De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

De Groenen, nieuwe Politieke beweging in BelgiŽ

Kamerzetel 151 en Crisis en EuroStaete en Energie en Jeugdzorg en Parlement en Video/TV en Discussie

Voorstellen voor politieke innovatie die oplossingen zoekt voor sociale, monetaire en milieuvraagstukken

Geacht heer Klein,

Ik hoorde dat Henk Krol morgen weer terug is in de Kamer. Ik weet niet of u nog steeds verbonden bent aan 50-Plus. Maar voor mij is dat geen punt, maar ik vraag u om vragen te stellen m.b.t. de legitimiteit van de audits die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan over de opbouw van het Spaarfonds voor de AOW dat met een Kamerbesluit op voordracht van oud-minister Zalm spoorloos is opgeheven, zoals Pieter Omtzigt mij laat weten. Ik heb de Algemene Rekenkamer rekenschap gevraagd of men niet medeplichtig is aan boekhoudfraude en valsheid in geschrift met doorwerking daarvan in de Miljoenennotaísí gedurende het bestaan van dat fonds.

Essentieel is te weten hoe en door wie de bevolking en de Kamer is bedonderd met een schijnzekerheid die nu al gaat zorgen voor grote ontwrichting van de ouderen onder ons, zoals het NOS-journaal vandaag al aangaf. Een kwart van de ouderen hebben geen sociaal netwerk, waardoor verpaupering en vereenzaming naast het ontbreken van acute zorg vanwege de bezuinigingen ook dodelijke slachtoffers zal veroorzaken. Bekijk ook de bijlage met het voorstel om voorlichtingsavonden te geven om dat wat op de burger afkomt te onderkennen.

Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 9 september 2014 9:38
Aan: r.baak@rekenkamer.nl
Onderwerp: FW: Zelden heb ik zoveel ridicule kolder gezien en gehoord op televisie als vanmorgen bij WNL over de schaduwbegroting

WNL-omroep

Zelden heb ik zoveel ridicule kolder gezien en gehoord op televisie als vanmorgen bij WNL over de schaduwbegroting van Amsterdamse ondernemers. Wat een klinkklare onzin kraamt die man uit. Waar komt zijn herstelplan van de economie op neer?

  1)      Het afpakken van alle uitkeringen van de armen, gehandicapten, ouderen en zieken.

  2)      Hij is net zo dom bezig als PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma met haar arbeidsdwang a la ĎDe Negerhut van oom Tomí

  3)      En net zo asociaal als de VVD die voorstelt om het vakantiegeld van de mensen in de bijstand af te pakken

  4)      Verder net zo crimineel als het ministerie van FinanciŽn die met goedkeuring van de Kamer 50,9 miljard euro laat verdwijnen

  5)      Boekhoudfraude op giga-schaal is voor de FIOD te jouker om daaraan te beginnen en vluchten weg in zwijgen over handhaving

  6)      Het blijkt dat deze ondernemers geen flauw idee heeft van wat geld feitelijk is. Wie het maakt ons geld en hoeveelÖ! Genoeg?

  7)      Zwitserse ondernemers dachten de macht en monopolie van systeembanken te ontwijken door geld te vervangen door communicatie

  8)      Nederlandse ondernemers jagen alleen achter geld aan, en vergeten er over na te denken en de capaciteit ervan te onderzoeken

  9)      De schaduwregering in Amsterdam zou deze PowerPoint-presentatie eens moet bekijken en dan vragen stellen

  Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]

  Verzonden: maandag 8 september 2014 19:39

  Aan: 'rob.brekel@gmail.com'

  Onderwerp: FW: Lees de bijlage die u wanneer u de juiste vragen stelt zeker 20 zetels op zal leveren

 


Algemene Rekenkamer,

t.a.v. drs. Saskia J. Stuiveling.

Mevrouw Stuiveling,

Ik heb een indringende vraag aan u. Uit de briefwisseling die u hebt gehad met drs. L.W.  Verhoef komt niet naar voren wat de juridische verantwoordelijkheid van de Algemene Rekenkamer is. Want dat is onduidelijk in de brieven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de verklaring van het ministerie van FinanciŽn en de uitleg van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt m.b.t. een niet bestaand virtueel fonds voor de AOW voor na 2025. Daarvan hebt u officieel en jarenlang een audit geproduceerd en aangeboden aan de regering en het parlement. Die was als onderdeel in de Miljoenennota verwerkt en als een kennelijk fictieve uitgave van het Ministerie van SoZaWe aan de virtuele beheerder van het fonds bij FinanciŽn geregistreerd.

In hoeverre bent u politiek en strafrechtelijk aan te spreken op deze met valsheid in geschrift gedane audits op het hoogste niveau? Dit m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW. Vanaf de oprichting van dat fonds blijken uw audits achteraf pure valsheid in geschrift te zijn.

Ik vraag dit natuurlijk niet alleen aan u, maar tevens aan de fractievoorzitters in de Eerste en tweede Kamer, juist om dat de Derde Dinsdag in September er weer een officiŽle miljoenennota aan de Staten-Generaal wordt gepresenteerd. U antwoord is daarom cruciaal.

-----------------

Dag meneer Krol, mooi dat u weer terug bent. Ik heb wel meewarig geglimlacht over de aantijgingen die u bij GeenStijl over u heen kreeg. Niets van aantrekken.  Lees de bijlage die u, wanneer u de juiste vragen stelt, zeker 20 zetels op zal leveren, omdat u exact de belangen van de ouderen en zelfs van de hele bevolking behartigt tegenover het sloopbeleid van deze regering die alleen Brussel naar de ogen kijkt. Zie ook de forumdiscussie met Jan Nagel in Laren (NH)

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus

Westkade 227
273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloos verdwijnen van Ä 50,9 miljard spaargeld voor de AOW

Geachte heer Brockhus,

In het AOW spaarfonds zaten louter beloftes van de staat aan zichzelf.
Bij de definitie van de 3% regel is er door Zalm bewust voor gekozen omdat hij bang was een boete te betalen. Door de opheffing van het fonds is er geen geld verdwenen.

Vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt

Verstuurd vanaf mijn iPad

Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: donderdag 4 september 2014 11:26
Aan: 'sdn@planet.nl'
Onderwerp: Spaarfonds AOW, de grootste geldroof aller tijden met boekhoudfraude en audit van de Algemene Rekenkamer

Huizen, 3 september 2014.

Dag meneer Omtzigt.

Bedankt voor dit heldere antwoord. Wanneer welke burger dan ook deze balletje-balletje-truc uithaalt, net als banken dat elke dag doen, waardoor de crisis is ontstaan en voorlopig nog jaren en jaren zal voortduren, dan komt deze daar niet mee weg, maar verdwijnt voor jaren achter de tralies. Want welke waarde moeten wij toekennen aan de audit van de Algemene Rekenkamer? Welke juridische implicatie komt op ons af, wanneer ook en bewust een valse audit is gemaakt en daarmee de bevolking en de Tweede Kamer onjuist en onvolledig, maar valselijk zijn geÔnformeerd over een kennelijk virtueel spaarfonds? Lees verderÖ..!!!

 Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid