Is de betaalbaarheid van de AOW op lange termijn verzekerd?
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan de Minister van Financiën, Zalm

Door R.M. Brockhus

 • Is het de minister van Financiën bekend dat bij de fusie van de grote banken ca. dertig miljard gulden aan eigen vermogen van de burgers spoorloos verdwenen lijkt te zijn?

 • Is het de minister van Financiën bekend dat, ter financiering van de AOW, deze voornoemde monetaire reserve van dertig miljard bij wet toegekend zou kunnen worden aan een fonds, waardoor de betaalbaarheid van de AOW-regeling op lange termijn verzekerd zou zijn?

 • Welke beleidsmaatregelen wil de minister treffen, wanneer blijkt dat het excessief spaargedrag van de burgers oorzaak is van veel onvrijwillige werkloosheid; mede gelet op de consequenties voor de begroting en voor de toetreding van Nederland tot de Europese Monetaire Unie? Zie: Nog niet beantwoorde Kamervragen voor Prinsjesdag 1995

 • Wil de regering in het kader van de eenwording van Europa, net als in de meeste andere landen van de EMU, de renteaftrek voor hypotheken afschaffen?

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141