Levensverwachting van burgers is de binnensteden ca. tien jaar lager

Parlementaire vragen . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Vragen aan het Nederlandse Parlement

Vragen aan Staatssecretaris Terpstra

Door R.M. Brockhus

 • Is het de staatssecretaris van Volksgezondheid bekend dat de gemiddelde levensverwachting van burgers is de binnensteden ca. tien jaar lager ligt dan elders in Nederland?

 • Is het de staatssecretaris van Volksgezondheid bekend, dat binnen vijf jaar het aantal mensen dat - kennelijk - voortijdig overlijdt zal verdubbelen, en welke conclusie trekt zij wanneer een samenhang met het bezuinigingsbeleid van de regering blijkt te bestaan?"Zie de brief aan S.s. Terpstra"

 • Hebben mensen in verpauperde wijken het grondwettelijk recht op een gelijkwaardige levensverwachting als andere Nederlanders; en hoe denkt de staatssecretaris die te garanderen?

 • Is met de privatisering van de gezondheidszorg de toegankelijkheid niet ernstig bedreigd?

 • Indien ja, kan en mag de regering een dergelijk verschijnsel gewoon accepteren, of zelfs stimuleren vanuit een ideologie van marktwerking?

 • Is een beleidsmatig gecreëerde tweedeling niet is strijd met de grondwet?

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141