• Groenfront
 • Geen Betuwelijn Nu
 • Zuidtak- info
 •  

  Waarom de Betuwelijn er moet komen!  De Betuwelijn dient geen enkel ekonomisch doel, en het milieu wordt er ook niet beter van. Waarom houdt de regering dan toch halsstarrig vast aan dit miljardenproject? De Vrijwillige Milieurecherche heeft het antwoord gevonden! Uit een aan ons toegezonden document blijkt dat het talud van deze spoorlijn een dumpplaats wordt van zogenaamde "secundaire bouwstoffen". Oftewel: vervuilde grond en nog andere afvalstoffen. Inmiddels is bekend geworden, via publicatie van advertenties in de "Staatscourant", dat er alleen al in Gelderland 10 gronddepots worden ingericht. Daar wordt vervuilde grond tijdelijk opgeslagen om uiteindelijk verwerkt te worden in het talud van de Betuwelijn.

  Het gaat om de volgende plaatsen: Lingewaal 2 depots (121.500 en 135.000m3) Echteld 2 depots (910.000 en 207.000m3) Geldermalsen 2 depots (180.000 en 36.000m3) Tiel 2 depots (144.000 en 135.000m3) Dodewaard 2 depots (189.000 en 31.500m3.)

  In totaal wordt in deze 10 depots dus ruim 2 miljoen kuub vervuilde grond opgeslagen. Officieel gaat het om licht vervuilde grond. Maar minister Pronk van VROM heeft zelf al aangegeven, dat er in 10% van de gevallen gefraudeerd wordt, en er feitelijk sprake is van zwaar vervuilde grond.

  Conclusie: vanuit deze depots wordt 200.000 kuub zwaar vervuilde grond verwerkt in het taludvan de Betuwelijn! Had deze grond naar de stort gemoeten, dan was dat een aanzienlijke kostenpost geweest voor de eigenaren van die grond: diverse particulieren of overheidsinstanties. Wat je er ook van mag vinden: het is een creatieve vondst van een van de grotere milieucriminelen in ons land: DE NEDERLANDSE STAAT!


  VMR-homepage . . . . . SDN homepage

  Disclaimer