het percentage gevangenen in de Verenigde Staten van Amerika

Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement


Vragen aan minister Sorgdrager van Justitie

Door R.M. Brockhus

 • Is het de Minister van Justitie bekend, dat bij voortgezet bezuinigings- en privatiseringsbeleid met een stimulering van de flexibiliteit, te verwachten is dat de behoefte aan penitentiaire inrichtingen zal gaan vervijfvoudigen; en is de minister op de hoogte van de maatschappelijke en justitiële kosten die deze te voorspellen groei van de criminaliteit met zich meebrengt?

 • Welke conclusie trekt zij, wanneer een samenhang tussen de groei van de criminaliteit kan worden gevonden en het bezuinigingsbeleid; of kan en mag de regering een dergelijk verschijnsel gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking?

 • Is het de minister van Justitie bekend dat mogelijke oorzaken van crimineel gedrag te vinden zijn in het werkloosheid bevorderende spaargedrag van de beter betaalde burgers? Juist omdat mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt niet alleen hun werkkring verliezen vanwege bestedingsuitval, maar gedwongen worden een niet-legale oplossing te vinden voor de situatie van armoede waarin zij verkeren? Indien hier een relatie ontdekt kan worden, wat denkt de minister dan aan beleid te ontwikkelen?

 • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141