Bestrijding van de inflatie heeft automatisch werkloosheid tot gevolg
Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen over het 'bloed' van de economie

Vragen aan Dr. Duisenberg van de Nederlandsche Bank

Door R.M. Brockhus

 • Heeft de president van de Nederlandsche Bank NV een verklaring voor het verschil in percentage van de staatsschuldquote voor de toetreding tot de EMU op de pagina's 37 en 59 van het jaarverslag over 1995? Zie: Het einde van de beschaving

 • Is het de president van de Nederlandsche Bank NV bekend, dat bestrijding van de inflatie automatisch werkloosheid tot gevolg heeft?

 • Hebt u, Dr. Duisenberg, belangstelling voor een symposium in Bad Böll in Duitsland op 6 en 7 juli a.s., waar met name het aspect van de inflatiebestrijding met werkloosheid als gevolg op de agenda staat, en waar ook iemand van de Bundesbank aanwezig zal zijn?

 • Kunt u aangeven waar in de statistieken van het jaarverslag het effect van de grote bankenfusie tussen de ANB met de AMRO, en tussen de NMB met de Postbank is terug te vinden, die de omloop van de primaire liquiditeit (M1) rigoureus heeft beïnvloed? Zie: de brief aan de adviescommissie van Kamerlid Hendriks

 • Bent u van mening dat de functie van de Nederlandsche Bank NV uitsluitend gericht dient te zijn op de handhaving van de waarde van de gulden, of moet het beleid ook gericht zijn op aspecten van werkgelegenheid?

 • Anders gezegd: behartigt de Nederlandsche Bank uitsluitend de belangen van beleggers, of tevens die van niet-beleggers; zijnde de werkenden en uitkeringsgerechtigden?

 • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling van de Nederlandse samenleving door een strikte toepassing van de statuten van de Bank niet is strijd met de grondwet?


  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141