Vragen aan Politiek en Parlement

Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Waar zijn die dertig miljard gulden primaire liquiditeit gebleven

Vragen aan staatssecretaris Vermeend van Financiën

Door R.M. Brockhus

  • Is het de staatssecretaris van Financiën bekend dat bij de fusie tussen de grootbanken ABN met de AMRO en de NMB met de Postbank circa dertig miljard gulden aan primaire liquiditeit (M1) vrijkwam uit de geldcirculatie? Zie de brief aan de Kamerfractie Hendriks

  • Is het de staatssecretaris van Financiën bekend, waar die dertig miljard gulden primaire liquiditeit gebleven zijn, waarvoor de burgers hebben gewerkt en waarover door hen belasting is betaald?

  • Welke maatregelen wenst de staatssecretaris te nemen om het sparen in allerlei regelingen te beteugelen, zodat de spaarquote, die in ons land bijzonder hoog ligt - fors naar omlaag kan worden gebracht, om de werkloosheid die door bestedingsuitval ontstaat te verhelpen?

  • Is het pleidooi van de voorzitter van de vakcentrale FNV, de heer Stekelenburg, niet onjuist om met name het heil van de bestrijding van de werkloosheid te zoeken in meer investeringen? Terwijl het nu juist de bestedingen zijn die het laten afweten, gezien de spaarquote?

  • En mag een dergelijk argument nog wel serieus genomen worden vanuit het oogpunt van milieu en de dichtslibbing van onze wegen?

  • Indien de relatie tussen het sparen en de werkloosheid kan worden gelegd, kan en mag de regering een dergelijk verschijnsel dan gewoon accepteren, vanuit een ideologie van marktwerking, en welke oplossingen denkt men dan te kunnen aandragen?

  • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141