De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukte geld van DNB?

De Vrijheidsparade...!! Laat uw stem horen !!

EuroStaete . . Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Het waaróm van de Vrijheidsparade op 26 september 2009 in Den Haag. Doe mee !
To Be formatie zong het lied van de Vrede en de Vrijheid bij de Volksopstand 2008!


Wilt u ook uw boodschap aan regering en parlement hier kwijt? Vraag het ons.


Lea Manders van de politieke Partij voor Mens & Spirit is voor het hervinden van vertrouwen en integriteit


Dr. G.J.J. Beukeveld presenteert een nieuw land met een stabiel geldstelsel


Ans Kunkeler wil een kleinschalig Ecologische Samenleving bepleiten bij de Vrijheidsparade op 26 september


Paul Freriks als voorzitter van De Groenen is bij de Vrijheidsparade op 26 september


Laurens Wouters eist respect voor de wet van ambtenaren, rechters en politici met de Vrijheidsparade


Jan Parmentier wenst betere rechtspraak en jeugdzorg zonder kinderhandel en prestatie-bonussen


Robert Hörchner eist een betere wetgeving over uitlevering naar de Europese lidstaten


Mark Meijer bepleit meer respect voor arbeidsongeschikt geworden mensen door een beroepsziekte


Ad van Rooij wil de milieuwetgeving laten respecteren die o.a. met wolmanzouten wordt overtreden


Arjan Gelder en Cobus de Jong presenteren hun politieke partij op de Vrijheidsparade in Den Haag


Antoon van Belle wordt belaagd door incompetente ambtenaren van VROM en het OM


Syne Fonk vraag op de Vrijheidsparade om minder bureaucratie en minder integratiebureaus


Fam. van der Linden is demonstreert tegen grondspeculatie en kromme rechtspraak vol leugens


Loekie de Boer wil geen verbod op colloïdaal zilver als natuurlijk anti-bioticum


Rob Brockhus nodigt deelnemers aan het uit mee te doen met de Vrijheidsparade


Dr. Johan Oldenkamp ondersteunt met nadruk het initiatief van de Vrijheidsparade op 26 september


Michiel Koning strijdt met zijn 91 jaar nog steeds tegen de zwendel met onroerend goed bij de Vrijheidsparade


Alfred Vierling maakt heftig bezwaar tegen de inperking van zijn vrijheid bij de Vrijheidsparade op 26 september


Carla en Paul van der Veldt zingen het lied 'Vrijheid' voor de Vrijheidsparade op 26 september


Wij, burgers van Nederland willen inspraak in de politiek: Grondwet art 1: gelijkheid