Vragen aan Politiek en Parlement
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Amerikaanse regering wil het minimumloon drastisch verhogen

Weet de minister van Economische Zaken dat de Amerikaanse regering
het minimumloon drastisch wil verhogen?

Door R.M. Brockhus

 • Is het de minister eveneens bekend, dat de spaarquote in Nederland inmiddels zo hoog ligt, dat van een structurele bron van werkloosheid kan worden gesproken door uitval van de vraag?

 • Hebben mensen in door bezuinigingen verpauperde wijken nog enige economische waarde, wanneer ter plaatse nauwelijks enige vrije koopkracht meer ter beschikking is?

 • Wat is het uiteindelijke beleidsdoel van EZ? Nog meer exporteren, ondanks gigantische overschotten op de handels- en kapitaalbalans? Welk nut heeft het om de koopkracht in Nederland met loonmatiging, loonsverlaging en bezuinigingen zover onder druk te zetten, dat we alleen nog in het buitenland een fatsoenlijk boterham kunnen verdienen? Zie het artikel van Ing. Janze in het Parool

De slavernij werd grondwettelijk afgeschaft

 • Is het niet de functie van EZ om de Nederlandse, binnenlandse economie goed te laten draaien, i.p.v. Nederland om te vormen tot een groot industrieterrein voor de fabricage en doorvoer van producten naar elders in de wereld?

 • Is het niet onverantwoord om daarbij een neokoloniale politiek op heb binnenland los te laten, met grote groepen werkende armen als goedkope productiefactor voor de export; en met slavernij-achtige toestanden als gevolg? Indien dat zo is, kan en mag een regering een dergelijk verschijnsel gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking?

 • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

   R.M. Brockhus
   Westkade 227
   1273 RJ Huizen
   035-5244141