De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat...!!

 

Een overzicht van milieucriminele boeken
"Wie betaalt, bepaalt"

"Wie betaalt, bepaalt" onderzocht of en op welke wijze laboratoria, milieuadvies- en ingenieursbureaus, afvalmakelaars, afvalhandelaren en projectontwikkelaars kunnen zijn betrokken bij regelovertreding. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om het overtreden van strafbaar gestelde normen alleen. er wordt ook aandacht besteed aan de integriteit van deze organisaties. Dit onderzoek toont onder andere aan dat intermediaire organisaties in hun streven naar onafhankelijkheid en integriteit worden geconfronteerd met dilemma's. Deze dilemma's doen zich voor waar economische belangen, zoals het (willen) behouden van de klant, zwaarder (kunnen) wegen dan milieuhygiënische belangen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat genoemde organisaties zelfs zonder dat zij dit weten (milieu)criminaliteit faciliteren. Maar in het boek worden ook voorbeelden van bewuste betrokkenheid bij mileucriminaliteit gegeven. Dit boek is beslist een aanrader!

Drs. M.J.J. van den Anker: "Wie betaalt,bepaalt". Over intermediaire organisaties, milieucriminaliteit, organisatiecriminaliteit en integriteit in het complexe milieuveld. Uitgeverij Elsevier 1999, ISBN 90 5749 386 1.

Geen reden tot ongerustheid

De geïnteresseerde lezer proeft in dit boek de laksheid bij overheden en bedrijfsleven over de hele linie als het om het milieu en gezondheid van mensen gaat. De schrijvers spreken over een modern taboe om te erkennen dat economische groei tot ziekte kan leiden. In dit boek schrijvende auteurs over milieuschandalen, die deels al eerder in "Vrij Nederland" werden beschreven. De schrijvers maken zich zorgen over belangenverstrengeling. deskundigen die elkaar de bal lijken toe te spelen. Onderzoekers, adviesbureaus en overheden die verdacht veel onder een hoedje spelen. Openheid is de enige remedie tegen situaties waarin de schijn van handjeklap speelt, aldus Gerson en Jurg.

Natasha Gerson en Wilja Jurg: Geen reden tot ongerustheid, uitgeverij van Gennip, ISBN 90 5515 207 2.

Zeker ook de moeite van het lezen waard zijn de volgende boeken:

Drs. M.J.J. van den Akker en Dr. A.B. Hoogenboom: "Schijn bedriegt". Overheid, bedrijfsleven en gelegenheidsstructuren voor criminaliteit op de hergebruikersmarkt, uitgeverij VUGA Den Haag, ISBN 90 5749 077 3.

E.A.I..M. van den Berg en R.J.J. Eshuis: Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken, WODC Ministerie van Justitie, reeks Onderzoek en Beleid nr. 152, ISBN 90 387 0452 6.

W.M. Kleiman, E.A.I.M. van den Berg m.m.v. E.A.J. van der Linden: Overtredende overheden, vervolgingsbeleid inzake milieudelicten, WODC Ministerie van Justitie Nr. 35, 1995.

E.A.I.M. van den Berg (redactie): De markt van misdaad en milieu, Deel 1, WODC Ministerie van Justitie Nr. 38, 1995.

E.A.I.M. van den Berg (redactie): De markt van misdaad en milieu, Deel 2: de grijze en groene deelmarkten, WODC Ministerie van Justitie Nr. 39, 1995.

R.J.J. Eshuis en E.A.I.M. van den Berg: Dossier TCR: Tien jaar schone schijn, WODC Ministerie van Justitie Nr. 43, 1996.


VMR-homepage . . . . . SDN homepage
Disclaimer