Denkt de Kamer dat door Aartse privatisering problemen worden opgelost
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Door R.M. Brockhus

 • Is het de Kamer bekend dat de gemiddelde levensverwachting van de burgers is de binnensteden ca. tien jaar lager ligt dan elders in Nederland?

 • Ligt bij vaststelling van voornoemd gegeven de verantwoordelijkheid dan bij:
  ( Zie ook de brief uit 1982 )

  • de volksvertegenwoordiging - bijv. niet alert genoeg
  • de regering - bijv. door belangenverstrengeling
  • de media - bijv. door gezapig ingedut te zijn
  • de armen - bijv. door autisme, luiheid, domheid
  • de bonden - bijv. door selectieve belangenbehartiging
  • de kerken - bijv. door brave gezagsgetrouwheid
  • de werkenden - bijv. te druk bezig met geld verdienen
  • de economen - bijv. beschouwen geld nog als ruilmiddel
  • de genotmiddelenindustrie - bijv. sigaretten en drank
  • de marsmannetjes - bijv. door de afstandelijkheid

  Wanneer de verantwoordelijk niet ligt bij de laatsten, denkt de Kamer dan dat door verdere, Aartse privatisering het probleem opgelost zou kunnen worden?

  Welke conclusie trekt de kamer wanneer een samenhang met het bezuinigingsbeleid blijkt te bestaan?

  Bijvoorbeeld:

  • Hebben mensen in verpauperde wijken het grondwettelijk recht op een gelijkwaardige levensverwachting als andere Nederlanders; en hoe denkt de Kamer dat recht te garanderen?

  • Is met de privatisering van de gezondheidszorg de toegankelijkheid niet ernstig bedreigd?

  • Indien ja, kan en mag de Kamer een dergelijk verschijnsel dan gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking?

  • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

  Gaarne Uw antwoorden via Internet

   R.M. Brockhus
   Westkade 227
   1273 RJ Huizen
   035-5244141