Geen enkel heil te zien in het creëren van armoedebanen
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan minister Melkert van Sociale Zaken

Door R.M. Brockhus

  • Is het de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat veel organisaties van uitkeringsgerechtigden en andere maatschappelijke instituten geen enkel heil zien in het creëren van wat wel genoemd wordt: armoedebanen? Zie de brandbrief van CISO

  • Kent de minister de argumentatie die organisaties van uitkeringsgerechtigden aanvoeren tegenover schijnoplossingen als 'Melkertbanen', 'banenpools' en JWG-arbeidsplaatsen?

De slavernij is grondwettelijk afgeschaft

  • Waarop baseert de minister de legitimiteit van een dergelijke tewerkstelling, wanneer vrijwel unaniem alle betrokkenen NEE zeggen tegen de maatregelen die u doorvoert?

  • Kent de minister de grondoorzaken van het jaarlijks aspergeritueel, waardoor massa's Poolse arbeiders staan te dringen bij de boeren, terwijl de Nederlanders er met geen stok naar toe te krijgen zijn? Is de mentaliteit t.o.v. het werken voor de kost van de Polen fundamenteel zo verschillend van die van de Nederlanders; en waarom?

  • Er gaan steeds meer geluiden op om het minimumloon te verlagen, en bij een eventuele onderbetaling door de werkgever van overheidswege een aanvulling te verstrekken. Is een dergelijk beleidsmatig gecreëerde tweedeling van de arbeidsmarkt met het toestaan van onderbetaald werk niet is strijd met de grondwet? Waar gaan arbeidsplicht en slavernij in elkaar over?

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141