvalhout door de Nijmeegse EPON- elektriciteitscentrale. We deden aangifte bij justitie en stapten samen met milieu- en bewonersorganisaties naar de Raad van State. Onlangs stelde het Europese Hof van Justitie ons in deze zaak in het gelijk.
  • Het Nijmeegse vliegas verwerkende bedrijf Vasim gaat dicht. Veel stofoverlast (uitstoot kankerverwekkende stoffen) verdwijnt daarmee.
  • HAangifte tegen het ingenieursbureau Haskoning wegens gesjoemel met asbesthoudende grond in Dordrecht (3e Merwedehaven).
  • HEen illegaal aangelegd depot met zwaar vervuilde grond op het Nijmeegse industrieterrein West werd snel opgeruimd toen we naar de Raad van State stapten.
  • HDe politie onderzoekt het jarenlang illegaal verbranden van zwaar vervuild slib door de EPON- centrale in Nijmegen.
  • HEr loopt een stafrechtelijk onderzoek tegen het houtverduurzamingsbedrijf Hickson Garantor te Nijmegen, wegens het verontreinigen van grondwater onder een volkstuinencomplex.

  U kunt meewerken aan het opsporen van milieucriminaliteit. Geef uw meldingen door aan mijn e-mail-adres: bergentoine@zonnet.nl U kunt ook schrijven, bellen of faxen naar: Toine van Bergen, Aldenhof 38-03, 6537 BC Nijmegen, tel/fax: 024- 3452585. Wij gaan op onderzoek uit, doen aangifte bij politie of justitie, of spannen juridische procedures aan. Daarnaast houden wij u via deze website op de hoogte van de laatste nieuwtjes over het o zo milieucriminele Nederland.

  U kunt ons werk financieel steunen via postgiro 1272888 t.n.v. A.W.G. van Bergen te Nijmegen, onder vermelding van: "Vrijwillige Milieurecherche".

  De links linksboven aan deze pagina brengen u naar enkele andere interessante websites over milieu(criminaliteit).


  Bij ons vindt u een groot aantal onthullende nieuwtjes! In deze update van 28 januari 2001 als LAATSTE NIEUWS: VRIJSPRAAK VOOR BURGEMEESTER ZIJLMANS VAN BEUNINGEN NA AANKLACHT WEGENS MACHTSMISBRUIK EN WEDERRECHTELIJKE VRIJHEIDSBEROVING . Zie de eerste link hieronder.

  Verder de volgende DOSSIERS: Het DOSSIER BODEMSANERING. Hoe onze overheid toestaat dat Nederland vuiler en vuiler wordt; Het DOSSIER ZIEKE KOEIEN, met onder meer het onthutsende Britse BSE-rapport. Ook kunt u via dat dossier doorlinken naar het uitgebreide "BSE-dossier" van De Volkskrant.

  In een nieuw "DOSSIER AFVALVERWERKING IN KOLENCENTRALES" leest u, dat Greenpeace aantoont dat de prijzen van wind- en zonne-energie kunstmatig hoog worden gehouden, zodat de kolencentrales kunnen blijven branden. Op kolen en ,in steeds meer gevallen, (deels gevaarlijk) afval. U kunt hieronder direct doorklikken naar onze dossiers! Voor een totaaloverzicht van AL HET NIEUWS op onze site (met onder meer: dreigende GASRAMP in regio Wijchen/Nijmegen): surf via de laatste link hieronder naar onze nieuwsindex.

  Via de voorlaatste link hieronder komt u bij onze BOEKBESPREKING van milieucriminele boeken. Ook treft u enkele zeer interessante nieuwe links HIERNAAST aan. Onder andere kunt u voor een overzicht van (recente) uitspraken van rechtbanken en Raad van State doorsurfen onder "Algemene Jurisprudentie". Voorts vindt u onder "Hofjacht" alles over milieucriminaliteit door ons koningshuis! Veel leesplezier en ik ben benieuwd naar uw reacties!


  Laatste nieuws
  Dossier zieke koeien
  Doss. kolencentrales
  Dossier Bodemsanering
  Boekbespreking
  Nieuwsindex


  VMR-homepage . . . . . SDN homepage
  Disclaimer