Wat gaat de HSL-trein met marktfinanciering per jaar kosten?
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan Minister Jorritsma van Verkeer Door R.M. Brockhus

 • Is het de minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma bekend dat de Hogesnelheidslijn, waarvan de investering acht miljard gaat kosten, niet zonder zeer hoge subsidie op het treinkaartje kan worden gerealiseerd?

 • Is de hiervoor geschetste en te voorziene lastendruk verhogende factor in overeenstemming met de verlaging van de lastendruk die met name de VVD propageert en met de privatisering?

 • Wie gaan er volgens de minister profiteren van de faciliteiten die de HS-lijn biedt? De minima, de maxima, beide, het milieu, of niemand?

 • Hoeveel passagiers zullen per jaar met de HSL-trein vervoerd gaan worden, en hoeveel gaat de exploitatie - op basis van marktfinanciering - per jaar kosten?

 • Wat is de uiteindelijke tijdwinst per reiziger over de gemiddelde afstand?

 • Indien de HSL eenzelfde fiasco wordt als de carpoolstrook op de A1 bij Amsterdam, bij wie komt dan de rekening terecht om de schade te betalen die bij een tekortschietende exploitatie ontstaat? Gaat u dan het argument van bezuinigen op sociale voorzieningen daarvoor van stal halen, met een plotseling opkomende ideologie van marktwerking?

  Gaarne antwoord via Internet

   R.M. Brockhus
   Westkade 227
   1273 RJ Huizen
   035-5244141