Kosten van de zorg in Nederland veel lager dan in Amerika
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan Minister Borst van Volksgezondheid

 • Is het de minister van Volksgezondheid bekend dat de totale kosten van de zorg in collectief Nederland veel lager liggen dan in het geprivatiseerde Amerika?

 • Wat kan de dieper liggende gedachte zijn, om bij vaststelling dat de kosten van de gezondheidszorg in Nederland ca. 8,8% van het BBP (1995) bedragen en in het geprivatiseerde Amerika bijna 15%, de regering dan toch aanstuurt op privatisering van de gezondheidszorg, wetend dat de totale kosten voor de burgers dan zeer scherp zullen stijgen en de toegankelijkheid afneemt?

 • Waarom neemt de regering de verantwoordelijkheid op zich, dat bij verdergaande privatisering, honderdduizenden mensen niet meer verzekerd zullen zijn voor de kosten van gezondheidszorg; wetend dat in de Verenigde Staten van Amerika ruim 20% van de bevolking geen enkele verzekering tegen ziektekosten heeft, en 20% fors onderverzekerd is? Wil de minister met privatiseren een dergelijk situatie ook hier in Nederland bewerkstelligen? Zie: Minima eisen Brits kalfsvlees op!

 • Is het voornemen van de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid om de eigen bijdragen voor de thuiszorg überhaupt te privatiseren niet in strijd met de verantwoordelijkheid van de overheid en met de minimale normen voor een behoorlijk bestuur?

 • Hebben mensen in de verpauperde wijken het grondwettelijk recht op een gelijkwaardige thuiszorg als burgers die het - geprivatiseerd - wel kunnen betalen, en ziet de minister de toegankelijkheid niet ernstig bedreigd?

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141