De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

 • Greenpeace-actie
 • Achtergrondartikel
 •  

  Dossier kolencentrales  Er wordt nogal eens de indruk gewekt dat het verwerken van afval in kolencentrales duurzaam zou zijn. Dat is zeker niet zo. Gevaarlijke stoffen en fijn stof worden in de lucht en in het vliegas verspreid. En het bijstoken of vergassen van afval en zogenaamde "biomassa" levert helemaal geen vermindering van de uitstoot van kooldioxide (C02) op. Het is dus ook geen bijdrage aan vermindering van het zogenaamde "broeikaseffect": de opwarming van de aarde.

  Het verwerken van afval in kolencentrales heeft dus helemaal niets te maken met duurzaamheid. De Europese Commissie bereidt inmiddels (terecht) plannen voor om voortaan alleen zonne-, wind- en waterenergie nog duurzaam te noemen. Dat betekent dat er in de toekomst alleen nog Europese subsidie zal zijn voor die vormen van echt duurzame energie.

  De Nederlandse regering probeert nu haar eigen failliete co2- reductiebeleid nog enigszins te verbloemen, door plannen te maken om in de toekomst op veel grotere schaal afval te gaan verbranden en vergassen in alle kolencentrales.

  In Nijmegen wordt al vijf jaar lang zwaar giftig afvalhout bijgestookt, en wordt gewerkt aan uitbreiding met verbranding van nog meer hout maar ook andere afvalstoffen. Daarnaast zijn er voor Buggenum en Geertruidenberg al heel concrete plannen. Het gaat daarbij niet alleen om afvalhout, maar ook om bleekaarde, kunststofafval en zuiveringsslib van rioolwaterinstallaties. Ook die stoffen zorgen voor tal van verontreinigingen. Zuiveringsslib heeft trouwens zelfs een "negatieve verbrandingswaarde": het verbrandt zelf niet of nauwelijks, en bemoeilijkt de verbranding van de overige toegevoegde stoffen!

  Tenzij het eerst gedroogd wordt. Dat gebeurt in de Hemweg- kolencentrale in Amsterdam. Daar zorgt het bijstoken van zuiveringsslib voor een jaarlijkse extra- uitstoot van 25 kilogram kwik door de schoorsteen! En dat, terwijl kwik een zogenaamde "zwarte lijststof" is. Dat betekent, dat we er volgens Europese regels alles aan moeten doen wat we kunnen om de uitstoot van die stof te verminderen.

  Waarom dit allemaal gebeurt en straks op nog grotere schaal dreigt te gebeuren? Onder het mom van "milieubeleid" gaat het om puur (bedrijfseconomische) motieven. Bedrijven komen goedkoop van hun afval af (de kosten van stort of verbranding in een afvaloven worden uitgespaard). En onze kolencentrales krijgen gratis "grondstoffen" in plaats van dure kolen.

  De Nederlandse regering heeft beleidsafspraken gemaakt met de energiesector en kolencentrales, waarin een en ander wordt uitgewerkt. Helaas volgt de milieubeweging de Nederlandse regering op dit punt nogal eens kritiekloos. Zo omschrijven ook de gezamenlijke Ecoteams (opgericht om mensen aan te zetten tot het nobele doel om zelf aan energiebesparing te doen) verwerking van afval en biomassa in kolencentrales als duurzaam!

  Hopenlijk heeft dit feit trouwens niets te maken met het gegeven dat de Ecoteams (althans hun nieuwsbrief) gesubsidieerd worden door de ministeries van Economische Zaken en VROM. Dat zijn dezelfde ministeries die afspraken hebben gemaakt met de kolencentrales over het op nog veel grotere schaal verwerken van afval in de toekomst!


  Via de eerste drie links hieronder krijgt u meer informatie over de ontwikkelingen bij verschillende kolencentrales in Nijmegen, Buggenum en Geertruidenberg. Onder link in de linkerbovenhoek treft u een persbericht van Greenpeace aan. Deze milieu-organisatie gaat actievoeren tegen de energiecentrales, omdat deze de prijs van zonne- en windenergie kunstmatig hooghouden om door te kunnen gaan met verbranding in kolencentrales en met kernenergie.

  Nijmegen
  Buggenum
  Geertruidenberg


  VMR-homepage . . . . . SDN homepage

  Disclaimer