Stimuleert onderwijs de concurrentiepositie van Nederlands bedrijfsleven?
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan Minister Ritzen van Onderwijs

 • Is het de minister van Onderwijs zich bewust dat hij, met een beleid van privatisering van de studiefinanciering, niet alleen de toegankelijkheid van het onderwijs inperkt, maar dat hij daarmee ook meewerkt aan een verdommingspolitiek om triviale financiële redenen?

 • Hoe schat de minister over een tiental jaren de positie van ons land in - ook gezien het opleidingsniveau in rest van de wereld - wat betreft de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven?

 • Wenst de minister mee te werken aan de conversie van de staatsschuld naar particuliere schuld door de privatisering van het onderwijs, door eigen bijdragen, verlaging van de studiebeurzen en bekorting van de opleidingen? (Hiermee wordt bedoeld het omleiden van de door de staat gefinancierde uitgaven voor onderwijs, naar door particuliere banken gefinancierd onderwijs.)

 • Is met de privatisering van het onderwijs de toegankelijkheid niet ernstig bedreigd, waardoor werkloosheid, verpaupering en criminaliteit ontstaan? En als dat zo blijkt te zijn, waar zijn we dan mee bezig?

 • Indien dit met ja beantwoord moet worden, kan en mag de regering een dergelijk verschijnsel gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking?

 • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

   R.M. Brockhus
   Westkade 227
   1273 RJ Huizen
   035-5244141