Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Kamerzetel 151 en popup-1 en popup-2 en popup-3 en popup-4 en popup-5 en Discussie

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Politieke vragen die nog niet in het openbaar gesteld zijn

Inspiratie voor de landelijke pers

Kan je de sociale zekerheid überhaupt privatiseren? Met name wanneer de overheid als
het grootste maatschappelijke, sociale bindmiddel haar verantwoordelijkheid ontloopt?

Staat de creatie van koopkracht op de beurs niet gelijk aan valsmunterij?

Is het 'sparen' maatschappelijk alsnog wenselijk ondanks de bestedingsuitval?

Waar laten we onze besparingen? Vooral nadat de staatsschuld helemaal is afgelost?

Is de dienstverlening van geprivatiseerde nutsbedrijven beter of slechter dan voorheen?

Zijn de prijzen van geprivatiseerde nutsbedrijven hoger of lager dan voorheen?

Waarom doen er 22 partijen mee met de verkiezingen? Wat is hun boodschap?

Hoe is het mogelijk dat in een zo ongelooflijk rijk land armoede bestaat?

Heeft de elite nog enig sociaal gevoel en zelfrespect, of slechts 'n bankrekening en opties?

Wat gebeurt er met de economie wanneer 1 miljoen werklozen morgen allen aan het werk gaan?

Wanneer gaan we de grondbelasting invoeren in plaats van de loonbelasting?

Wanneer vraagt 'n werkgever zich af WAAR zijn personeel vandaan komt i.p.v. hoe laat?

Wanneer voeren we een budgetneutrale forensenbelasting in om de files te bestrijden?

Komt wanneer alle vrouwen aan het werk zijn ook de kinderarbeid weer terug?

Hoe dwingen we garantie van het behoud van VRIJE koopkracht af met de euro?

Wanneer onze productiemethoden en wetgeving ons leefmilieu verzieken, waarom stellen
intelligente en verantwoordelijke mensen daarover geen vragen, en koerst men nog steeds
op GROEI, GROEI en nog 'ns GROEI, met WERK, WERK, WERK met CO2 uitstoot?

Zijn politici te vertrouwen die bewezen hebben sociale en collectieve problemen niet te
hebben aangepakt in de aflopen 26 jaar; en in het afgelopen decennium in het bijzonder?

HOE KRIJGEN WE DEZE VRAGEN IN EEN OPENBARE DISCUSSIE?